Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

พลัง(กง) ชุดที่ 1
พลัง(กง) ชุดที่ 2
พลัง(กง) ชุดที่ 3
พลัง(กง) ชุดที่ 4
พลัง(กง) ชุดที่ 5

หลักกลไกของการเคลื่อนไหว

พลัง(กง) ชุดที่ 3

พลัง(กง)ชุดที่ 3 เรียกว่า ก้วนทงเหลี่ยงจี๋ฝ่า (ทะลวงสุดสองขั้ว จักรวาล) พลัง(กง)ชุดนี้ค่อนข้างเรียบง่าย ก้วนทงเหลี่ยงจี๋ฝ่า พิจารณา ตามความหมายของชื่อก็คือ การส่งพลังงานออกไปสุดสองขั้ว สุดสอง ขั้วของจักรวาลอันไร้ขอบนี้กว้างใหญ่ขนาดไหน สุดที่ท่านจะคิดคำนึง ดังนั้นจึงไม่มีการเคลื่อนไหวทางความคิด พวกเราฝึกพลัง(กง) ให้ เคลื่อนไหวไปตาม “กลไก” (จี) มือของท่านให้เคลื่อนไหวไปตามกลไก ที่ข้าพเจ้าใส่ไว้ให้ พลัง(กง)ชุดที่ 1 ก็มีกลไกชนิดนี้อยู่ ที่ไม่ได้อธิบาย ให้พวกท่านทราบในวันแรก เพราะท่านยังไม่คุ้นเคยกับการฝึกพลัง(กง) จึงไม่ให้ท่านไปค้นหา เกรงว่าท่านจะจำไม่ได้ อันที่จริงท่านจะพบว่า เวลาที่ท่านยืดและผ่อนสองแขน มือของท่านจะกลับคืนมาเอง โบยบิน กลับคืนมาอย่างอัตโนมัติ นี่ก็คือการทำงานของ “กลไก” (จี) ที่ข้าพเจ้า ใส่ให้แก่ท่าน สายเต๋าเรียกว่าพลังของมือโบยบิน เมื่อท่านเคลื่อนไหว จบหนึ่งกระบวนท่า ท่านจะพบว่า มือของท่านจะโบยบินออกไป เพื่อทำกระบวนท่าที่สองต่อไป อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระยะเวลา การฝึกพลัง(กง)ที่ยาวขึ้น ท่านจะสัมผัสความรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้หลังจากที่ข้าพเจ้าใส่ให้กับทุกท่านแล้ว ก็จะหมุนเองโดย อัตโนมัติ อันที่จริงกลไกชนิดนี้ในยามที่ตัวท่านไม่ได้ฝึกพลัง(กง) พลัง(กง)ภายใต้การทำงานของกลไกบังคับ(จีจื้อ) ของธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ก็จะทำการฝึกคน พลัง(กง)ชุดต่อๆ ไปก็จะมีสิ่งนี้อยู่ด้วย ท่าฝึกของ ก้วนทงเหลี่ยงจี๋ฝ่า และฝ่าหลุนจวงฝ่า จะเหมือนกัน ไม่มีการยืด ยืนอย่าง ผ่อนคลาย มีกระบวนท่ามือ 2 ท่า ท่าที่หนึ่งคือ ตานโส่ว ชง-ก้วน (มือเดียวประคองขึ้นและกรอกลง) ก็คือมือหนึ่งชง(ประคอง)ขึ้นบน อีกมือหนึ่งก้วน(กรอก)ลง จากนั้นมือที่ชงขึ้นก็ก้วนลงมา และมือที่ก้วน ลงมาก็ชงขึ้นไป กลับกันไปมา ขึ้นและลง 1 รอบนับเป็น 1 ครั้ง ทั้งหมดทำ 9 ครั้ง เมื่อถึงครั้งที่ 8 ครึ่ง อีกมือหนึ่งให้ตามขึ้นไป จากนั้น ให้ทำ ซวงโส่ว ชง-ก้วน (สองมือประคองขึ้นและกรอกลง) ทำ 9 ครั้ง ต่อไปหากใครอยากเพิ่มก็ต้องทำ 18 ครั้ง ต้องยึดตัวเลข 9 เป็นหลัก เพราะดำเนินไปครบ 9 ครั้ง กลไกก็จะเปลี่ยน กำหนดไว้ ณ ตัวเลข 9 ต่อไปเวลาฝึกไม่ให้คอยตรวจนับ เมื่อกลไกแรงกล้าขึ้นแล้ว เวลาครบ 9 ครั้ง กลไกก็จะเก็บท่าโดยอัตโนมัติ กลไกเวลาเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ มือของท่านก็จะประสานเข้าหากัน ท่านไม่ต้องนับ รับรองว่าเมื่อท่าน ทำชง-ก้วนครบ 9 ครั้ง ท่านก็จะทำการหมุนธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ต่อไปอย่าได้คอยนับ เพราะการฝึกพลัง(กง) ต้องไร้ซึ่งการกระทำใดๆ มีการกระทำก็คือยึดติด เมื่อถึงระดับชั้นสูง การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ไม่มีการเคลื่อนไหวทางความคิด ล้วนไร้ซึ่งการกระทำ แน่นอนมี บางคนพูดว่า การเคลื่อนไหวโดยตัวของมันเองก็คือการกระทำ นี่เป็น ความเข้าใจที่ผิด หากพูดว่าการเคลื่อนไหวก็คือการกระทำ เช่นนั้น พระพุทธยังต้องรำมือ นิกายฉันจง(เซน) พระสงฆ์ในวัดยังต้องมีการ ประสานมือ มีการเข้าฌาณ มีการกระทำอยู่ที่การมีกระบวนท่ามือ มากหรือน้อยเช่นนั้นหรือ การมีกระบวนท่ามือมากหรือน้อยเป็นตัว กำหนดมีการกระทำและไร้การกระทำเช่นนั้นหรือ มีกระบวนท่ามาก ก็คือยึดติด กระบวนท่าน้อยก็คือไม่ยึดติดเช่นนั้นหรือ ไม่ได้อยู่ที่ กระบวนท่าการเคลื่อนไหว แต่หมายถึงในความคิดของคนยังมี ความยึดติดอยู่หรือไม่ ยังมีสิ่งใดที่ยังไม่ปล่อยวางหรือไม่ อยู่ที่ใจดวงนี้ เวลาเราฝึกพลัง(กง)ให้ดำเนินไปตามกลไก ค่อยๆขจัดความมุ่งหมาย ในใจ ไม่เคลื่อนไหวทางความคิดใดๆ

