Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน

หลักธรรมทุกวิธีนำไปสู่หนึ่งเดียว เป็นคำพูดในวิชาของพวกเขาเอง สายเต๋าพูดว่ามีสามพันหกร้อยวิชา ล้วนสามารถบำเพ็ญสำเร็จเป็นเต๋า สายพุทธกล่าวว่ามีแปดหมื่นสี่พันวิชาที่จะบำเพ็ญสำเร็จเป็นพระพุทธ เป็นคนละเรื่องกับคำพูดที่ว่าบำเพ็ญหลายศาสนาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน มนุษย์จะล่วงรู้เรื่องบนสวรรค์ได้อย่างไร ช่างปนกันเสียจนยุ่งเหยิง

ประเทศจีนในอดีตก็มี“อี๋ก้วนเต้า” ปรากฏออกมาในปลายสมัยราชวงศ์ชิง เขาบำเพ็ญห้าศาสนาพร้อมกัน นี่คือลัทธินอกรีต ทันทีที่ลัทธินี้ปรากฏ ทางการในสมัยราชวงศ์ชิงก็ออกมากวาดล้าง จักรพรรดิสั่งให้กวาดล้าง ในระยะแรกของระบบสาธารณรัฐ พรรคก๊กมินตั๋งก็ทำการกวาดล้าง ยิงทิ้งกันเป็นกลุ่มๆ หลังการปลดปล่อยคอมมิวนิสต์ก็มีการกวาดล้างเป็นกลุ่มๆ ทำไมจึงมีปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้ อันที่จริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ล้วนมิใช่เหตุบังเอิญ ประวัติศาสตร์เพียงแต่ดำเนินไปตามปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสวรรค์เท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ล้วนไม่ใช่สิ่งที่ใครนึกอยากทำก็ทำได้ ก็คือไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ทำลายล้างลัทธินี้ แต่เป็นความประสงค์ของสวรรค์ เบื้องบนต้องการให้กวาดล้าง ไม่อนุญาตให้คงอยู่ ลัทธิการบำเพ็ญห้าศาสนาพร้อมกันเป็นการบ่อนทำลายหลักธรรมอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำของมาร ซึ่งปรากฏรูปแบบออกมาในหมู่คนธรรมดาสามัญ

แม้แต่องค์ปฐมเทพ องค์ศากยมุนี ก็ยังไม่กล้าที่จะตรัสว่าสายพุทธและสายเต๋า สามารถรวมเป็นสายเดียวกัน บำเพ็ญร่วมกัน นี่เป็นเรื่องร้ายแรงนัก ในศาสนาพุทธยังเน้นหลักการของการไม่บำเพ็ญปฏิบัติสองวิชาในเวลาเดียวกัน ผู้บำเพ็ญตามวิชาจิ้งถู่ ต้องไม่บำเพ็ญวิชาฉันจง(เซน) จะปะปนสองอย่างเข้าด้วยกันไม่ได้ ผู้บำเพ็ญวิชาฉันจง (เซน) ต้องไม่ปนวิชาเทียนไถจง ฮวาเอี๋ยนจง เข้าไปในการบำเพ็ญ ต้องไม่ปะปนสิ่งอื่นเข้าไปในการบำเพ็ญ เพราะเหตุใด เพราะการผันแปรของพลัง(กง)เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยิ่งนัก ท่านมีเพียงร่างกายเดียว เสมือนหนึ่งท่านคือวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่จะถูกป้อนเข้าไปในเครื่องจักรเครื่องนี้ พลัง(กง)ของท่านก็จะผันแปรออกมาเมื่อผ่านขบวนการของเครื่องจักรเครื่องนี้ วิธีการที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้น ทุกขั้นทุกตอนเดินอย่างไร รูปแบบของการผันแปรพลัง(กง)แต่ละอย่าง ล้วนต้องจัดเตรียมให้ท่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน ท่านจะกลายเป็นอะไรถ้าในระหว่างขบวนการ นำท่านใส่เข้าไปในเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่ง ยังจะบำเพ็ญได้อีกหรือ ท่านว่าท่านจะกลายเป็นอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมด กลายเป็นวัสดุเสียที่ไร้ประโยชน์กองหนึ่งเท่านั้นเอง


คนจำนวนมากไม่สามารถบำเพ็ญให้สูงขึ้นเป็นผลจากบำเพ็ญคละกัน ความหมายอันแท้จริงของหลักการว่าด้วยการไม่บำเพ็ญปฏิบัติสองวิธีพร้อมกัน ที่องค์ศากยมุนีตรัสไว้คือ ต้องไม่บำเพ็ญปะปนกัน ต่อมาภายหลังคนเข้าใจหลักการไม่บำเพ็ญปฏิบัติสองวิธีพร้อมกันเบี่ยงเบนไป เข้าใจเป็นอื่นไป บำเพ็ญปนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด ยิ่งกว่านั้น“อี๋ก้วนเต้า” การรวมห้าศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเป็นเรื่องที่สวรรค์ยอมไม่ได้ เวลานี้ก็มีปรากฏออกมาอีกแล้วในไต้หวัน ในยุคธรรมะเสื่อมไม่มีใครดูแลอีกแล้ว และเพราะว่าไม่มีใครดูแลในยุคธรรมะเสื่อม นับวันคนก็จะยิ่งเสื่อมถอย ใครก็รามือ ใครก็เลิกยุ่งเกี่ยว เลิกโปรดสัตว์เพื่อช่วยให้คนหลุดพ้น คนที่นับถือพระ กราบไหว้พระ ไม่ใช่พากเพียรจะบำเพ็ญ แต่เพื่อขอให้ตนร่ำรวย พ้นภัย มาถึงขั้นนี้แล้ว

คนอาจรู้สึกว่าเขาพูดมีเหตุผล แท้ที่จริงความนึกคิดของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมรวมทั้งศาสนิกชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะวิธีบำเพ็ญของบางวิชาอาศัยความเชื่อแต่อย่างเดียว ไม่มีกรรมวิธี ถ้าแม้นเอาสิ่งอื่นปะปนเข้าไปในความนึกคิดแล้ว ท่านก็จะทำให้สิ่งที่ตัวเองบำเพ็ญเกิดการสับสน โดยแก่นแท้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่แล้ว นอกจากนี้ในหมู่มนุษย์ มารมีอยู่ทั่วทุกแห่งหน ก็เพื่อบ่อนทำลายมนุษย์นั่นเอง ในใจคนนั้นมีความคิดดีงามอยู่มิใช่หรือ มารจึงคอยจ้องทำลายสิ่งนี้ไม่ให้ท่านบำเพ็ญสำเร็จ

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com