Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

พลัง(กง) ชุดที่ 1
พลัง(กง) ชุดที่ 2
พลัง(กง) ชุดที่ 3
พลัง(กง) ชุดที่ 4
พลัง(กง) ชุดที่ 5

หลักกลไกของการเคลื่อนไหว

พลัง(กง) ชุดที่ 1

พลัง(กง)ชุดที่ 1 เรียกว่า ฝอ จ่าน เชียน โสว ฝ่า (พระพุทธพันมือ) พิจารณาตามความหมายชื่อ เหมือนดั่งพระพุทธพันมือ พระโพธิสัตว์ พันมือทำท่าเหยียดมือ แน่นอนพวกเราไม่สามารถเหยียดมือเป็นพันครั้ง ท่านก็ไม่อาจจดจำได้ ยังจะทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก พลัง(กง) ชุดนี้พวกเราใช้กระบวนท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานง่ายๆ 8 ท่า มาแทน ความหมายของชื่อ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวจะมีผลทำให้ชีพจร ในร่างกายเปิดออกทั้งหมด ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ทำไมจึงพูดว่า ในหลักพลัง(กง)ของเรา พวกเรายืนฝึกอยู่ ณ ระดับชั้นสูงตั้งแต่เริ่มต้น เพราะว่าเราไม่เพียงแต่เดินชีพจรหนึ่งเส้นสองเส้น ชีพจรเยิ่น และชีพจรตู๋ หรือชีพจรฉีจิงทั้งแปดเท่านั้น ชีพจรของเราจะเปิดออกทั้งหมดทันทีเมื่อ เริ่มฝึก ชีพจรทั้งหมดหมุนเวียนพร้อมกัน เช่นนี้พวกเราจึงยืนฝึกอยู่ใน ระดับชั้นสูงตั้งแต่เริ่มต้น

พลัง(กง)ชุดนี้ กำหนดให้มีจังหวะ “ยืด” และ “ผ่อน” มือและเท้า ต้องสัมพันธ์กันให้ดี ด้วยการยืดและผ่อนคลายแต่ละครั้ง สามารถช่วย ให้ทางเดินชีพจรในร่างกายที่ติดขัด ให้เปิดทะลวงออกทุกส่วน แน่นอน การฝึกพลัง(กง)ชุดนี้ หากข้าพเจ้าไม่ใส่กลไก(จี)ชุดนี้ให้แก่ท่าน ก็จะ ไม่บังเกิดผล เวลายืดให้ค่อยๆ ยืดออกไป ยืดทุกส่วนของร่างกายออก ไปจนสุด เหมือนกับแยกตัวท่านออกเป็น 2 คน ยืดร่างกายออก จนใหญ่โต ไม่มีความนึกคิดใดๆ เวลาผ่อนให้ผ่อนอย่างฉับพลันทันที ยืดจนสุดแล้วผ่อนทันที เหมือนกดถุงลมให้แฟบ ปล่อยลมออก พอเคลื่อนมือขึ้นไปก็จะดูดซับ เอาอากาศธาตุ(ชี่)กรอกเติมเข้ามา ดูดซับ พลังงานใหม่เข้ามา ประสิทธิผลของกลไกบังคับ (จีจื้อ) นี้ ยังสามารถ เปิดทะลวงจุดที่ติดขัดอุดตัน

เวลายืด ออกแรงกดส้นเท้าลงบนพื้น ยืดศีรษะขึ้นบน เสมือน หนึ่งดึงเส้นชีพจรทั้งร่างกายให้เปิดออกทั้งหมด จากนั้นผ่อนอย่าง ฉับพลันทันที หลังจากยืดจนสุดแล้วให้ผ่อนทันที ด้วยวิธีเช่นนี้ ร่างกาย ทุกส่วนจะเปิดออกทันที แน่นอนเรายังต้องใส่กลไก(จี) กลไกบังคับ (จีจื้อ)แต่ละชนิดให้แก่ท่าน เวลายืดแขนให้ออกแรง ค่อยๆ ออกแรงยืด ออกไปจนสุด สายเต๋าพูดถึง การเดินของชีพจรสามอินสามหยาง ความจริงไม่ใช่เพียงการเดินของชีพจรสามอินสามหยางเท่านั้น แขนก็มี ชีพจรนับร้อยเส้น ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ล้วนต้องเปิดทะลวงออก ล้วนต้องยืดออก ของเราเป็นการทะลวงชีพจรทั้งหมดให้เปิดออกตั้งแต่ เริ่มต้น หลักการบำเพ็ญปฏิบัติพลัง(กง)ทั่วไป ไม่นับการฝึกลมปราณ (ชี่) การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้องเริ่มจากการให้ชีพจรหนึ่งเส้น นำชีพจรร้อยเส้นให้เปิดออก การนำชีพจรทั้งหมดให้เปิดออกนั้นต้องกิน เวลายาวนานเป็นปีๆ ของเราพอเริ่มต้นชีพจรทั้งหมดก็จะเปิดออกทันที ดังนั้นพวกเราจึงฝึกอยู่ ณ ระดับชั้นที่สูงมากทีเดียว ทุกท่านต้องจับ ประเด็นหลักไว้ให้ดี

