Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 8

จิตยินดี(ฮวนสี่ซิน)

จะพูดถึงปัญหานี้ นี่ก็จัดอยู่ในเรื่องจิตยินดี หลายคนผ่านการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานาน และบางคนก็ยังไม่เคยฝึกพลัง(กง) แต่ว่าในชีวิตของเขามีการแสวงหาสัจธรรม และอริยสัจของมนุษย์ ศึกษาพินิจพิเคราะห์ หลังจากที่เขาได้ศึกษาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราแล้ว เขาก็เข้าใจในทันที ในชีวิตของเขา หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิดอยากจะเข้าใจ แต่ไม่ได้รับคำตอบในปัญหาเหล่านั้น อาจเป็นไปได้ว่าพร้อมๆ กับที่ความคิดของเขามีการพัฒนาขึ้นไป ความรู้สึกของเขาจะตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่ง ข้อนี้ยืนยันได้ ข้าพเจ้าทราบ คนที่บำเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงเขารู้หนักรู้เบา เขารู้ถึงคุณค่า แต่ว่าก็มักจะเกิดปัญหาเช่นนี้คือ เนื่องจากความดีใจของคน ทำให้เกิดจิตยินดีที่ไม่สมควร ในรูปแบบที่เขาแสดงออกมานั้น มีกิริยาท่าทีที่ผิดปกติ ในการคบหาสมาคมระหว่างคนธรรมดาสามัญในสังคม และในสภาพแวดล้อมของสังคมมนุษย์ ข้าพเจ้าว่าให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้

หลักพลัง(กง)ของพวกเราชุดนี้ส่วนใหญ่จะบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในสังคมมนุษย์ ท่านจะทำตัวออกห่างจากสังคมมนุษย์ไม่ได้ ท่านต้องบำเพ็ญปฏิบัติด้วยความมีสติชัดแจ้ง ระหว่างคนด้วยกันก็ยังต้องมีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติ แน่นอนจิต(ซินซิ่ง)ต้องให้สูง สภาวะจิตต้องให้เที่ยงตรง ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ของตัวเองให้สูงขึ้น ยกระดับชั้นของตัวเองให้สูงขึ้น ไม่กระทำในสิ่งไม่ดี กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม ขอให้แสดงออกมาเช่นนี้เท่านั้น บางคนแสดงออกมาเหมือนสติไม่ปกติ เหมือนปลงต่อโลก พูดอะไรที่คนอื่นก็ไม่เข้าใจ คนเขาพูดว่า ผู้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ทำไมจึงเปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้ เหมือนสติมีปัญหา ที่จริงแล้วไม่ใช่ เป็นเพราะว่าเขาตื่นเต้นดีใจมากเกินไป ไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่เข้ากับกฎเกณฑ์โดยทั่วไป ทุกท่านลองคิดดู ท่านทำเช่นนี้ก็ไม่ถูกต้อง ท่านกำลังก้าวเข้าสู่สุดขั้วของอีกด้านหนึ่งแล้ว ก็เป็นจิตยึดติดอย่างหนึ่ง ท่านควรจะต้องละทิ้งมัน ดำเนินชีวิตและบำเพ็ญปฏิบัติไปตามปกติเหมือนกับทุกๆ คนในสังคม ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ถ้าทุกคนเห็นท่านสติฟั่นเฟือน ทุกคนก็ไม่เห็นชอบไปกับท่าน และออกห่างจากท่าน ใครก็ไม่ให้โอกาสท่านได้ยกระดับจิต(ซินซิ่ง) ใครๆ ก็ไม่ถือว่าท่านเป็นคนปกติ ข้าพเจ้าว่านั่นก็ใช้ไม่ได้ ดังนั้นทุกคนต้องระวังปัญหาข้อนี้ จะต้องควบคุมตัวเองให้ดี

