Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว

มนุษย์อยู่ในระดับชั้นต่ำสุด เหนือขึ้นไปคือสวรรค์เป็นชั้นๆ พระยูไลอยู่ในระดับของสวรรค์ พระเยซูก็จัดอยู่ในระดับชั้นของพระยูไล เล่าจื๊อก็จัดอยู่ในระดับชั้นของพระยูไล ณ ระดับชั้นที่พวกเขาอยู่ สามารถมองเห็นเพียงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในระดับชั้นที่ต่ำลงไป สิ่งที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปจะมองเห็นได้น้อยมาก และสิ่งที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปอีกก็จะมองไม่เห็น เพราะระดับชั้นของพวกเขาได้กำหนดภูมิปัญญาของพวกเขา พระเยซูทรงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว พระองค์ทรงใช้คำพูดที่ได้รับฟังจากผู้ซึ่งพระองค์ยึดถือเป็นพระเจ้าบนสวรรค์ ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว  พระองค์ทรงหมายถึงดินเหนียวในชั้นของสังคมมนุษย์หรือ  ไม่ใช่ ไม่ใช่ดินเหนียวของพวกเราคนธรรมดาสามัญ สสารในมิติชั้นที่สูง รวมทั้งดิน ล้วนเป็นสสารพลังงานสูงในระดับจุลภาค มนุษย์ที่พระองค์ตรัสถึงนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใดหรือ ก่อนที่โลกเข้าสู่อารยะธรรมในยุคนี้ หรือยุคใด อันที่จริงมันเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาแต่โบราณกาลและพระเยซูได้ทรงนำมาเล่าต่ออีกว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว

แท้จริงแล้วไม่ใช่ดินเหนียวในโลกของเรานี้ ดินเหนียวที่นั่นมีจิตวิญญาณ สิ่งต่างๆที่ก่อกำเนิดขึ้นที่นั่น จะเหมือนพลัง(กง)เมื่อนำมายังโลกของเรา พระองค์ทรงหมายถึงมนุษย์ถูกสร้างขึ้นที่นั่น เทพจะมีผิวพรรณละเอียดอ่อนนุ่มกว่ามนุษย์บนโลก เพราะเขาไม่มีชั้นของเซลล์อย่างพวกเรา เขาถูกสร้างขึ้นด้วยสสารที่ละเอียดอ่อนกว่า เมื่อผลักลงมายังมิติของคนธรรมดาสามัญ เขาจะดูเหมือนมนุษย์ทุกประการ มองดูแล้วเขาจะดูสวยงามเป็นพิเศษ ผิวพรรณละเอียด อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ฉะนั้นจึงต้องให้มนุษย์มีชั้นของเซลล์ซึ่งเป็นสสารที่หยาบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น มนุษย์จึงมีลักษณะอย่างที่เห็นในปัจจุบัน


เทพบนสวรรค์มีร่างกาย เวลาบินข้ามมา มองดูเหมือนพวกเราทุกประการ ใต้ภูเขาใหญ่ในประเทศจีนมีซากศพของเทพฝังอยู่ หลังจากเขาตายไป บ้างก็ถูกฝังไว้ใต้ภูเขา มองดูไม่แตกต่างกับพวกเรามนุษย์มากนัก ผิดจากสิ่งที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ เพราะในสมัยที่พระเยซูยังทรงมีชีวิตอยู่ พระองค์ไม่ได้ทิ้งพระคัมภีร์เอาไว้ เป็นสิ่งที่เหล่าสาวกเขียนกันขึ้นมาตามเหตุการณ์ในเวลานั้น องค์ศากยมุนีก็ไม่ได้ทิ้งพระสูตรเอาไว้ ซึ่งก็จัดทำขึ้นมาโดยเหล่าสาวก ดังนั้นเหล่าสาวกเมื่อได้ฟังคำบอกเล่า ต่างไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ตรัส พระองค์ทรงหมายถึงผู้ใด เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยใด

พระองค์ตรัสว่ามนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาจากดินเหนียว ในความคิดของคนธรรมดาสามัญ ร่างกายของเราไม่ใช่ดินเหนียว ดังนั้นจึงพูดว่า ดินเหนียวในระดับชั้นที่สูงมากๆ จะดีกว่าเนื้อหนังมังสาของพวกเรา ระดับชั้นยิ่งสูงยิ่งดี

ในอดีตกาลอันไกลโพ้นในยุคที่ยังไม่มีมนุษย์ในระดับชั้นต่ำ เบื้องบนสร้างมนุษย์ในอีกมิติหนึ่ง ทันทีที่ข้าพเจ้าเอ่ยปากพูดท่ามกลางอวกาศ สิ่งนั้นก็จะก่อเกิดขึ้นมาในบัดดล อีกทั้งสามารถสร้างอะไรตามแต่ใจนึก เพียงวาดสิ่งนั้นขึ้นในอวกาศ แต่ต้องเป็นในอีกมิติหนึ่ง ก็คือพูดว่าการสร้างโลก สร้างสวรรค์ชั้นหนึ่งตามที่กล่าวกันในอดีต หรือการสร้างจักรวาลตามที่กล่าวกันในพระสูตร ก็คือพลานุภาพของพระพุทธที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม ความหมายก็คือ พระองค์เรียก กรรมดี กุศลกรรม กรรมชั่ว ล้วนเป็นกรรม ก็คือพระพุทธสร้างขึ้นมา

พระพุทธที่มีพลังสูงมากๆ สามารถสร้างสวรรค์ชั้นๆหนึ่งขึ้นมาได้จริงๆในชั่วพริบตา และระดับชั้นยิ่งสูง สวรรค์ที่สร้างขึ้นมาจะยิ่งสวยงาม อีกทั้งไม่ต้องลงมือ เพียงเอ่ยปากพูดก็จะก่อเกิดขึ้นมา สูงขึ้นไปอีก เพียงเคลื่อนไหวความคิด ก็จะก่อเกิดขึ้นทันทีที่คิด ดังนั้นพระพุทธที่สูงกว่าระดับชั้นของพระยูไลจะไม่ข้องเกี่ยวเรื่องราวในสังคมมนุษย์ เพราะเพียงพระท่านเคลื่อนไหวความคิด ทุกสิ่งบนโลกก็จะเปลี่ยนแปลงทันที พระยูไลก็ไม่ดูแลโดยตรง เพียงแต่ชี้แนะเท่านั้น โดยมีพระโพธิสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com