Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

ชุดที่ 1 ฝอ จ่าน เชียน โส่ว ฝ่า
ชุดที่ 2 ฝ่า หลุน จวง ฝ่า
ชุดที่ 3 ก้วน ทง เหลี่ยง จี๋ ฝ่า
ชุดที่ 4 ฝ่า หลุน โจว เทียน ฝ่า
ชุดที่ 5 เสิน ทง เจีย ฉือ ฝ่า

สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว(ท่าที่ 1)

ชุดที่ 1. ฝอ จ่าน เชียน โส่ว ฝ่า

หลักการ หัวใจของพลัง(กง)ชุด ฝอ จ่าน เชียน โส่ว ฝ่า (พระพุทธ พันมือ) อยู่ที่การยืดเพื่อเปิดทะลวงจุดที่พลังงานเดินติดขัด ปรับพลังงาน ในร่างกายและใต้ผิวให้ไหลเวียนสะดวก ทำการดูดซับพลังงานจำนวน มากจากจักรวาลโดยอัตโนมัติ ทำให้ชีพจรทั้งหมดของผู้ฝึกบำเพ็ญเปิด ออกในทันที เวลาฝึกพลัง(กง)ชุดนี้จะรู้สึกร้อนไปทั่วร่างกาย รู้สึก สัมผัสถึงการคงอยู่ของสนามพลังงานอันแรงกล้า ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ ทางเดินของพลังงานทั่วร่างกายได้ถูกเปิดทะลวงออก พลัง(กง)ชุด ฝอ จ่าน เชียน โส่ว ฝ่า มี 8 กระบวนท่าซึ่งเรียบง่าย แต่ ณ ระดับมหภาคพลัง (กง)ชุดนี้จะควบคุมสิ่งต่างๆ ที่ฝึกออกมาตลอดวิธีบำเพ็ญปฏิบัติ ขณะเดียวกันยังสามารถนำผู้ฝึกบำเพ็ญ เข้าสู่สภาวะถูกห้อมล้อมด้วย สนามพลังงานอย่างรวดเร็วให้ผู้ฝึกบำเพ็ญใช้พลัง(กง)ชุดนี้ เป็นกระบวน ท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการฝึก ทุกครั้งที่ฝึกพลัง(กง)โดยทั่วไป ให้ฝึกพลัง(กง)ชุดนี้ก่อน พลัง(กง)ชุดนี้เป็นวิธีบำเพ็ญปฏิบัติประเภท แข็งแกร่ง

เซิน เสิน เหอ อี
ต้ง จิ้ง สุย จี
ติ่ง เทียน ตู๋ จุน
เชียน โส่ว ฝอ ลี่

การเตรียมตัว แยกเท้าทั้งสองออกระยะห่างเท่าไหล่ ยืนให้เป็นธรรม ชาติ ย่อเข่าพร้อมกับทิ้งสะโพกลงเล็กน้อย ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ผ่อนคลายแต่ไม่หย่อนยาน ดึงคางลงเล็กน้อย ลิ้นแตะเพดานปาก เผยอฟันออกจากกันเล็กน้อย หุบริมฝีปากและหลับตาลงเบาๆ นึกถึง ความสงบ และทำสีหน้าให้แจ่มใส

ท่าที่ 1.1 เหลียง โส่ว เจี๋ย อิ้ง

ยกมือทั้งสองขึ้น ฝ่ามือทั้งสองข้างหันขึ้นด้านบน นิ้วหัวแม่มือ ทั้งสองข้างแตะกันเบาๆ นิ้วที่เหลือทั้ง 4 แนบติดกัน ชายมือซ้ายอยู่บน มือขวา หญิงมือขวาอยู่บนมือซ้าย ให้มืออยู่ในลักษณะทรงกลมรี กางข้อศอกทั้งสองข้างขึ้น เพื่อให้เกิดช่องว่างใต้รักแร้ (ภาพ 1-1)

 

