Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ
             

ฟาหลุนกง หรือฟาหลุนต้าฝ่า หนึ่งในการฝึกชี่กงของชาวจีน เป็นระบบกระบวนท่าและการสอน ซึ่งมุ่งพัฒนาจิตใจและร่างกาย เผยแพร่ โดยนายหลี่ หง จื้อ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ มณฑลจี้หลิน เมืองฉางชุน การสอนประกอบด้วยกระบวนท่า 5 ท่า ซึ่งรวมการนั่งสมาธิ และหนังสือ จ้วนฝ่าหลุน เป็นหนังสือเล่มหลักจากคำสอนของหลี่ หง จื้อ หนังสือที่อธิบายให้เห็นถึง ความสำคัญของการบำเพ็ญจิต
 
              ภายในหนังสือจ้วนฝ่าหลุน หลี่ หง จื้อ เขียนคำนำเกี่ยวกับ หนังสือของตนว่า "ฝอฝ่า" หมายถึงพุทธธรรม เป็นสิ่งที่เลิศล้ำสุดยอด เป็นวิชาที่เหนือวิทยาศาสตร์ลึกล้ำมหัศจรรย์เกินกว่าบรรดาทฤษฎีทั้งหลายในโลก หากจะเข้าไปสู่อาณาเขตนี้ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนจากรากเหง้า "ฝอฝ่า" เป็นข้อไขปริศนาของความลี้ลับทั้งมวลจากอนุภาค โมเลกุลจนถึงจักรวาล จากเล็กที่สุดถึงใหญ่ที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ครอบคลุม ไม่มีสิ่งใดตกหล่น เป็นการบรรยายคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” (เจิน ซั่น เหยิ่น) ที่มีลักษณะต่างกันตามระดับ ชั้นที่ต่างกัน ก็คือสิ่งที่สายเต๋าเรียกว่า “เต๋า” สายพุทธเรียกว่า “ฝ่า” (หลักธรรม)

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com