Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

บทเรียนในศาสนาพุทธ

ปัจจุบันพระสงฆ์บางรูปเขียนหนังสือออกมามากมาย เขียนอะไร แต่ละบรรทัดเต็มไปด้วยไอสีดำ พวกเขาต่างดูไม่ออก สิ่งที่เขียนไว้นั้นเลอะเทอะเพียงไร ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้มาถึงจุดร้ายแรงในยุคธรรมะเสื่อมแล้ว

หลักธรรมขององค์ศากยมุนีกำเนิดขึ้นในอินเดีย แล้วเหตุใดจึงได้เสื่อมสลายไปจากอินเดีย สิ่งที่องค์ศากยมุนีถ่ายทอดในขณะที่ทรงมีชีวิตอยู่ คนก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เวลาที่องค์ศากยมุนีบรรยายหลักธรรม ใครไม่เข้าใจก็ถามได้ เมื่อท่านทำผิด พระองค์ก็สามารถตักเตือนแก้ไข หลังจากพระองค์ปรินิพพาน พระสงฆ์จำนวนมากต่างพากันอธิบายคำสอนขององค์ศากยมุนี เสียจนยุ่งเหยิงตามความเข้าใจของตน สมมุติว่าองค์ศากยมุนีบำเพ็ญได้สูงเท่าตัวตึก พระสงฆ์โดยทั่วไปก็บำเพ็ญได้สูงเพียงหนึ่งฟุต แล้วเขาจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของหลักธรรมในระดับชั้นที่แตกต่างกัน จนถึงระดับชั้นของพระยูไลได้หรือ คำสอนขององค์ศากยมุนีในแต่ละระดับชั้น ล้วนครอบคลุมหลักธรรมการบำเพ็ญในแต่ละระดับชั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงสามารถอาศัยความเข้าใจอันแตกต่างกัน ในแต่ละระดับชั้นบำเพ็ญให้สูงขึ้นไป ผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญถึงระดับชั้นที่แตกต่างกัน ก็จะมีหลักธรรมคอยชี้นำ ดังนั้นพระธรรมประโยคเดียวกันเมื่อถึงแต่ละระดับชั้น ก็จะมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง พระสูตรในภาษาดั้งเดิม แต่ละครั้งที่ท่านอ่านก็จะมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง เมื่อยกระดับสูงขึ้น อ่านพระสูตรอีกครั้ง ก็จะมีการรับรู้ในสิ่งใหม่ๆ การเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงของความเข้าใจ และการยกระดับอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ การบำเพ็ญปฏิบัติก็บรรลุระดับชั้นที่สูงขึ้น

พระสงฆ์บางรูปเมื่อใช้ภาษาของคนธรรมดาสามัญ อธิบายพระสูตรตามข้อคิดเห็นของตน หรือเขียนออกมาเป็นหนังสือ ก็นำพาผู้คนเข้าไปอยู่ในกรอบความคิดของตัวเขาเองในทันที เขาได้กำหนดความหมายของพระสูตร คำสอนขององค์ศากยมุนีนั้นสูงและครอบคลุมความหมายลึกซึ้ง เขายังรับรู้ไม่กระจ่าง ยังบำเพ็ญอยู่ในระดับชั้นต่ำ คำพูดของเขาเมื่อผู้บำเพ็ญพุทธเชื่อ เขาก็ได้จำกัดคนเข้าไปอยู่ในกรอบความคิดของเขา ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้แม้ดูเหมือนเขาอยากให้ผู้คนบำเพ็ญเป็นพุทธ ดูผิวเผินเป็นเรื่องดี แต่เขากำลังบ่อนทำลายพระธรรมใช่หรือไม่ การบ่อนทำลายพระธรรมทำได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้บ่อนทำลายบางคนปากพูดว่าหลักธรรมดี แต่ก็ก่อกวนหลักธรรม การบ่อนทำลายแบบนี้แยกแยะได้ยากที่สุด ดูไม่ออกและร้ายกาจที่สุด นี่คือสาเหตุที่ทำให้หลักธรรมขององค์ศากยมุนีได้เสื่อมสลายไปในอินเดีย