ขั้นตอนการ ชง-ก้วน สามารถทำให้ร่างกายคนบรรลุถึง การผันแปรที่พิเศษแบบหนึ่ง ในเวลาเดียวกันขั้นตอนการ ชง-ก้วน ยังสามารถ เปิดช่องทางเดินบนศีรษะในร่างกายคน เรียกว่าไคติ่ง (เปิดส่วนยอดของศีรษะ) และยังสามารถเปิดช่องทางเดินใต้ฝ่าเท้า ช่อง ทางเดินใต้ฝ่าเท้า ไม่ใช่เพียงจุดโหย่งฉวนเซี้ยเท่านั้น แต่มันเป็นสนาม เพราะร่างกายคนในมิติอื่นๆ มีรูปแบบคงอยู่ที่แตกต่างกัน ในระหว่าง การฝึกพลัง(กง) ร่างกายก็จะขยายออกอย่างต่อเนื่อง พลัง(กง)นับวัน ก็จะมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้น จนล้นออกมานอกร่างกายของคน

ในระหว่างการฝึกพลัง(กง) ศีรษะจะเกิดการไคติ่ง ไคติ่งที่เรา พูดถึงกับไคติ่งของนิกายมี้จงนั้นไม่เหมือนกัน ไคติ่งของนิกายมี้จงคือ การเปิดทะลวงจุดไป่ฮุ้ยเซี้ย และเสียบกิ่งศิริมงคล ไคติ่งแบบนี้เป็นวิธี บำเพ็ญปฏิบัติธรรมของนิกายมี้จง ของเราไม่ใช่ไคติ่งแบบนี้ ไคติ่งที่เรา พูดถึงคือการเชื่อมต่อ ระหว่างจักรวาลและสมองใหญ่ ทุกท่านคงทราบ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ทางศาสนาพุทธ โดยทั่วไปเขาก็มีไคติ่ง แต่น้อยคนนักที่จะทราบ ในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม บางคนเมื่อ ศีรษะไคติ่งเป็นรอยแยกเพียงเล็กน้อย ก็รู้สึกตัวเองฝึกได้ดี ความจริงนั่น ยังห่างไกลอีกมากนัก ไคติ่งที่แท้จริงต้องให้บรรลุถึงระดับใด ต้องให้ กะโหลกศีรษะทุกส่วนเปิดออก จากนั้นมันจะเข้าสู่สภาวะการ เปิด-ปิด เปิด-ปิด เปิด-ปิด ตลอดไป จะคงอยู่ในสภาวะเชื่อมต่อกับจักรวาล เช่นนี้ตลอดไป นี่คือไคติ่งที่แท้จริง แน่นอนไม่ใช่กะโหลกศีรษะ ในมิตินี้ ถ้าเป็นกะโหลกศีรษะในมิตินี้คงจะน่ากลัวมาก เป็นกะโหลก ศีรษะในมิติอื่น

