Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

พลัง(กง) ชุดที่ 1
พลัง(กง) ชุดที่ 2
พลัง(กง) ชุดที่ 3
พลัง(กง) ชุดที่ 4
พลัง(กง) ชุดที่ 5

หลักกลไกของการเคลื่อนไหว

พลัง(กง) ชุดที่ 4

พลังกงชุดที่ 4 เรียกว่า ฝ่าหลุนโจวเทียนฝ่า (ธรรมจักร วงจรสวรรค์) เราใช้คำศัพท์ทั้งของสายพุทธและสายเต๋า จุดสำคัญก็เพื่อ ให้ทุกท่านเข้าใจ ในอดีตเราเรียกว่า หมุนธรรมจักรใหญ่(ต้าฝ่าหลุน) พลัง(กง)ชุดนี้ของเรา มีส่วนคล้ายกับ การหมุนโจวเทียนใหญ่ของสายเต๋า แต่ของเรามีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกัน พลัง(กง)ชุดที่ 1 เป็นการเปิด ทะลวงชีพจรทั้งหมดให้เปิดออก ส่วนพลัง(กง)ชุดที่ 4 เป็นการนำพา ชีพจรทั้งหมดหมุนเวียนพร้อมกัน ร่างกายชั้นนอกของคน ชั้นลึกลงไป ภายใน มีอยู่เป็นชั้นๆ ช่องว่างระหว่างอวัยวะภายในล้วนมีชีพจร เช่นนั้นพลังงานของเราเดินอย่างไร ไม่ใช่เป็นการเดินของชีพจรหนึ่ง หรือสองเส้น และไม่เป็นเพียงการหมุนเวียนของชีพจรฉีจิง (ช่องทาง มหัศจรรย์)ทั้งแปด ของเราต้องการให้ชีพจรทั้งหมดในร่างกายหมุนเวียน ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นพลังงานจะค่อนข้างแรงกล้า หากแบ่งด้านหน้า ของร่างกายคนเป็นหยาง ด้านหลังเป็นอิน พลังงานก็จะเดินทีละด้าน หมุนเวียนทั่วทั้งด้าน จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ต่อไปเมื่อท่านฝึก หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ท่านต้องละทิ้งความนึกคิด การหมุนโจวเทียนใดๆ ที่เคยฝึกมาก่อน ของเราชีพจรทั้งหมดจะเปิดออก พร้อมกันและหมุนเวียนพร้อมกัน กระบวนท่าการเคลื่อนไหวค่อนข้าง เรียบง่าย ท่ายืนเหมือนพลัง(กง)ชุดก่อนหน้า แต่การเคลื่อนไหวมี การตีวง การก้มและ เคลื่อนไหวไปตามกลไก พลัง(กง)ชุดก่อนก็เช่นกัน ล้วนมี “กลไก” (จี) อยู่ กลไกของพลัง(กง) ชุดนี้ที่ข้าพเจ้าใส่ไว้ ณ ภายนอกร่างกายของท่านไม่ใช่ “กลไก” (จี) ธรรมดาทั่วไป เป็นชั้นกลไก ที่ใส่ไว้ภายนอกร่างกาย ที่สามารถนำชีพจรทั้งหมดในร่างกายของท่าน ให้หมุนเวียนพร้อมกัน เวลาที่ท่านไม่ได้ฝึกพลัง(กง) กลไกก็จะนำชีพจร ของท่าน ให้หมุนเวียนทุกเวลานาที ถึงเวลากลไกก็จะหมุนทวน หมุนทั้งสองด้าน จึงไม่จำเป็นที่ท่านต้องฝึก เราสอนให้ท่านฝึกอย่างไร ก็ให้ฝึกอย่างนั้น ไม่มีการเคลื่อนไหวความคิดใดๆ ทั้งหมดนี้ล้วนดำเนิน ไปโดยชีพจรชั้นใหญ่นี้นำพาให้ท่านฝึกจนเสร็จสิ้น