ท่าที่ 1.2 หมี เล่อ เซิน เยา

เริ่มจากท่าสองมือประสาน ค่อยๆยกที่ประสานขึ้น เมื่อมือทั้ง สองข้างขึ้นถึงด้านหน้าของศีรษะ ค่อยๆแยกมือทั้งสองออก แล้วหัน ฝ่ามือขึ้นด้านบนเหนือศีรษะ ให้นิ้วมือชี้เข้าหากัน ระยะห่างของมือ ประมาณ 20-30 ซ.ม. (ภาพ 1-2) ขณะเดียวกันให้ยืดข้อมือขึ้น ชูศีรษะขึ้น ยึดเท้าทั้งสองข้างไว้กับพื้นให้มั่นคง ยืดร่างกายทุกส่วนนาน ประมาณ 2-3 วินาที แล้วผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนอย่างฉับพลันทันที ย่อเข่าและทิ้งสะโพกกลับไปในท่าเตรียมตัวดังเดิม

ท่าที่ 1.3 หยู ไหล ก้วน ติ่ง

ต่อจากท่าก่อน ให้หมุนฝ่ามือทั้งสองออกข้างนอกพร้อมกันทำ เป็นรูปทรงกรวยราว 140 องศา เหยียดข้อมือขึ้นและเคลื่อนมือทั้งสอง ลงมา (ภาพ 1-3) ให้ฝ่ามือทั้งสองหันเข้าหาอก ระหว่างฝ่ามือและ ร่างกายห่างกันประมาณ 10 ซ.ม. แล้วเคลื่อนลงมาจนถึงระดับท้องน้อย (ภาพ 1-4)

 

ท่าที่ 1.4 ซวง โส่ว เหอ สือ

หลังจากที่มือทั้งสองลงมาถึงระดับท้องน้อย พลิกหลังมือเข้าหา กัน แล้วยกมือทั้งสองขึ้นมาพนมมือที่หน้าอก (ภาพ 1-5) นิ้วและฐาน ฝ่ามือให้แนบสนิทกัน กลางฝ่ามือเป็นโพรง กางข้อศอกขึ้น ปลายแขน ทั้งสองเป็นเส้นตรง (ยกเว้นเวลาทำท่าสองมือพนม และสองมือ ประสาน ให้ใช้ฝ่ามือดอกบัวตลอด)

  

ท่าที่ 1.5 จ๋าง จื่อ เฉียน คุน

จากท่าสองมือพนม แยกมือทั้งสองออกประมาณ 2-3 ซ.ม. หมุนมือทั้งสองข้างพร้อมกัน ให้มือซ้าย(สำหรับชาย) หรือ มือขวา (สำหรับหญิง) หันเข้าหาอก มือขวาหันออกด้านนอก เรียงกันเป็นแนว โดยมือซ้ายอยู่ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่าง(ภาพ1-6) แล้วเหยียดแขนซ้าย ชี้ออกไปทางด้านซ้ายบนโดยให้มืออยู่ระดับศีรษะและ หันฝ่ามือลงด้าน ล่าง มือขวาอยู่ตรงแนวอกฝ่ามือหันขึ้น เมื่อถึงตำแหน่งแล้ว ให้ค่อยๆ ยืดทั้งตัวออกชูศีรษะขึ้น เท้าทั้งสองข้างยึดมั่นกับพื้น (ภาพ 1-7) ออกแรงยืดประมาณ 2-3 วินาที แล้วผ่อนคลายทั้งร่างกายอย่างฉับพลัน ทันที ดึงแขนซ้ายกลับมาประสานมือขวาที่หน้าอก แล้วทำท่าสองมือ พนม (ภาพ 1-5) จากนั้นก็หมุนมือขวามาอยู่ ด้านบน มือซ้ายอยู่ด้านล่าง (ภาพ 1-8) เคลื่อนมือขวาเช่นเดียวกับมือซ้ายแล้วยืด (ภาพ 1-9) ผ่อนคลายร่างกายแล้วดึงแขนกลับมาสู่ท่าสองมือพนม

 

ท่าที่ 1.6 จิน โหว เฟิน เซิน

จากท่าสองมือพนม กางแขนทั้งสองออกไปด้านข้างตามแนว นอนระดับไหล่เป็นเส้นตรง ชูศีรษะขึ้นเท้าทั้งสองข้างยึดมั่นกับพื้น ออกแรงยืดแขนทั้งสองออกด้านข้าง ยืดออกทั้ง 4 ทิศจนสุด (ภาพ 1-10) ออกแรงยืดทั้งตัวประมาณ 2-3 วินาที แล้วผ่อนคลายกลับไปสู่ท่า สองมือพนม

