Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 9

พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร

ในระดับชั้นทั่วๆ ไป คนเรามักจะคิดว่าพลังลมปราณ(ชี่กง)กับการฝึกกายบริหารมีความสัมพันธ์กันโดยตรง แน่นอนหากพูดกันในระดับชั้นที่ต่ำ ถ้ามองจากแง่ของการมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว พลังลมปราณ(ชี่กง)กับการบริหารร่างกายเป็นเรื่องเดียวกัน แต่วิธีฝึกที่เป็นรูปธรรมของมัน วิธีการที่ใช้ฝึกแตกต่างอย่างมากกับการฝึกกายบริหาร การฝึกกายบริหารถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องเพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย ฝึกฝนร่างกายอย่างหนัก ส่วนการฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)นั้นกลับตรงกันข้าม ไม่ต้องการให้คนเคลื่อนไหว ถ้าเคลื่อนไหวก็จะนิ่มนวล ช้าๆ กลมกลืน จนกระทั่งไม่เคลื่อนไหว หยุดนิ่ง จึงแตกต่างกับรูปแบบของการฝึกกายบริหารอย่างมาก ฉะนั้นหากพูดในแง่ของระดับชั้นสูงแล้ว พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่เพียงแต่เป็นการขจัดโรคและเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้น มันยังมีสิ่งที่อยู่ในระดับชั้นสูงขึ้นไป มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีก พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ในระดับชั้นของมนุษย์เท่านั้น มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา แต่จะปรากฏแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น และอยู่เหนือสิ่งที่เป็นของคนธรรมดาสามัญมากๆ

มองจากเนื้อแท้ของการฝึกฝน ความแตกต่างก็มีมาก นักกีฬาต้องเพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย โดยเฉพาะนักกีฬาในสมัยนี้ เพื่อให้ร่างกายของตนเหมาะสมกับระดับมาตรฐานของการแข่งขันในยุคนี้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานนั้น เขาจึงต้องทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก็ต้องเพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย เพื่อให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนเต็มที่ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของการสร้างของใหม่ทดแทนของเก่าของเขา รักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ทำไมจึงต้องเพิ่มศักยภาพของการสร้างของใหม่ทดแทนของเก่า เพราะว่านักกีฬาจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับแข่งขันตลอดเวลา ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์นับไม่ถ้วน เซลล์เหล่านี้จะมีวัฏจักรของมัน เซลล์ที่แตกตัวออกมาใหม่จะมีพลังชีวิตเข้มแข็ง เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับ เมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุด มันก็จะหยุดการเจริญ ได้แต่เสื่อมลง เมื่อเสื่อมลงไปจนถึงที่สุด ก็จะมีเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนมัน สมมุติว่าใช้เวลาวันหนึ่ง 12 ชั่วโมงมาเปรียบเทียบ ตั้งแต่เช้า 6 นาฬิกาเซลล์เริ่มแตกตัว ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเวลา 8 - 9 นาฬิกา 10 นาฬิกาเศษก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด พอมาถึงเที่ยง มันก็เติบโตต่อไปอีกไม่ได้ ได้แต่เสื่อมลง ช่วงเวลานี้เซลล์ยังมีพลังชีวิตเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่ง พลังชีวิตครึ่งหลังนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับสภาพการแข่งขันของนักกีฬาเสียแล้ว

แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ เขาก็จะต้องฝึกฝนหนักยิ่งขึ้น เพื่อให้โลหิตของเขาหมุนเวียนรวดเร็วขึ้น จากนั้นก็จะมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นทดแทนเซลล์เก่า นี่เป็นวิธีที่ใช้กัน กล่าวคือ วัฏจักรของเซลล์ยังดำเนินไม่จบ ดำเนินไปได้เพียงครึ่งชีวิต ก็ขจัดมันทิ้งไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้นร่างกายของเขาจึงคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ แต่ว่าเซลล์ของมนุษย์ไม่สามารถที่จะแตกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดไปอย่างไม่จำกัด การแตกตัวของเซลล์นั้นมีจำนวนจำกัด หากว่าเซลล์ในร่างกายคนสามารถแตกตัวได้ร้อยครั้งในชั่วชีวิตของคน ความจริงแล้ว มีไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านครั้ง หากว่าการแตกตัวของเซลล์ในคนปกติหนึ่งร้อยครั้ง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 100 ปี แต่บัดนี้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้เพียงครึ่งเดียว ถ้าเช่นนี้เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 50 ปี แต่เราจะไม่ค่อยพบเห็นนักกีฬาคนไหนจะมีปัญหาอะไรมากนัก เพราะว่านักกีฬาในปัจจุบันอายุไม่ถึง 30 ปีก็จะถูกคัดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้มาตรฐานการแข่งกีฬาสูงขึ้น จำนวนนักกีฬาที่คัดออกมีมาก ดังนั้นเขาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ มองดูแล้วไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก วิเคราะห์จากทางทฤษฎีก็เป็นอย่างนี้จริงๆ สามารถรักษาร่างกายของเขาให้แข็งแรง แต่อายุขัยของเขาจะสั้น มองจากภายนอก นักกีฬาอายุ 10 กว่าปีก็เหมือนกับคนอายุ 20 กว่าปี อายุ 20 กว่าปีก็ดูเหมือน 30 กว่าปี โดยทั่วไปแล้วนักกีฬาในความรู้สึกของคนทั่วไปจะโตเร็วและแก่เร็ว มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดูตามข้อเท็จจริง ที่จริงก็ดำเนินไปตามทางเช่นนี้

การฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)กับการฝึกกายบริหารนั้น ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ในการเคลื่อนไหวท่าทาง ไม่ต้องเคลื่อนไหวรุนแรง มีการเคลื่อนไหวก็เป็นไปอย่างนิ่มนวล ช้าๆ และกลมกลืน ช้ามากๆ ราวกับไม่เคลื่อนไหว ราวกับหยุดนิ่ง ทุกคนคงทราบดีการบำเพ็ญปฏิบัติโดยวิธีเข้าฌาน จะสงบนิ่งอยู่ตรงนั้น การเต้นของหัวใจจะช้าลง การหมุนเวียนของโลหิตและอื่นๆ ก็จะช้าลงด้วย มีอาจารย์โยคะในอินเดียจำนวนมาก สามารถนั่งอยู่ในน้ำได้นานหลายวัน ฝังตัวอยู่ในดินได้หลายวัน พวกเขาสามารถจะทำให้ตัวเองสงบนิ่ง สามารถควบคุมแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ สมมุติว่าเซลล์ของคนแตกตัววันละครั้ง ถ้าเช่นนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็จะควบคุมให้เซลล์ในร่างกายให้แตกตัว 2 วันต่อครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ครึ่งเดือนต่อครั้ง หรือยาวนานกว่านั้น ดังนั้นเขาก็จะยืดชีวิตของเขาออกไป นี่เป็นเพียงหลักพลัง(กง)ที่บำเพ็ญจิตแต่ไม่บำเพ็ญชีวิต มันสามารถบรรลุถึงจุดนี้ได้ และสามารถยืดชีวิตตัวเองออกไป บางท่านคิด ชีวิตของคนเราถูกลิขิตไว้แล้วไม่ใช่หรือ ไม่บำเพ็ญชีวิตจะมีอายุยืนยาวได้อย่างไร ถูกต้อง เพราะว่าผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเมื่อระดับชั้นของเขาหลุดพ้นตรีภูมิ ก็สามารถจะยืดอายุให้ยืนยาวได้ แต่มองจากภายนอกจะดูชราภาพมาก

หลักพลัง(กง)ในการบำเพ็ญชีวิตที่แท้จริง จะต้องรวบรวมสสารพลังงานสูงมาสะสมไว้ในเซลล์ของร่างกายคนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความหนาแน่นของมันอย่างไม่หยุดยั้ง และค่อยๆ สกัดเซลล์ของคนให้หยุดนิ่ง ค่อยๆ เข้าไปแทนที่เซลล์ของคน เมื่อถึงเวลานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุ คนผู้นี้ก็คงความหนุ่มแน่นตลอดไป แน่นอนการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่เชื่องช้ามากๆ ต้องทุ่มเทอย่างมาก เหนื่อยทั้งกำลังวังชา ทรมานทั้งจิตใจ ไม่ใช่เรื่องง่าย ท่ามกลางความขัดแย้งทางจิต(ซินซิ่ง)ของคน จิตใจจะไม่หวั่นไหวได้หรือ บนผลประโยชน์ส่วนตัวจิตใจจะไม่หวั่นไหวได้หรือ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากจะปฏิบัติ ดังนั้นไม่ใช่ว่าคิดจะบรรลุถึงเป้าหมายก็จะได้สมปรารถนา คนต้องบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)และกุศลให้สูงขึ้นมา จึงจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้

ที่ผ่านมามีคนจำนวนมากได้นำเอาพลังลมปราณ(ชี่กง)ไปปะปนกับการบริหารร่างกาย ที่จริงแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกัน ลำพังเวลาฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)ในระดับชั้นที่ต่ำที่สุด จะเน้นเรื่องการขจัดโรคภัยและเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ได้ร่างกายที่แข็งแรง เป้าหมายในระดับชั้นที่ต่ำสุดกับกายบริหารจะเหมือนกัน แต่ในระดับชั้นสูงขึ้นไปก็จะแตกต่างกัน การชำระร่างกายของพลังลมปราณ(ชี่กง)ก็มีวัตถุประสงค์ และยังจะต้องใช้กฎเกณฑ์ที่เหนือธรรมดามากำหนดผู้ฝึกพลัง(กง) จะใช้กฎเกณฑ์ของคนธรรมดาสามัญมากำหนดไม่ได้ ส่วนกายบริหารนั้นเป็นเพียงเรื่องของคนธรรมดาสามัญ

อ่านต่อหน้า 1  2  3   4  5

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com