Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

พลัง(กง) ชุดที่ 1
พลัง(กง) ชุดที่ 2
พลัง(กง) ชุดที่ 3
พลัง(กง) ชุดที่ 4
พลัง(กง) ชุดที่ 5

หลักกลไกของการเคลื่อนไหว

พลัง(กง) ชุดที่ 5

พลัง(กง)ชุดที่ 5 เรียกว่า เสินทงเจียฉือฝ่า (พลัง(กง)เพิ่มพูน อิทธิฤทธิ์) พลัง(กง) ชุดนี้เป็นการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับชั้นสูง เป็นพลัง(กง) ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญเองตามลำพังในอดีต ซึ่งข้าพเจ้าได้นำ ออกมาถ่ายทอดให้แก่ทุกท่าน โดยมิได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ประการใด เพราะข้าพเจ้าไม่มีเวลาพอ.... ยากที่จะมีโอกาสสอนทุก ท่านด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงนำเอาพลัง(กง)ทั้งหมด ของข้าพเจ้าออกมา สอนพวกท่าน ให้ทุกท่านมีพลัง(กง) ที่จะฝึกในระดับชั้นสูงต่อไป ในภายหน้า พลัง(กง)ชุดนี้กระบวนท่าการเคลื่อนไหว ไม่ซับซ้อน เพราะหลักธรรมใหญ่(ต้าเต้า) เน้นความเรียบง่าย อะไรที่ซับซ้อน ไม่แน่ว่าจะดีเสมอไป ณ ระดับมหภาคพลัง(กง)ชุดนี้ ควบคุมการผันแปร ของสิ่งต่างๆ มากมาย พลัง(กง)ชุดนี้มีความยากอยู่ที่การฝึกฝน มีข้อกำหนดค่อนข้างสูง คือเวลาฝึกท่านต้องนั่งขัดสมาธ เป็นเวลานาน เป็นพลัง(กง)ชุดเอกเทศ ก่อนจะฝึกพลัง(กง)ชุดนี้ ท่านไม่จำเป็นต้อง ฝึกพลัง(กง) 4 ชุด ที่อยู่ก่อนหน้า แน่นอนพลัง(กง)ของเราทุกชุดให้ ความสะดวกสบายมาก วันนี้ท่านมีเวลาพอที่จะฝึกชุดที่ 1 เท่านั้น เช่นนั้นท่านก็ฝึกชุดที่ 1 หรือจะเลือกฝึกชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ วันนี้เวลา รัดตัวมากๆ ท่านคิดจะฝึกชุดที่ 2 หรือชุดที่ 3 หรือชุดที่ 4 ก็ได้ทั้งนั้น ท่านมีเวลามากก็ฝึกมากหน่อย มีเวลาน้อยก็ฝึกน้อยหน่อย สะดวก สบายมากๆ การฝึกของท่านคือการเสริมกำลัง “ กลไก ” (จี) เสริมกำลัง กลไกพลังงาน (จีเหนิง) ที่ข้าพเจ้าใส่ให้ เสริมกำลังธรรมจักร (ฝ่าหลุน) เสริมกำลังตานเถียน

พลัง(กง)ชุดที่ 5 ของเราเป็นพลัง(กง)ชุดเอกเทศ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการรำมือ จุดประสงค์ของการรำมือก็เพื่อปรับและ เปิดร่างกาย กระบวนท่าค่อนข้างง่าย มีเพียงไม่กี่กระบวนท่า ส่วนที่ 2 คือการเพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์ มีกระบวนท่าในรูปแบบที่กำหนดเพียงไม่กี่ กระบวนท่า เพื่อส่งความสามารถและอิทธิฤทธิ์พระธรรมภายในร่างกาย ออกมา เสริมให้แข็งแกร่งบนฝ่ามือในระหว่างการฝึก ดังนั้นพลัง (กง) ชุดที่ 5 จึงเรียกว่า เสินทงเจียฉือฝ่า (พลัง(กง)เพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์) ก็คือเสริมความสามารถให้แข็งแกร่ง ต่อจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การนั่งสมาธิ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นนี้

ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงการนั่งขัดสมาธก่อน การขัดสมาธมี สองแบบ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ต้องขัดสมาธสองขา บางคนพูดว่า การขัดสมาธมิได้มีเพียง 2 แบบเท่านั้น ท่านดูการบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมของนิกายมี้จง การขัดสมาธมีหลายวิธีด้วยกัน มิใช่หรือ ข้าพเจ้าขอบอกกับทุกท่าน นั่นไม่ใช่วิธีนั่งขัดสมาธ แต่เป็นท่าของการฝึก พลัง(กง) ท่าของการเคลื่อนไหวแบบหนึ่ง การนั่งขัดสมาธที่แท้จริง มีเพียง 2 แบบ แบบที่หนึ่งเรียกว่าขัดสมาธขาเดียว อีกแบบเรียกว่า ขัดสมาธสองขา