 

ท่าที่ 1.7 ซวง หลง เซี่ย ไห่

จากท่าสองมือพนม ค่อยๆ แยกมือทั้งสองออกแล้วเหยียดแขน ทั้งสองเฉียงตรงลงไปด้านหน้าของลำตัว เวลายืดตัว ให้แขนทั้งสอง ทำมุม 30 องศากับลำตัว (ภาพ 1-11) ชูศีรษะขึ้นเท้าทั้งสองข้างยึดมั่น กับพื้น ออกแรงยืดทั้งตัวประมาณ 2-3 วินาที แล้วผ่อนคลายทั้งตัวอย่าง ฉับพลันทันที ดึงมือกลับสู่ท่าสองมือพนม

ท่าที่ 1.8 ผู ซ่า ฝู เหลียน

จากท่าสองมือพนม ค่อยๆ แยกมือออกเคลื่อนแขนทั้งสองลง ด้านข้างของลำตัว โดยเหยียดแขนทำมุม 30 องศากับด้านข้างของลำตัว (ภาพ 1-12) แล้วชูศีรษะขึ้น เท้าทั้งสองข้างยึดมั่นกับพื้น ออกแรงยืดทั้ง ตัวอย่างเต็มแรง 2-3 วินาทีแล้วผ่อนคลายทั่วตัวอย่างฉับพลันทันที ดึงมือกลับสู่ท่าสองมือพนม

 

ท่าที่ 1.9 หลัว ฮั่น เปย ซัน

จากท่าสองมือพนม แยกมือทั้งสองออกแล้วเคลื่อนมือไปด้าน หลัง ให้ฝ่ามือหันไปด้านหลัง เมื่อมือทั้งสองไปถึงด้านหลังให้หักข้อมือ ขึ้น 45 องศา (ภาพ 1-13) หลังจากมือทั้งสองไปถึงตำแหน่งแล้ว ชูศีรษะขึ้น เท้าทั้งสองยึดมั่นกับพื้น ออกแรงยืดทั้งตัว (ตั้งลำตัวให้ตรง ไม่เอนไปข้างหน้า ยืดหน้าอกขึ้น) ราว 2-3 วินาที แล้วผ่อนคลาย ทั้งตัวอย่างฉับพลันทันที ดึงมือกลับไปสู่ท่าสองมือพนม

ท่าที่ 1.10 จิน กัง ไผ ซัน

จากท่าสองมือพนม แยกมือทั้งสองออกแล้วดันไปข้างหน้า ให้นิ้วชี้ขึ้นด้านบน ตั้งแขนให้ได้ระดับกับไหล่ หลังจากที่ยืดแขน ตรงแล้ว ชูศีรษะขึ้น สองเท้ายึดมั่นกับพื้น (ภาพ 1-14) ออกแรงยืดทั้ง ตัวราว 2-3 วินาที แล้วผ่อนคลายทั้งตัวอย่างฉับพลันทันที ดึงมือกลับ สู่ท่าสองมือพนม

ท่าที่ 1.11 เตี๋ย โคว่ เสียว ฝู่

จากท่าสองมือพนม เคลื่อนมือทั้งสองลงข้างล่างช้าๆ พร้อมกับ หันฝ่ามือเข้าหาหน้าท้องน้อย เมื่อมือลงมาถึงตำแหน่ง ให้ซ้อนมือทั้ง สอง ชายมือซ้ายอยู่ด้านใน หญิงมือขวาอยู่ด้านใน ฝ่ามือหนึ่งหันเข้าหา หลังมือของอีกมือ จัดระยะห่างระหว่างมือและมือกับท้องน้อย ประมาณ 3 ซ.ม นิ่งอยู่ในท่านี้ 90-100 วินาที (ภาพ 1-15)

  

เก็บท่า: สองมือประสาน (ภาพ 1-16)

**ให้ใช้มือดอกบัวตลอด ยกเว้นท่าสองมือพนม และสองมือประสาน**

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com