วิชาพลัง(กง)ของพวกเราไม่เหมือนกับพลัง(กง)ทั่วไป ที่เคลิบเคลิ้มสะลึมสะลือสติเลื่อนลอย พลัง(กง)ของเราต้องการให้ท่านบำเพ็ญปฏิบัติตัวเองด้วยความมีสติชัดแจ้ง บางคนจะพูดอยู่เสมอว่า อาจารย์ พอฉันหลับตาก็จะโยกไปมา ข้าพเจ้าว่าไม่เป็นเช่นนั้น ตัวท่านปล่อยให้จิตสำนึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)ของตัวเองล่องลอยไป จนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว พอท่านหลับตาท่านก็ปล่อยให้จิตสำนึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)ตัวเองผ่อนคลาย และหายไป ท่านปล่อยจนกลายเป็นความเคยชิน นั่งอยู่ตรงนี้ ทำไมท่านไม่โยกไปมาล่ะ ถ้าท่านรักษาสภาพที่ลืมตาอยู่ ค่อยๆ หลับตาลงเช่นนี้ท่านโยกหรือไม่ ไม่เป็นแน่นอน ท่านเข้าใจว่าพลังลมปราณ(ชี่กง)นี้ก็คือฝึกกันอย่างนี้ ท่านทำจนก่อเกิดเป็นแนวคิดอย่างหนึ่ง พอหลับตาท่านก็ไม่เหลือสติ ไม่ทราบว่าไปที่ไหนเสียแล้ว เราเน้นว่าจิตสำนึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)ของท่านจะต้องรู้ตัวอย่างแท้จริง เพราะว่าพลัง(กง)ชุดนี้เป็นการบำเพ็ญปฏิบัติตัวท่านเอง ท่านต้องยกระดับสูงขึ้นด้วยความมีสติชัดแจ้ง เราก็มีการนั่งสมาธิ การฝึกสมาธิชุดนี้ของเราฝึกกันอย่างไร เราขอร้องทุกคน ไม่ว่าท่านเข้าสมาธิได้ลึกเพียงใด ก็ต้องรู้ว่าตัวเองกำลังฝึกพลัง(กง)อยู่ที่นี่ ไม่อนุญาตให้เข้าไปถึงสภาวะที่อะไรก็ไม่รู้เช่นนั้น ถ้าเช่นนั้นโดยรูปธรรมจะเกิดสภาวะอย่างไร จะปรากฏสภาพที่พอนั่งลงตรงนั้น ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนั่งอยู่ในเปลือกไข่ มีความรู้สึกที่ดีมากๆ สบายมากๆ รู้ว่าตัวเองฝึกพลัง(กง)อยู่ แต่รู้สึกว่าทั่วทั้งร่างกายขยับไม่ได้ นี่ล้วนเป็นสภาวะที่จะปรากฏออกมาในหลักพลัง(กง)ของเรา ยังมีอีกสภาวะหนึ่ง นั่งไปนั่งมาปรากฏว่าขาก็ไม่มีแล้ว คิดไม่ออกว่าขาไปไหนแล้ว ร่างกายก็ไม่มีแล้ว แขนก็ไม่มีแล้ว มือก็ไม่มีแล้ว เหลือแต่สมองอยู่ ฝึกต่อไปอีกก็จะรู้สึกว่าสมองก็ไม่มีแล้ว มีเพียงความนึกคิดของตัวเอง มีความรู้สึกเล็กน้อยว่าตัวเองฝึกพลัง(กง)อยู่ตรงนี้ พวกเราต้องบรรลุให้ถึงระดับเช่นนี้จึงจะใช้ได้ เพราะอะไร คนฝึกพลัง(กง)ในสภาวะเช่นนี้ ร่างกายจะบรรลุถึงสภาวะการผันแปรได้เต็มที่ที่สุด เป็นสภาวะที่ดีที่สุด ดังนั้นเราขอให้ท่านเข้าให้ถึงสภาวะเช่นนี้ในเวลานั่งสมาธิ แต่ท่านต้องไม่หลับไป โดยไม่รู้เรื่องเอาเลย ถ้าเช่นนั้นสิ่งดีๆ อาจจะถูกคนอื่นฝึกไป

พวกเราผู้ฝึกพลัง(กง)ทั้งหลายจะต้องสังเกตให้ดี อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญอย่าได้แสดงออกมาอย่างผิดปกติ อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญจะไม่เกิดผลดีกับท่านเลย คนเขาจะพูดว่า ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ทำไมเป็นอย่างนี้ไปหมด ก็เท่ากับเป็นการทำลายชื่อเสียงอันดีงามของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) จะต้องระวังปัญหานี้ให้มาก การบำเพ็ญปฏิบัติในด้านอื่นๆ และในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ก็ต้องระวังอย่าให้เกิดจิตยินดี จิตเช่นนี้ง่ายต่อการถูกมารใช้เป็นเครื่องมือ

อ่านต่อหน้า  1  2  3   4  5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com