ข้าพเจ้าจะขอพูดถึง การนั่งขัดสมาธขาเดียวสักเล็กน้อย การนั่ง ขัดสมาธขาเดียว เป็นวิธีชั่วคราว ที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในระหว่างที่ท่านยัง นั่งขัดสมาธสองขาไม่ได้ นั่งขัดขาเดียวคือ ขาข้างหนึ่งอยู่ข้างล่าง อีกข้างหนึ่งอยู่ข้างบน พวกเราหลายคน เวลานั่งขัดสมาธขาเดียว ตาตุ่มข้อเท้าถูกกดทับจนเจ็บ เพียงประเดี๋ยวเดียว ก็จะเจ็บจนทนไม่ไหว ขาไม่เจ็บ แต่เจ็บที่ตาตุ่มข้อเท้า หากท่านสามารถจัดฝ่าเท้าให้หันออก บิดกลางฝ่าเท้าหันขึ้นข้างบน ตาตุ่มข้อเท้าก็จะหลบเข้าไปอยู่ด้านหลัง ในระยะเริ่มต้น แม้ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทำเช่นนี้ ท่านก็ไม่แน่ว่า จะทำได้ ค่อยๆ ฝึกไปก็จะทำได้

การนั่งขัดสมาธขาเดียว มีการพูดต่างๆ นาๆ สายเต๋าฝึกพลัง(กง) พูดถึงการรับเข้า แต่ไม่ปล่อยออก ดังนั้นจึงรับพลังงานเข้าตลอด โดยไม่ปล่อยออก เขาหลีกเลี่ยงที่จะปล่อยพลังงาน ออกสู่ภายนอก เขาทำอย่างไร เขาเน้นที่จะปิดจุดลมปราณ ดังนั้นเวลาเขานั่งขัดสมาธ ก็จะกดจุดลมปราณโหย่งฉวนเซี้ย ที่อยู่ข้างในเท้าเข้าไปที่โคนขา การประสานมือก็เช่นกัน เขาจะใช้หัวแม่มือ กดเข้าที่จุดเหลากงเซี้ย จากนั้นจุดเหลากงเซี้ย ก็จะกดมือข้างนี้ และกดเข้าที่ท้องน้อย

ในหลักธรรมใหญ่ การนั่งขัดสมาธของเรา ไม่ค่อยเน้นในสิ่ง เหล่านี้มากนัก เพราะการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของสายพุทธ ไม่ว่าจะเป็น สำนักไหน ล้วนพูดถึงการโปรดสรรพสัตว์ ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวว่า พลังงานจะไหลออกสู่ภายนอก เพราะถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียพลังงาน โดยการไหลออกไปจริงๆ พลังงานก็จะชดเชยกลับมาในระหว่าง การฝึกพลัง(กง) โดยไม่สูญเสียอะไรเลย เพราะ มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง) อยู่ตรงนั้น พลังงานก็จะไม่สูญหายไปไหน หากท่านคิดจะยกระดับ ชั้นสูงขึ้นไปอีก ท่านก็จะต้องทนทุกข์ทนความลำบาก ดังนั้นพลังงาน จะไม่สูญหาย สำหรับการขัดสมาธขาเดียว เราไม่มีข้อกำหนดอะไร ต่อท่านมากนัก ข้อกำหนดของเราไม่อยู่ที่การขัดสมาธขาเดียว พลัง(กง)ชุดนี้ของเรามีข้อกำหนดของการขัดสมาธสองขา เพราะบางคน ไม่สามารถขัดสมาธสองขา ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสอธิบายเรื่องการขัด สมาธขาเดียวให้แก่ท่าน หากท่านไม่สามารถขัดสมาธสองขาในเวลานี้ ท่านสามารถใช้วิธีนั่งขัดสมาธขาเดียว แต่ต่อไปภายหน้า ท่านยังจะต้อง ขัดขาอีกข้างขึ้นมาให้ได้ สำหรับการขัดสมาธขาเดียว ชายขาขวาอยู่ ข้างล่าง ขาช้ายอยู่ข้างบน หญิงขาซ้ายอยู่ข้างล่าง ขาขวาอยู่ข้างบน อันที่จริงการขัดสมาธขาเดียว ที่แท้จริงมีความยากค่อนข้างสูง กำหนดให้ ขัดขาเป็นเส้นตรง ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าความยากก็ไม่แพ้การขัดสมาธสองขา เพราะโดยหลัก ขาหน้าแข้งทั้งสองข้างจะต้องขัดให้เสมอกัน ต้องขัดให้ ได้ถึงระดับนี้ ระหว่างขาและท้องน้อยจะต้องมีช่องว่าง ซึ่งทำได้ ค่อนข้างยาก นี้คือหลักการทั่วไปของการขัดสมาธขาเดียว แต่ไม่ใช่สิ่ง ที่พวกเรากำหนด เพราะอะไร เพราะพลัง(กง)ชุดนี้ของเราต้องการ ให้ขัดสมาธสองขา