ผู้คนพากันอธิบายคำสอนขององค์ศากยมุนีว่ามีความหมายอย่างนี้ มีความหมายอย่างนั้น นั่นเป็นความเข้าใจของตัวเขาในระดับชั้นนั้นๆ บางคนตาทิพย์เปิด ได้เห็นความจริงในแต่ละระดับชั้น แต่ก็เห็นได้ไม่กว้างไกล บรรลุมิติได้ไม่เท่าองค์ศากยมุนี ซึ่งอยู่ในระดับชั้นของพระยูไล คนที่ตาทิพย์เปิดในระดับชั้นต่ำ จะเห็นเพียงมิติเล็ก จักรวาลชั้นต่ำ เพราะในระดับชั้นที่แตกต่างกันจะมีหลักธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนี้ คนที่อธิบายพระธรรมอย่างเลอะเทอะล้วนเป็นการชักนำผู้คนให้เข้าใจตามกรอบความคิดของตนเองทั้งนั้น ท่านคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการก่อกวนพระธรรมหรือเป็นการปกป้องพระธรรม ดังนั้นจึงพูดว่า ใครก็ไปแตะต้องอักษรในพระสูตรไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว ให้บำเพ็ญและรับรู้ตามความหมายเดิมของพระสูตร ใครก็ตามจะอธิบายอักษรตัวหนึ่งตัวใดในพระสูตรตามอำเภอใจไม่ได้ การพูดถึงความเข้าใจของตนเองในแต่ละระดับชั้นย่อมทำได้โดยการพูดคุยหารือร่วมกันเช่น ขณะนี้รับรู้ความหมายอย่างนี้ ฉันรู้สึกว่าเรื่องนั้นฉันทำไม่ถูกควรแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร หรือคำพูดนี้พูดถึงตัวฉัน ชี้จุดบกพร่องของฉัน ฉันรู้สึกว่าดีมาก เมื่อเขายกระดับสูงขึ้นและมองย้อนกลับไป เขาจะพบว่าคำพูดประโยคเดียวกันนี้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปอีก นี่คือการยกระดับ ล้วนต้องรับรู้ ทำความเข้าใจอย่างนี้

เวลานี้พระสงฆ์บางรูปหรืออุบาสกอุบาสิกา บางคนเขียนหนังสือออกมามากมาย ต่างอุปโลกน์สิ่งที่ตัวเองเขียนขึ้นเป็นพระสูตร หลักธรรมที่องค์ศากยมุนีพูดเท่านั้นจึงจะเป็นพระสูตร สิ่งเหล่านั้นรวมทั้งสิ่งที่พวกเขาเขียนจะคู่ควรเป็นพระสูตรได้อย่างไร เขาก็เรียกเป็นพระสูตร นอกจากนี้ อุบาสก อุบาสิกา และพระสงฆ์ จำนวนมากยังแสวงหาชื่อเสียง ลาภยศ อีกทั้งแบ่งพรรคแบ่งพวก เมื่อมีคนสรรเสริญเยินยอ ก็จะกระหยิ่มยิ้มย่อง การเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นต้องบำเพ็ญจริง การบำเพ็ญปฏิบัติอย่างจริงจังก็คือการขจัดจิตยึดติดของคน การแสวงหาชื่อเสียง ลาภยศ จิตแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น จิตโอ้อวด จิตอิจฉาริษยา กิเลสทุกประเภทของคนธรรมดาสามัญ ล้วนต้องขจัดให้หมดไป พวกที่ถีบตัวเองเกินหน้าผู้คน โอ้อวดความมั่งมีทางโลกของเขา คนพวกนี้ได้สะท้อนจิตยึดติดในกิเลสต่างๆ ออกมาให้เห็นมากเพียงใด ผู้บำเพ็ญจริงเห็นคนพวกนี้แล้วรู้สึกทนไม่ไหว ผู้บำเพ็ญพุทธบางคนยังมีความโลภในทรัพย์สินเงินทอง แม้จะไม่พูดออกมา แต่ความคิดแล่นอยู่ในใจ ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับชั้นสูงหรือพระพุทธก็รับรู้ได้

