Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

ชุดที่ 1 ฝอ จ่าน เชียน โส่ว ฝ่า
ชุดที่ 2 ฝ่า หลุน จวง ฝ่า
ชุดที่ 3 ก้วน ทง เหลี่ยง จี๋ ฝ่า
ชุดที่ 4 ฝ่า หลุน โจว เทียน ฝ่า
ชุดที่ 5 เสิน ทง เจีย ฉือ ฝ่า

สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว(ท่าที่ 5)

ชุดที่ 5. เสิน ทง เจีย ฉือ ฝ่า

หลักการ พลัง(กง)ชุดเสินทงเจียฉือฝ่า (เพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์) เป็นวิธีฝึก บำเพ็ญสมาธิ โดยใช้กระบวนท่ารำมือของพระพุทธหมุนธรรมจักร (ฝ่าหลุน) เพื่อเพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์(รวมทั้งความสามารถต่างๆ) และแรงพลัง (กงลี่)ในเวลาเดียวกัน พลัง(กง)ชุดเสินทงเจียฉือฝ่าเป็นพลัง(กง)สำหรับ การฝึกบำเพ็ญในระดับกลางขึ้นไป ซึ่งแต่เดิมไม่เป็นที่เปิดเผย พลัง(กง) ชุดเสินทงเจียฉือฝ่า กำหนดให้นั่งฝึกในท่านั่งขัดสมาธสองขา(สมาธ เพชร) ในระยะแรกหากขัดสมาธสองขาไม่ได้ อนุโลมให้นั่งขัดสมาธ ขาเดียว แต่สุดท้ายยังต้องขัดสมาธสองขาให้ได้ ขณะฝึกบำเพ็ญกระแส พลังงานค่อนข้างแรงกล้า สนามพลังงานที่ห้อมล้อมร่างกายค่อนข้าง ใหญ่ ระยะเวลานั่งสมาธิยิ่งนานยิ่งดี ขึ้นอยู่กับกำลังพลัง(กง)ของผู้ฝึก บำเพ็ญ เวลายิ่งนาน พลังงานยิ่งแรงกล้า บรรลุพลัง(กง)ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เวลาฝึกพลัง(กง)ต้องไม่คิดสิ่งใด ไม่มีความนึกคิดใดๆ สมาธินำไปสู่ ความนิ่ง(ติ้ง) แต่จิตสำนึกหลักต้องรู้ว่าตัวเองกำลังฝึกพลัง(กง)อยู่

โหย่ว อี้ อู๋ อี้
อิ้ง สุย จี ฉี่
ซื่อ คง เฟย คง
ต้ง จิ้ง หยู อี้

การเตรียมตัว นั่งขัดสมาธเอวตรงลำคอตั้งตรง ดึงคางลงเล็กน้อย ลิ้นแตะเพดานปาก เผยอฟันออกจากกันเล็กน้อย หุบริมฝีปาก ผ่อนคลายร่างกาย แต่ไม่หย่อนยาน หลับตาลงเบาๆ ใจแผ่เมตตา สีหน้าสงบแจ่มใส สองมือประสาน ณ ระดับท้องน้อย ค่อยๆ เข้าสู่สมาธิ (ภาพ 5-1)

   

การรำมือ จากท่าสองมือประสาน ค่อยๆ ยกสองมือขึ้นพร้อมๆ กัน เมื่อมือขึ้นถึงหน้าผาก ค่อยๆ กลับฝ่ามือทั้งสองหันขึ้นสู่ด้านบน คลายมือออกจากการประสานกัน ขณะที่สองฝ่ามือหันขึ้นด้านบน มือ ก็ขึ้นถึงด้านบนของศีรษะ (ภาพ 5-2) (การรำมือให้แขนท่อนล่างนำแขน ท่อนบน ด้วยกำลังขับเคลื่อนในระดับหนึ่ง) จากนั้นแยกมือออกพร้อม กับหมุนมือไปทางด้านหลังแล้วโค้งข้ามศีรษะมาทางด้านหน้า (ภาพ 5-3) แล้วค่อยๆ ลดระดับมือลง ข้อศอกสองข้างให้ชิดเข้าหากันให้มากที่สุด ฝ่ามือหงายขึ้น นิ้วชี้ไปข้างหน้า (ภาพ 5-4) หักข้อมือเข้าหากันที่หน้าอก ชายมือซ้ายอยู่ด้านนอก หญิงมือขวาอยู่ด้านนอก (ภาพ 5-5)

 

สองมือเมื่อตัดกันแล้ว ยืดสองแขนเป็นเส้นตรง มือที่อยู่ด้านนอกหมุน ครึ่งวงกลมขึ้นไปด้านบนพร้อมกับหงายฝ่ามือขึ้น นิ้วชี้ไปทางด้านหลัง มือต้องมีกำลังในระดับหนึ่ง มือที่อยู่ด้านในเหยียดลงไปด้านล่างจน เป็นเส้นตรง ฝ่ามือคว่ำลง ลำแขนทำมุม 30 องศากับลำตัว แล้วหงายฝ่ามือขึ้น (ภาพ 5-6) จากนั้นเคลื่อนมือซ้าย(มือที่อยู่ข้างบน) เข้าด้านใน มือขวาเคลื่อนขึ้นข้างบนพร้อมกัน หันฝ่ามือเข้าใน แล้วรำในลักษณะเดิมอีกครั้ง แต่เปลี่ยนมือจากมือซ้ายมาเป็นมือขวา (ภาพ 5-7)

