Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม

ในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ผู้บำเพ็ญบางคนอาจทราบถึงระดับชั้นที่ตัวเองบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บำเพ็ญทุกคนจำเป็นต้องรู้ คนส่วนใหญ่จะรู้หลังจากที่ตัวเองเปิดการรับรู้(ไคอู้)แล้ว หรือบำเพ็ญจนบรรลุระดับชั้นที่สูงกว่าหลักธรรมในภพ(ซื่อเจียนฝ่า)แล้ว คนที่รู้จะมองเห็นระดับชั้นจากสีของพลัง(กง)ที่เปล่งออกจากร่างกายของผู้บำเพ็ญ จากหลักพลัง(กง) ดูจากร่างกายของเขา ในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมในภพ พลัง(กง)ขั้นแรกที่ผู้บำเพ็ญออกคือสีแดง เมื่อยกระดับสูงขึ้นจะเป็นสีส้ม จากนั้นจะเป็นสีเหลือง สีเขียว ... รวมทั้งหมดเก้าสีคือ แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า น้ำเงิน ม่วง ขาว ไร้สี จะดูว่าท่านอยู่ในระดับชั้นไหน มองทีเดียวก็รู้ เมื่อร่างกายโปร่งใสแล้วบำเพ็ญต่อไปอีก ก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนอกภพ คือได้มรรคผลแล้ว เข้าสู่การบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมของพระอรหันต์ขั้นต้น การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนอกภพคือ ได้หลุดพ้นตรีภูมิ(ซันเจี้ย) ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังคมมนุษย์อีกแล้ว ถ้าการบำเพ็ญสิ้นสุดตรงนี้ เขาก็สำเร็จขั้นพระอรหันต์ ถ้าบำเพ็ญต่อไปอีก เขาก็จะสำเร็จพระอรหันต์เต็มขั้น ในขั้นนี้ก็ยังมีสี แต่สีแดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า น้ำเงิน ม่วง จะแตกต่างจากสีของหลักธรรมในภพ สีที่ออกในช่วงของการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมในภพจะข้นเหมือนสีในสังคมมนุษย์ เมื่อบำเพ็ญมาถึงระดับชั้นนี้สีแดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า น้ำเงิน ขาว ไร้สี จะโปร่งใส เมื่อบำเพ็ญสูงขึ้นไปอีกก็ยังคงออกเก้าสี แต่สีจะยิ่งโปร่งใส ยิ่งละเอียดยิ่งสวยงาม จะวนออกมาเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมบรรลุถึงขั้นไหนจึงดูออก

การที่ไม่ให้คนดูออก ไม่ให้คนธรรมดาสามัญมองเห็นได้ชัดเจน นั่นก็เป็นเรื่องของการรับรู้(อู้) ถ้าทุกสิ่งที่บำเพ็ญล้วนปรากฏออกมาภายนอกให้เห็น ยังเหลืออะไรให้รับรู้อีก ใครๆก็มาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมกันหมด ใครๆก็อยากมา ใครจะไม่อยากเรียน ทุกสิ่งก็เห็นเป็นอยู่จริง คนชั่วที่ไม่อาจให้อภัย คนเลวสุดๆ ต่างก็พากันมาเรียน เขาก็ไม่ต้องมีปัญหาของการรับรู้ ก็ไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรม บางคนพูดว่าถ้ามองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาฉันก็จะเรียน นั่นย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าคนๆนี้อะไรๆก็เห็นได้ชัดเจนแล้ว ก็เป็นที่แน่นอนว่าคนๆนี้ไม่สามารถบำเพ็ญต่อไปอีกแล้ว ไม่อนุญาตให้เขาบำเพ็ญแล้ว เพราะคนต้องรับรู้ท่ามกลางวังวน จึงจะเรียกว่าการบำเพ็ญ คนๆหนึ่งถ้ารู้แจ้งเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อะไรก็เห็นหมดแล้ว คนๆนี้ก็บำเพ็ญไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะเหตุใด เพราะบำเพ็ญต่อไปย่อมนับไม่ได้ เขาเห็นความจริงเสียแล้ว เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน เห็นถึงการที่ผู้รังแกจะต้องให้กุศลแก่ผู้ถูกรังแก เขาเห็นความจริงหมดแล้วย่อมอยากจะบำเพ็ญ นั่นยังจะเรียกว่าการบำเพ็ญได้หรือ ต้องเรียกว่าไปหยิบ ไปเอา เขาก็จะไม่สามารถปล่อยวางจิตของคนธรรมดาสามัญ

แบนเนอร์กลาง

การปล่อยวางจิตของคนธรรมดาสามัญท่ามกลางความขัดแย้ง เขาต้องรับรู้ด้วยตัวเอง ถ้าเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจน นั่นไม่เรียกว่าการบำเพ็ญ เพราะเหตุใดพระพุทธจึงยกระดับชั้นสูงขึ้นได้ยากนัก เพราะพระท่านไม่มีความขัดแย้ง เห็นได้อย่างชัดแจ้ง แล้วพระท่านจะบำเพ็ญอย่างไร บำเพ็ญได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงอยากลงมาบำเพ็ญในสังคมมนุษย์ เพราะการบำเพ็ญท่ามกลางวังวนจึงจะยกระดับได้เร็ว ในระหว่างการบำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมอาจเห็นได้บ้าง นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่จะไม่อนุญาตให้เขาเห็นรายละเอียด

การบำเพ็ญปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบจะเกี่ยวโยงกับการรับรู้ท่ามกลางวังวน ทางตะวันตกจะเน้นเรื่องความศรัทธา ยึดมั่นอยู่กับความศรัทธาตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าไม่ศรัทธาเขาก็บำเพ็ญไม่ได้อะไร ขอเพียงท่านมีความศรัทธา จึงจะให้ท่านรู้สึกหรือสัมผัสได้ บางคนในขณะเขาสารภาพบาปต่อหน้ารูปของพระเยซู จะรู้สึกเหมือนกับว่าพระเยซูกำลังรับฟังเขาอยู่ เหมือนมีคนคอยตอบคำถามของเขา วิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของทางตะวันตกเป็นเช่นนี้ ความเชื่อถือต่อศาสนาก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมประเภทหนึ่ง พระเยซูพาสาวกขึ้นสวรรค์ ร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่มีพลัง(กง) ไม่มีพลังงาน ก็จะขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้ นอกจากนี้ความคิดไม่ดีซึ่งก่อกำเนิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และกรรมที่ติดตัวมา ก็จะถูกคุณสมบัติของจักรวาล ณ ระดับชั้นสูงบังคับ คนที่ชั่วร้ายมากๆ ร่างกายและจิตวิญญาณจะถูกดับสลายไม่มีเหลือ นั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวนัก จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีพลัง(กง) พลัง(กง)ที่ว่าก็คือสิ่งที่เบื้องบนแปรเปลี่ยนให้ในเวลาที่เขาแสดงความเชื่อ ในเวลาที่สารภาพบาป และยกระดับตัวเองด้วยการเป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง แม้พลัง(กง)ของเขาจะเพิ่มมากขึ้น แต่เขาจะไม่ได้รับการบอกกล่าว เพราะพวกเขาเน้นแต่การเป็นคนดี โดยไม่พูดถึงพลัง(กง) พระสงฆ์ก็เช่นกันไม่ฝึกพลัง(กง) เหตุใดพลัง(กง)จึงเพิ่มขึ้น ก็คือแม้จะไม่บอกเขาว่ามีพลัง(กง) พลัง(กง)ของเขาเพิ่มขึ้น

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com