พลัง(กง)ชุดนี้ ฝึกได้ค่อนข้างง่าย กำหนดให้ท่ายืนเหมือนพลัง (กง)สองชุดแรก แต่ไม่มีการยืดเหมือนพลัง(กง)ชุดที่ 1 พลัง(กง)ชุดต่อๆ ไปก็ไม่มีการยืด ให้ยืนอย่างผ่อนคลาย คงท่ายืนไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เวลา ชง-ก้วน ให้ทุกท่านสังเกต มือให้เคลื่อนไปตาม “กลไก” (จี) อันที่จริง พลัง(กง)ชุดที่ 1 มือก็เคลื่อนไปตามกลไก เมื่อท่านยืดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผ่อนคลาย มือนั้นโบยบินกลับมา สู่ท่าสองมือพนมเองโดยอัตโนมัติ พวกเราฝึกกระบวนท่าโดยดำเนินไปตาม “กลไก” (จี) เพื่อเสริมกำลังของ “ กลไก ” (จี) ท่านไม่จำเป็นต้องฝึกพลัง(กง)เอง ท่านเคลื่อนไหว กระบวนท่าเป็นการเสริมกำลังของ “กลไก” (จี) “กลไก” (จี) จะสามารถ ก่อเกิดพลัง(กง) ให้จับประเด็นสำคัญและทำให้ถูกต้อง ท่านก็จะสัมผัส ถึงการคงอยู่ของ “กลไก” (จี) ระยะห่างระหว่างมือกับร่างกายต้องไม่เกิน 10 ซ.ม. ในระยะไม่เกิน 10 ซ.ม. จึงจะสัมผัสถึงรูปแบบการคงอยู่ของ กลไก บางคนไม่ผ่อนคลายเท่าที่ควรจะสัมผัสไม่ได้ ถ้าท่านทำตามที่ ข้าพเจ้าบอก อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่านจะสามารถสัมผัสได้ เวลาฝึกพลัง(กง) ไม่ให้มีความรู้สึกตั้งใจประคองลมปราณขึ้น หรือ กรอกลมปราณ หรือมีความคิดที่อัดลมปราณเข้าข้างใน มือให้หันเข้าหา ลำตัวตลอด แต่มีอยู่จุดหนึ่ง บางคนเวลาเคลื่อนมือผ่านลำตัว มือจะอยู่ใกล้ แต่พอขึ้นถึงใบหน้ากลัวแตะถูกใบหน้า ก็ผายมือออก มือต้องไม่ห่างจากใบหน้ามากเกินไป ให้เคลื่อนมือชิดใบหน้า ลงมาและ ขึ้นไป ชิดลำตัวขึ้นไปและลงมา ไม่แตะถูกเสื้อผ้าเป็นใช้ได้ ให้ทำตาม ประเด็นหลักนี้ เมื่อมือขึ้นไปถึงข้างบน มือเดียวชง-ก้วนฝ่ามือ ต้องหันเข้าด้านในจึงจะถูกต้อง