 

จากนั้น ชายมือขวา (หญิงมือซ้าย) หันฝ่ามือเข้าหาลำตัว ค่อยๆ เคลื่อนสองแขนมาตัดกันที่หน้าอก ฝ่ามือคว่ำลง เหยียดแขนเฉียงออก ไปทางด้านนอกของน่อง ลำแขนยืดตรง ชายมือซ้าย (หญิงมือขวา) ค่อยๆ หมุนฝ่ามือเข้าใน เมื่อเคลื่อนมือขึ้นมาตัดกันแล้วหงายฝ่ามือ เคลื่อนขึ้นไปทางไหล่ซ้าย (หญิงขวา) เมื่อมือถึงตำแหน่งฝ่ามือหงาย ขึ้นบน นิ้วชี้ไปทางด้านหน้า (ภาพ 5-8) จากนั้นรำในลักษณะเดิมอีกครั้ง แต่เปลี่ยนมือคือ ชายมือซ้าย (หญิงมือขวา) เคลื่อนอยู่ด้านใน ชายมือขวา (หญิงมือซ้าย) เคลื่อนอยู่ด้านนอก ตำแหน่งมือกลับกัน (ภาพ 5-9) การรำมือต้องรำต่อเนื่อง ไม่หยุดกลางคัน

 

การเพิ่มพูนพละกำลัง จากท่ารำมือข้างต้น เคลื่อนมือบนเข้าด้านใน มือล่างอยู่ด้านนอก ชายค่อยๆ เคลื่อนมือขวาโดยหันฝ่ามือเข้าหาบริเวณ หน้าอกต่ำลงมา และชายเคลื่อนมือซ้าย(หญิงมือขวา)ตามขึ้นมา ให้ สองแขนอยู่ในลักษณะเส้นตรง ณ บริเวณหน้าอก (ภาพ 5-10) สองมือ ค่อยๆ ดึงออกด้านข้างพร้อมกับคว่ำฝ่ามือลง (ภาพ 5-11) เมื่อสองมือ เคลื่อนออกไปถึงด้านนอกของเข่า ตั้งสองแขนขนานกับพื้นในระดับ ความสูงของเอว แขนและหลังมือขนานกับพื้น ผ่อนคลายสองแขน (ภาพ 5-12) ท่านี้เป็นการส่งอิทธิฤทธิ์ในร่างกายไปเพิ่มพูนที่มือ การเพิ่มพูนพละกำลังจะรู้สึกฝ่ามือร้อน หนัก ชา รู้สึกเหมือน มีสิ่งของอยู่เป็นต้น แต่ต้องไม่ตั้งใจ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ท่านี้ทำยิ่งนานยิ่งดี

 

ชายขวา (หญิงซ้าย) งอข้อมือเข้าหาลำตัว ณ บริเวณท้องน้อย ฝ่ามือหันขึ้นข้างบน ขณะเดียวกัน ชายซ้าย (หญิงขวา) คว่ำฝ่ามือ ค่อยๆยกขึ้นมาอยู่ระดับใต้คาง แขนและไหล่เสมอกัน สองฝ่ามือตรงกัน และให้นิ่งอยู่ในท่านี้ (ภาพ 5-13) ท่าเพิ่มพูนพละกำลังมีกำหนดเวลา ฝึกนาน แต่ให้ทำนานเท่าที่จะทำได้ จากนั้นมือที่อยู่ข้างบนเคลื่อนไป ข้างหน้าลักษณะครึ่งวงกลมลงไปยังท้องน้อย พร้อมกับเคลื่อนมือที่อยู่ ข้างล่างขึ้นมาที่ใต้คาง โดยคว่ำฝ่ามือลง แขนและไหล่เสมอกัน ฝ่ามือทั้งสองตรงกัน และให้นิ่งอยู่ในท่านี้ ( ภาพ 5-14 ) กำหนดเวลาการฝึกยิ่งนานยิ่งดี

 

ฝึกบำเพ็ญสมาธิ จากท่าข้างต้นเคลื่อนมือที่อยู่ข้างบน ในลักษณะครึ่ง วงกลมลงไปยังท้องน้อย สองมือประสานกัน (ภาพ5-15) เข้าสู่การฝึก บำเพ็ญสมาธิ เข้าสู่ความนิ่งในระดับลึก ข้อควรระวังเวลาทำสมาธิให้มี สติรู้ตัวว่ากำลังฝึกพลัง(กง)อยู่ กำหนดเวลายิ่งนานยิ่งดี

 

เก็บท่า: สองมือพนม ออกจากความนิ่ง คลายการขัดสมาธ

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com