ณ ที่นี้จุดใหญ่พูดถึงผู้บำเพ็ญธรรมเป็นหลัก ที่จริงก็รวมถึงผู้ศึกษาพุทธปรัชญาทั้งหลาย คนเหล่านี้ศึกษาตามแบบอย่างพระพุทธหรือไม่ ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นบำเพ็ญอะไร ก็คือขจัดจิตยึดติดของคนให้หมดไป เห็นกิเลสในสังคมมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดา เหตุใดผู้ได้พบทางธรรมจำนวนมากจึงปลีกตัวออกไปอยู่ในป่า ไม่ยอมอยู่ในวัดวาอารามในยุคธรรมะเสื่อมอีกต่อไป สาเหตุที่ต้องหนีไปอยู่ในป่าเพราะพวกเขาพบว่าในวัดมีผู้ไม่บำเพ็ญจริงอยู่มากมาย พระสงฆ์จำนวนมากยังไม่ยอมละวางจิตยึดติด ยังคงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกัน และวัดไม่ใช่ดินแดนสะอาดบริสุทธิ์สำหรับการบำเพ็ญจริงแล้ว จึงพากันหลีกหนีจากไป

แน่นอนพวกลัทธินอกรีต ลัทธิภูตฝีปีศาจก็เริ่มออกมาบ่อนทำลายศาสนาอย่างเปิดเผย คนพวกนี้แยกแยะได้ง่าย ดูออกทันทีว่าเป็นลัทธินอกรีต แต่การบ่อนทำลายโดยใช้ศาสนาพุทธบังหน้านั้นเป็นเรื่องร้ายกาจนัก เพราะอะไรองค์ศากยมุนีจึงตรัสว่าหลักธรรมของพระองค์จะไม่สามารถช่วยคนให้หลุดพ้นในยุคธรรมะเสื่อม เวลานี้ก็คือยุคธรรมะเสื่อม พระสงฆ์ยังยากที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้น นับประสาอะไรกับการช่วยผู้คน เมื่อข้าพเจ้าพูดถึงปรากฏการณ์ในยุคธรรมะเสื่อมให้ฟังอย่างนี้ บางคนจะรับรู้โดยฉับพลัน เวลานี้สังคมได้พัฒนามาถึงจุดอันตราย ท่านดู สิ่งแปลกปลอม สิ่งเลวทราม ชั่วร้าย อะไรต่อมิอะไรต่างพากันปรากฏออกมา หลักการที่พูดมา ไม่ได้ชี้ใครเป็นการเฉพาะเจาะจง มีพระสงฆ์จำนวนมากที่เขียนหนังสือออกมา ดูผิวเผินเหมือนกำลังช่วยเผยแพร่พระธรรม แต่ในเบื้องลึกนั้นทำเพื่อชื่อเสียงผลประโยชน์ตัวเอง มีคนถามข้าพเจ้าว่า พวกเขาเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าว่า ท่านอย่าได้เห็นว่าพวกเขามีชื่อเสียงใหญ่โต เที่ยวตีความพระสูตร ยกย่องตัวเอง ความจริงพวกเขาตกนรกไปนานแล้ว

พระสูตร ศีล บทอธิบาย ยกเว้นพระสูตร นอกนั้นล้วนแต่บ่อนทำลายความหมายดั้งเดิมของพระธรรม คนในปัจจุบันเรียกว่าพระไตรปิฎก ความจริงไม่ใช่พระไตรปิฎก คือพระสูตร พระสูตรก็คือพระสูตร อย่างอื่นจะนำมาเทียบเคียงกับพระสูตรไม่ได้

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com