ข้าพเจ้าจะอธิบายถึง การขัดสมาธสองขา ต่ออีกสักเล็กน้อย ข้อกำหนดของเราคือ การขัดสมาธสองขา ก็คือดึงขาที่อยู่ข้างล่างขึ้นมา ไว้ข้างบน ดึงขึ้นจากด้านนอก ไม่ใช่จากด้านใน นี่ก็คือการขัดสมาธ สองขา ซึ่งสามารถขัดให้เล็กได้ การขัดให้เล็กจะสามารถบรรลุถึง “อู่ซินเฉาเทียน” (ใจกลางห้าจุดหงายสู่ฟ้า) เช่นนี้ใจกลางฝ่าเท้าก็จะหงาย ขึ้นข้างบน อู่ซินเฉาเทียนที่แท้จริง ก็ฝึกกันเช่นนี้ ส่วนยอดของศีรษะ ใจกลางฝ่ามือทั้งสอง ใจกลางฝ่าเท้าหงายสู่ฟ้า พลัง(กง)ของสายพุทธโดย ทั่วไป ก็เป็นเช่นนี้ การขัดสมาธแบบใหญ่ ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก ของตัวท่านเอง บางคนชอบที่จะขัดสมาธแบบใหญ่ แต่ของเราก็คือ การขัดสมาธสองขา จะขัดแบบใหญ่ หรือขัดแบบเล็กก็ได้ทั้งนั้น

การบำเพ็ญปฏิบัติสมาธิ มีข้อกำหนดให้นั่งขัดสมาธเป็นเวลา นาน เวลานั่งไม่มีความนึกคิดอะไร อะไรก็ไม่คิด เราขอเน้นว่า จิตสำนึกหลัก(จู่อี้ซื่อ) ของท่านต้องแจ่มชัด เพราะพลัง(กง)ชุดนี้เป็น การบำเพ็ญปฏิบัติตัวท่านเอง ท่านต้องยกระดับขึ้นมาโดยรู้ตัวอย่าง แจ่มแจ้ง พวกเราฝึกพลัง(กง)ชุดนี้อย่างไร เรามีข้อกำหนดเช่นนี้ ต่อให้ท่าน เข้าสู่ความนิ่ง(ติ้ง)ลึกเพียงไร ก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองกำลังฝึก พลัง(กง)อยู่ตรงนี้ ไม่ให้เข้าสู่สภาวะที่อะไรก็ไม่รู้โดยเด็ดขาด เช่นนั้น โดยรูปธรรมจะมีสภาวะเป็นเช่นไร เมื่อเข้าสู่ความนิ่ง(ติ้ง)แล้ว รู้สึก ประดุจตัวเองนั่งอยู่ภายในเปลือกไข่ เป็นความรู้สึกที่สวยงามยอดเยี่ยม สุขสบายสุดจะพรรณา รู้ว่าตัวเองกำลังฝึกพลัง(กง)อยู่ แต่รู้ว่า ไม่สามารถขยับตัว นี้คือสิ่งที่จะปรากฏออกมาในพลัง(กง)ของเรา ยังมี อีกสภาวะหนึ่ง คือนั่งไปนั่งมาราวกับว่าขาหายไป คิดไม่ออกว่า ขาหายไปไหน ร่างกายก็ไม่มี แขนก็ไม่มี มือก็ไม่มี เหลือเพียงศีรษะอยู่ ฝึกต่อไปอีกจะพบว่า ศีรษะก็หายไป เหลือเพียงความคิด ความนึกคิดน้อยนิด รู้ว่าตัวเองกำลังฝึกพลัง(กง)อยู่ตรงนี้ ให้รักษา ความนึกคิดอันน้อยนิดนี้ไว้ ให้พวกเราบรรลุถึงระดับนี้ก็เพียงพอแล้ว เพราะอะไร เมื่อคนฝึกถึงสภาวะเช่นนี้ ร่างกายจะบรรลุถึงระดับ การผันแปรอย่างเต็มที่ที่สุด สภาวะที่ดีที่สุด ดังนั้นเราขอให้ท่านเข้า สู่สมาธิในสภาวะเช่นนี้ แต่ท่านต้องไม่หลับ หรือสติเลอะเลือน รักษาความนึกคิดนั้นไม่อยู่ ก็ฝึกไปโดยเปล่าประโยชน์ เท่ากับไม่ได้ฝึก แต่หลับไป เมื่อจบการฝึกพลัง(กง) สองมือพนมแล้วออกจาก ความนิ่ง(ติ้ง) การฝึกพลัง(กง)เป็นอันจบลง

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com