Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า

การจะเรียกว่าการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ก็คือมีวิธีของการบำเพ็ญปฏิบัติ มีหนทางให้เดิน ในอดีตมีคำพูดประโยคนี้ คนๆนี้ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่ก็อยู่ในทางเต๋า ตามหลักธรรมของเต๋าสายย่อย เขาเน้นความไม่มี ว่างเปล่า ดำเนินชีวิตในโลกไปตามพรหมลิขิต เขาไม่แก่งแย่งชิงดีกับผู้คน สิ่งที่ฉันควรได้ก็ให้มาเถิด สิ่งที่ไม่ควรได้ฉันก็ไม่เอา เขาไม่ได้บำเพ็ญตามรูปแบบของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมโดยทั่วไป อีกทั้งไม่รู้จักการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม แต่เขามีอาจารย์คอยดูแล และไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับผู้อื่น นี่คือสิ่งที่คนเขาพูดกันว่า ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า คนทั่วไปก็สามารถบรรลุถึงการไม่มุ่งหวังสิ่งใด แต่คนประเภทนี้ท้ายที่สุดจะไม่บรรลุมรรคผล เขาจะไม่ได้พลัง(กง) ได้แต่สะสมกุศลของเขาอย่างต่อเนื่อง สะสมกุศลไว้มากมาย แต่ผู้คนจะทำร้ายเขา การเป็นคนดีนั้นลำบากนัก ยิ่งเป็นเช่นนี้ เขาก็สะสมกุศลได้ยิ่งมาก ถ้าเขาคิดจะฝึกพลัง(กง) แน่นอนกุศลก็จะผันแปรเป็นพลังได้มากมาย ถ้าไม่คิดจะฝึกพลัง(กง) ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นบุญวาสนาในชาติหน้า เป็นข้าราชการชั้นสูง มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แน่นอน คนที่ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่ก็อยู่ในทางเต๋าส่วนใหญ่ล้วนมีที่มา มีคนคอยดูแล แม้เขาจะไม่บำเพ็ญเต๋า แต่ความคิดระดับของเขา ก็อยู่ในทางเต๋า ดังนั้นในอนาคต เขาจะได้กลับไปยังที่เขาจากมา แม้จะไม่บำเพ็ญเต๋าก็เท่ากับเขาได้บำเพ็ญแล้ว ก็คือมีคนผันแปรพลัง(กง)ให้แก่เขา โดยที่ตัวเองไม่รู้ ตลอดชีวิตประสบแต่ความทุกข์ยากลำเค็ญ ทนทุกข์ชำระกรรม ตลอดชั่วชีวิตระดับจิต(ซินซิ่ง)ก็เลื่อนสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว เขาจะอยู่ในสภาพเช่นนั้น นี่ล้วนมีที่มา เป็นการยากที่คนธรรมดาสามัญจะทำได้

แบนเนอร์กลาง

ขงจื๊อได้ถ่ายทอดวิธีการเป็นคน แนวคิดการเดินสายกลาง สิ่งที่เล่าจื๊อสอนคือวิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรม แต่ในความเป็นจริงคนจีนได้นำเอาแนวคิดของสายหยู(ขงจื๊อ) และสายเต๋ารวมเข้าด้วยกัน แนวคิดสายพุทธก็แทรกเข้าไปตั้งแต่สมัยซ้อง ดังนั้นแนวคิดสายพุทธจึงได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือเค้าเดิม นับจากสมัยซ้องเป็นต้นมา ของในสายหยูก็ได้ปะปนเข้าไปในศาสนาพุทธ เช่นการกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นต้น และสิ่งต่างๆ ประเภทนี้มากมาย สายพุทธไม่มีสิ่งเหล่านี้ สายพุทธมองสิ่งต่างๆ ทางโลกอย่างจืดจาง เขาเห็นว่าคนมีชีวิตอยู่บนโลกมา แต่ละภพแต่ละชาติ ไม่รู้ว่ามีพ่อแม่มาแล้วเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าท่านละวางจิตยึดติดเหล่านี้ลง บำเพ็ญด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์ ท่านจึงจะบำเพ็ญได้สำเร็จ สิ่งเหล่านี้ล้วนคือจิตยึดติด เมื่อปะปนแนวคิดของสายหยูเข้าไป ก็เกิดปัญหาการยึดติดในสายสัมพันธ์

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com