ข้าพเจ้าขอพูดท่ายืนสักเล็กน้อย ระยะห่างของสองเท้าให้กว้าง เท่ากับไหล่ ยืนให้เป็นธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องให้สองเท้าขนานกัน เพราะพวกเราในที่นี้ไม่ฝึกวิชาบู? หลักพลัง(กง)อื่นๆ โดยมากมักเริ่มฝึก จากการตั้งท่าม้าก้าว(หม่าปู้)ในวิชาบู? สายพุทธเน้นเรื่องการโปรดสรรพ สัตว์ ไม่สามารถรวบเข้ามาโดยไม่เลือก หย่อนสะโพกทั้งสองข้างลง และงอขาทั้งสองข้างลงเล็กน้อย การงอขาเล็กน้อย ชีพจรส่วนขาก็จะ เปิดทะลวง เวลาท่านยืนตรงชีพจรจะแข็งทื่อ ไม่เปิดทะลวง ลำตัวตั้งตรง ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ผ่อนคลายแต่ไม่หย่อนยาน ศีรษะตั้งตรง

เวลาฝึกพลัง(กง)ทั้งห้าชุด ให้หลับตา แต่เวลาพวกเราเรียนฝึก ท่านต้องดู ก็ให้ลืมตาเพื่อดูว่าการเคลื่อนไหวกระบวนท่าทำได้ตาม มาตรฐานหรือไม่ หลังจากฝึกจนคล่องแล้ว เวลาฝึกเองให้หลับตา ลิ้นแตะเพดานปาก เผยอฟันออกจากกันเล็กน้อย หุบริมฝีปาก ทำไมลิ้นต้องแตะเพดานปาก ทุกท่านคงทราบ การฝึกพลัง(กง)ที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงวงจรสวรรค์ (โจวเทียน) ผิวเผินชั้นนอกเท่านั้นที่เดินอยู่ ภายในร่างกายชีพจรทั้งแนวตั้งและแนวนอน ล้วนเดินอยู่ ไม่เพียงแต่ชั้น นอกเท่านั้น อวัยวะภายในล้วนมีชีพจรอยู่ ช่องว่างระหว่างอวัยวะภายใน ล้วนมีชีพจรอยู่ ช่องปากนั้นกลวง ดังนั้นเราจึงอาศัยลิ้นแตะเพดานปาก เป็นสะพานเชื่อมเพื่อเสริมกระแส พลังงานของชีพจรในขณะหมุนเวียน ให้พลังงานไหลผ่านลิ้นข้ามมา ริมฝีปากที่หุบก็คือสะพานเชื่อมที่อยู่ ภายนอก ให้พลังงาน ณ ชั้นผิวไหลเวียน ทำไมต้องเผยอฟัน เพราะใน เวลาฝึกพลัง(กง) หากขบฟันไว้ ขณะพลังงานไหลเวียนจะทำให้ฟันของ ท่านขบแน่นยิ่งขึ้น ยิ่งขบยิ่งแน่น หากจุดไหนของร่างกายไม่ผ่อนคลาย จุดนั้นก็ไม่สามารถเปิดทะลวงเท่าที่ควร ดังนั้นจุดใดขมวดไว้ยิ่งแน่น จุดนั้นไม่ได้ฝึก ไม่แปรเปลี่ยน ไม่เปิดทะลวง การเผยอฟันเล็กน้อย ก็จะช่วยผ่อนคลาย ข้อกำหนดพื้นฐานของการเคลื่อนไหวกระบวนท่า เป็นเช่นนี้ ยังมีท่าเชื่อมต่ออีกสามท่าในพลัง(กง)ของเราที่เราต้องอธิบาย