เวลาพลัง(กง) ชุดนี้ทำงาน มันจะนำพาพลังงานหมุนเวียนไปทั่ว ร่างกาย หมายความว่า ถ้าเราแบ่งร่างกายคนออกเป็นอินและหยาง สองด้าน ก็จะหมุนเวียนจาก ด้านหยางไปยังด้านอิน จากภายในไปถึง ภายนอก หมุนเวียนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง นำพาชีพจรนับพัน นับหมื่นเส้น ให้หมุนเวียนพร้อมกัน ผู้ที่เคยฝึกการหมุนโจวเทียน ในวิชาอื่น แบบที่มีความนึกคิด มีความคิด เมื่อมาฝึกหลักธรรมใหญ่ ของเรา ให้ท่านละทิ้งสิ่งที่เคยฝึก ของท่านเป็นเพียงการหมุนเวียนของ ชีพจรหนึ่งหรือสองเส้น ซึ่งช้ามากและใช้ไม่ได้ เป็นที่ทราบกันร่างกาย คน ตั้งแต่ชั้นนอกลงไปมีระบบชีพจรอยู่ ความจริงแล้วชีพจรโยงใยกัน เหมือนเส้นเลือด มีจำนวนมากกว่าเส้นเลือดเสียอีก ทุกๆ ชั้นในร่างกาย ของท่าน จากชั้นนอกเข้าไปถึงชั้นใน ล้วนมีระบบชีพจรอยู่ แม้กระทั่ง ช่องว่างของอวัยวะก็มี ดังนั้นเวลาเราฝึก ให้แบ่งร่างกายออกเป็น สองส่วน อิน-หยาง สองด้าน ก็คือพลังงานจะหมุนเวียนจากทั่วด้านหน้า ไปยังด้านหลัง ไม่ใช่เพียงชีพจรหนึ่งหรือสองเส้นเท่านั้น ผู้ที่เคยฝึก การหมุนโจวเทียนมาก่อน หากไม่ละทิ้งความนึกคิดที่มีอยู่เดิม ก็จะไม่เป็นผลดี ต่อการฝึกพลัง(กง)ของท่าน ดังนั้นท่านต้องละทิ้ง ความนึกคิดเดิมที่มีอยู่ ถึงแม้โจวเทียนที่เคยฝึก จะเปิดทะลวงแล้วก็ตาม ก็ยังนับเป็นอะไรไม่ได้ ยังห่างไกลจากของเรา ซึ่งนำพาชีพจรทั้งหมด ให้เปิดทะลวง และหมุนเวียนพร้อมกัน ท่าของการยืนไม่แตกต่างจาก พลัง(กง)ชุดก่อนหน้า เพียงแต่ต้องมีการก้ม มีการตีวง เวลาฝึกพลัง(กง) มือเคลื่อนไปตามกลไกเช่นเดียวกับพลัง(กง)ชุดที่ 3 มือจะโบยบินตาม กลไกกลับมา เวลาฝึกพลัง(กง)ชุดนี้ การหมุนเวียนในร่างกายจะโบยบิน ไปตาม “กลไก” (จี)

พลัง(กง)ชุดนี้ให้ทำ 9 ครั้ง หากท่านคิดจะทำเพิ่ม ให้ทำ 18 ครั้ง ต้องทำให้ครบ 9 ครั้งเสมอ ต่อไปเมื่อฝึกไปถึงระดับหนึ่ง ไม่ต้องนับ เพราะเหตุใด เพราะเมื่อท่านครบ 9 ครั้ง 9 ครั้ง ต่อๆ กันเช่นนี้ ถึงระยะ เวลาหนึ่งก็จะเกิดเป็น “กลไก” (จี) พอทำครบ 9 ครั้ง “กลไก” (จี) ก็จะนำสองมือเคลื่อนมา ซ้อนหน้าท้องน้อยเอง โดยอัตโนมัติ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องนับอีกต่อไป แน่นอนในระยะแรกของการฝึก บำเพ็ญ กลไกยังไม่แรงกล้านัก ท่านยังจำเป็นต้องคอยนับจำนวน

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com