Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

พลัง(กง) ชุดที่ 1
พลัง(กง) ชุดที่ 2
พลัง(กง) ชุดที่ 3
พลัง(กง) ชุดที่ 4
พลัง(กง) ชุดที่ 5

หลักกลไกของการเคลื่อนไหว

พลัง(กง) ชุดที่ 2

พลัง(กง)ชุดที่ 2 เรียกว่า ฝ่าหลุนจวงฝ่า (ธรรมจักรท่ายืน) กระบวนท่าการเคลื่อนไหวค่อนข้างเรียบง่าย มีเพียงการอุ้มจักร 4 ท่า เท่านั้น เรียนรู้ได้ง่ายแต่ความยากอยู่ที่การฝึกฝน มีข้อกำหนดที่สูง สูงอย่างไร เพราะการฝึกพลัง(กง)ท่ายืนใดๆ ล้วนกำหนดให้ยืนนิ่ง อยู่กับที่เป็นเวลานาน ต้องยกมือไว้เป็นเวลานาน จะรู้สึกเมื่อยสองแขน จึงมีข้อกำหนดค่อนข้างสูง ท่ายืนเหมือนกับพลัง(กง)ชุดที่ 1 แต่ไม่มี การยืด เพียงแต่ยืนอย่างผ่อนคลาย กระบวนท่าพื้นฐานทั้ง 4 ของการ เคลื่อนไหวล้วนอยู่ในท่าอุ้มจักร ท่านอย่าได้เห็นว่า กระบวนท่าเรียบง่าย มีกระบวนท่าพื้นฐานเพียง 4 ท่าเท่านั้น เพราะเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติ หลักธรรมใหญ่ การเคลื่อนไหวแต่ละกระบวนท่า มิได้เพียงเพื่อฝึกให้ เกิดพลัง(กง)อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝึกเพื่อก่อเกิดอะไรออกมาเล็กๆ น้อยๆ การเคลื่อนไหวแต่ละกระบวนท่า จะผันแปรอะไรออกมามากมาย หากต้องใช้หนึ่งกระบวนท่า เพื่อผันแปรอะไรแต่ละอย่าง เช่นนั้นไม่ได้ ข้าพเจ้าขอบอกกับท่าน สิ่งที่ข้าพเจ้าใส่ให้แก่ท่าน ณ บริเวณท้องน้อย ในวิชาของเราจะกำเนิดสิ่งต่างๆ ออกมานับพันนับหมื่นชนิด หากแต่ละ ชนิดต้องใช้หนึ่งกระบวนท่ามาฝึกแล้ว ท่านลองคิดดูกระบวนท่านับพัน นับหมื่นท่า ต่อให้ท่านฝึกตลอดทั้งวันก็ฝึกไม่หมด ฝึกจนท่านเมื่อยล้า ก็ไม่แน่ว่าจะจำได้

มีคำพูดหนึ่งว่า ต้าเต้าเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ระบบ ณ มหภาคจะควบคุมการผันแปรของสิ่งต่างๆ ดังนั้นเวลาฝึกบำเพ็ญพลัง (กง)สมาธิ ไม่เคลื่อนไหวการผันแปรกลับจะดีกว่า เวลาที่กระบวนท่า เรียบง่าย ก็คือการควบคุม ณ มหภาค การผันแปรของสิ่งต่างๆ จะ ดำเนินพร้อมกันไป กระบวนท่ายิ่งเรียบง่าย ท่านจะผันแปรได้ยิ่งเต็มที่ เพราะมันจะควบคุมการผันแปรทั้งหมด ณ มหภาค พลัง(กง)ชุดนี้ของเรา มีท่าการอุ้มจักร 4 กระบวนท่า เวลาท่านอุ้มจักร จะรู้สึกว่าระหว่าง สองแขนมีธรรมจักรใหญ่หมุนอยู่ภายใน ผู้ฝึกพลัง(กง)แทบทุกคนจะ รู้สึกได้ เวลาฝึกฝ่าหลุนจวงฝ่า ไม่ให้ทำเหมือนคนถูกอะไรเข้าสิง เหมือนหลักพลัง(กง)อื่นที่โงนเงนไปมา กระโดดโลดเต้น ทำเช่นนี้ไม่ได้ แบบนี้ไม่ใช่การฝึกพลัง(กง) ท่านเคยเห็นพระพุทธ เต๋า เทพ องค์ใดที่กระโดดโลดเต้น โงนเงนไปมาบ้างหรือไม่ ไม่มี

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com