เวลาทำ ตานโส่ว ชง-ก้วน (มือเดียวประคองขึ้นและกรอกลง) ต้องไม่พะวงแต่มือข้างบน เพราะชงและก้วนพร้อมกัน ดังนั้นมือที่ ลงมาก็ต้องไปให้ถึงตำแหน่งด้วย คือทั้งชงและก้วน ชงและก้วนไปถึง ตำแหน่งพร้อมกัน สองมือเมื่อผ่านบริเวณหน้าอก ต้องไม่เกยกัน มิเช่นนั้น “กลไก” (จี) ก็จะสับสน ต้องแยกกันเดิน มือแต่ละข้างควบคุม ร่างกายแต่ละด้าน ยืดแขนให้ตรง ยืดตรงไม่ได้หมายความว่า ไม่ผ่อนคลาย ให้ผ่อนคลายทั้งมือและลำตัว แต่ต้องยืดมือให้ตรง เพราะเป็นการเคลื่อนไปตาม “กลไก” (จี) จะรู้สึกถึงการมี “กลไก” (จี) แบบหนึ่ง มีแรงชนิดหนึ่งลากนิ้วมือของท่านโบยบินขึ้นไป เวลา ซวงโส่ว ชง-ก้วน (สองมือประคองขึ้นและกรอกลง) สองมือให้แยก ออกจากกันได้เล็กน้อย แต่ต้องไม่มากเกินไป เพราะพลังงานเดินสู่ ข้างบน สังเกต ซวงโส่ว ชง-ก้วน ให้ดี บางคนเคยชินกับการประคอง ลมปราณและกรอกลงบนศีรษะจนเป็นนิสัย จะหันฝ่ามือลงข้างล่าง และหันฝ่ามือขึ้นข้างบนตลอดเวลา เช่นนี้ไม่ได้ ต้องหันฝ่ามือเข้าหา ลำตัว ท่านอย่าเห็นว่าชุดนี้เรียกว่าชง-ก้วน ทุกอย่างดำเนินไปตาม “ กลไก ” (จี) ที่ข้าพเจ้าใส่ไว้ให้ เป็นการทำงานของกลไกบังคับทั้งสิ้น ไม่มีการเคลื่อนไหวทางความคิดใดๆ พลัง(กง)ทั้ง 5 ชุด ล้วนไม่มีการ เคลื่อนไหวความคิดใดๆ พลัง(กง)ชุดที่ 3 มีคำพูดประโยคหนึ่งว่า ก่อนฝึกการเคลื่อนไหว ให้คิดว่าตัวเองเป็นถังเปล่าใบหนึ่ง หรือถังเปล่า 2 ใบ จุดประสงค์ของการให้ท่านมีข้อมูลเช่นนี้ ก็เพื่อช่วยให้กระแส พลังงานไหลผ่านอย่างสะดวก โดยไม่ติดขัด นี่คือจุดประสงค์หลัก มือให้คงอยู่ในลักษณะฝ่ามือดอกบัว

ข้าพเจ้าจะพูดเกี่ยวกับ การหมุนธรรมจักร(ฝ่าหลุน)สักเล็กน้อย ว่า หมุนอย่างไร ทำไมต้องหมุนธรรมจักร(ฝ่าหลุน) เพราะพลังงาน ที่เราส่งออกไปนั้นไกลมากจริงๆ ส่งออกไปถึงสุดสองขั้วของจักรวาล ไม่มีการเคลื่อนไหวความคิด จึงแตกต่างจากหลักพลัง(กง)ทั่วไป ที่มีการรวบธาตุหยางของฟ้า เก็บธาตุอินของดิน ซึ่งก็ยังไปไม่พ้น จากโลก ของเราจะทะลวงผ่านโลกออกไป ถึงสุดขั้วของจักรวาล ในความคิดของท่าน ไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่า ขั้วของจักรวาลนั้นใหญ่ เพียงไร ไกลเท่าใด สุดจะคาดคิด ต่อให้ท่านคิดตลอดวันก็ไม่อาจจะ คาดคะเนได้ว่าขอบจักรวาลอยู่ที่ใด ให้ละทิ้งความคิด ต่อให้ท่านคิดจน เหนื่อยก็คิดไม่ออก แต่การบำเพ็ญปฏิบัติที่แท้จริงก็คือ ไร้การกระทำ ดังนั้นท่านอย่าได้เคลื่อนไหวทางความคิด ไม่ต้องสนใจ เพียงแต่ เคลื่อนไหวไปตามกลไก กลไกของข้าพเจ้า สามารถบังเกิดผลเช่นนี้ได้ เวลาฝึกพลัง(กง) ทุกท่านต้องคอยสังเกตให้ดี เพราะพลังงานจะส่งออก ไปไกลมากๆ ดังนั้นเวลาเก็บท่า พวกเราจะทำการหมุนธรรมจักร (ฝ่าหลุน) ทันทีที่หมุนก็จะรับเอาพลังงานกลับมา ให้หมุนเพียง 4 รอบ ก็พอ หมุนมากกว่านั้นท้องของท่านจะพอง ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา เวลาหมุนไม่ให้หมุนรอบใหญ่ จนเกินออกจากลำตัว โดยให้ศูนย์ของ แกนอยู่ ณ บริเวณท้องน้อย ต่ำจากสะดือลงมา 2 นิ้ว ให้กางข้อศอก ออกเล็กน้อย มือและแขนตรง การฝึกพลัง(กง)ในระยะแรก ให้เคลื่อนไหวกระบวนท่าให้ถูกต้อง มิเช่นนี้จะทำให้ “กลไก” (จี) เสียรูปได้

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com