สองมือพนม (ซวงโส่วเหอสือ) เวลาพนมมือแขนต้องให้ราบ ต้นแขนตั้งขึ้นมา ระหว่างรักแร้และสีข้างให้เปิดไว้ จุดนี้หากปิดไว้ ช่องทางเดินของพลังงานจะเกิดการอุดตัน ปลายนิ้วต้องไม่ยกสูงถึง ใบหน้า ให้อยู่ตรงหน้าอก และไม่แตะถูกลำตัว กลางฝ่ามือกลวง ข้อมือพยายามให้ประกบกัน ทุกท่านต้องจดจำท่านี้ไว้ เพราะเป็นท่าที่ พวกเราจะต้องทำซ้ำกันหลายครั้ง

ซ้อนมือหน้าท้องน้อย (เตี๋ยโคว่เสียวฝู่) ต้นแขนตั้งขึ้น เวลาฝึกพลัง(กง)จะต้องตั้งขึ้น หลักการที่เราเน้นท่านี้ หากจุดระหว่าง รักแร้และสีข้างไม่เปิด พลังงานของท่านก็จะอุดตัน ผ่านข้ามไปไม่ได้ เวลาทำท่านี้ ชายมือซ้ายอยู่ด้านใน หญิงมือขวาอยู่ด้านใน ระหว่างมือ ให้มีช่องว่างเท่าความหนาของฝ่ามือ และไม่แตะถูกลำตัว เพราะเหตุใด ทุกท่านคงทราบ มีช่องทางเดินอยู่ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย วิชา ของเราอาศัยธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ในการเปิดทะลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุด เหลากงเซี้ยที่มือ อันที่จริงจุดเหลากงเซี้ยเป็นสนามซึ่งคงอยู่ในรูปแบบ ของร่างกายในแต่ละมิติ ไม่เพียงแต่เฉพาะจุดเหลากงเซี้ยนี้ในร่างกาย เนื้อหนังมังสาของเราเท่านั้น สนามของมันใหญ่มาก ใหญ่กว่าชั้นผิว ของมือ ของร่างกายเนื้อหนังมังสาของท่านเสียอีก ล้วนต้องให้เปิดออก พวกเราจึงอาศัยธรรมจักร(ฝ่าหลุน)มาเปิดทะลวง บนมือของเรานี้มี ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)หมุนอยู่ ทั้งสองข้างล้วนมี จึงไม่ให้แตะถูก กันและกัน เวลาจบการฝึกพลัง(กง) ขณะซ้อนมือหน้าท้องน้อย บนมือจะมีพลังงานมากมาย จุดประสงค์อีกข้อหนึ่งของการซ้อนมือ หน้าท้องน้อยคือเพื่อเสริมกำลังธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ณ ท้องน้อยและ บริเวณตานเถียนของท่าน บริเวณตานเถียนเป็นบริเวณที่จะกำเนิด สิ่งต่างๆ มากมาย เกินกว่าหมื่นชนิด

อีกท่าหนึ่งเรียกว่า สองมือประสาน ( เจี๋ยติ่งอิ้ง ) เราเรียกสั้นๆ ว่า เจี๋ยอิ้ง ทุกท่านจะเห็นว่า เจี๋ยอิ้งไม่ใช่ประสานมืออย่างธรรมดา ให้ตั้ง หัวแม่มือขึ้นมา จัดให้เป็นรูปทรงกลมรี นิ้วมือโดยหลักจะซ้อนอยู่ ด้วยกันเบาๆ นิ้วมือที่อยู่ข้างล่างต้องตรงกับร่องนิ้วมือที่อยู่ข้างบน เวลาเจี๋ยอิ้ง ชายมือซ้ายอยู่บน หญิงมือขวาอยู่บน เพราะเหตุใด เพราะ ชายเป็นร่างหยางบริสุทธิ์ หญิงเป็นร่างอินบริสุทธิ์ ชายจะต้องสะกด หยางและส่งเสริมอินของท่าน หญิงต้องสะกดอินส่งเสริมหยางของท่าน ให้บรรลุ อิน-หยาง สมดุล ดังนั้นท่าของชายหญิงจึงไม่เหมือนกัน เวลาเจี๋ยอิ้ง ให้ตั้งต้นแขนขึ้นมา จะต้องตั้งขึ้นมา ทุกท่านคงทราบ ตานเถียนของเรา ต่ำจากสะดือลงไปสองนิ้ว คือจุดศูนย์กลางของ ตานเถียน ก็คือจุดศูนย์กลางของธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ดังนั้นเวลาเจี๋ยอิ้ง ต้องต่ำลงไปอีกหน่อย ประคองตำแหน่งของธรรมจักร(ฝ่าหลุน) บางคนผ่อน ผ่อนแต่เฉพาะมือไม่ผ่อนขา ขาก็ต้องให้สัมพันธ์กัน ให้ผ่อนพร้อมกัน ยืดพร้อมกัน

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com