Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

พุทธ และ เต๋า

สายเต๋าคือการบำเพ็ญเดี่ยว ลัทธิเต๋าไม่ควรมีอยู่ ลัทธิเต๋าคือผลิตผลที่ดัดแปลงกันขึ้นมาในยุคปัจจุบัน ก่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคไม่เคยมีลัทธิเต๋า เพราะสายเต๋าไม่เน้นการโปรดสัตว์ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ เขาเน้นการบำเพ็ญเดี่ยว เน้นความสงบเงียบ ดังนั้นเขาจะบำเพ็ญเพื่อรับรู้(อู้)ความจริง มุ่งบำเพ็ญเพื่อบรรลุรู้แจ้งต่อตัวเจินของ“เจิน ซั่น เหยิ่น”เป็นหลัก บำเพ็ญจริง และทะนุบำรุงธาตุแท้ หวนกลับสู่สภาพดั้งเดิมแท้จริง เต๋าเน้นบำเพ็ญในความสงบเงียบ โดยแก่นแท้จึงไม่มีปณิธานในการโปรดสัตว์ช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้น เมื่อบำเพ็ญสำเร็จก็จะเป็นเทพพเนจรไร้สังกัด บนสวรรค์มีภูเขามีน้ำ เขาจะอยู่ตามป่าเขา อันที่จริงลัทธิเต๋านั้นก่อกำเนิดขึ้นมาจากจิตยึดติดประเภทหนึ่งของคนธรรมดาสามัญ คนชอบสร้างอิทธิพล ตั้งพรรคตั้งพวก คนล้วนมีจิตใจยึดติดต่อลาภยศและผลประโยชน์ จึงนิยมจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา

โดยแท้จริงลัทธิเต๋าเป็นสิ่งที่ไม่คงอยู่ เต๋าจะสอนลูกศิษย์บำเพ็ญเดี่ยว แม้จะจัดตั้งเป็นลัทธิเต๋า และรับลูกศิษย์ไว้มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดจริง อาจารย์จะดูว่าลูกศิษย์คนไหนดี เขาเลือกคนหนึ่งเพื่อถ่ายทอดจริง ถ้าหาลูกศิษย์ที่ดีไม่ได้ เขาก็จะอยู่อย่างอิสระ คิดอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้น เพราะเขาสำเร็จเป็นเต๋าก็คือ การอยู่อย่างอิสระเสรี


พุทธก็คือพุทธ เต๋าก็คือเต๋า หลักธรรมของสองสายจะผสมรวมเข้าด้วยกันไม่ได้โดยแก่นแท้ แต่สิ่งที่เราฝึกอยู่นี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ ฝึกตามกฎของจักรวาล ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ฐานของเราอยู่ในสายพุทธ ตั้งแต่ทฤษฎีหลักตลอดจนจุดเด่นล้วนเป็นของสายพุทธ แต่หลักธรรมนี้เกินเลยสายพุทธ เกินเลยสายเต๋า ระดับชั้นที่แตกต่างกันจะมีความเข้าใจแตกต่างกัน ระดับชั้นที่แตกต่างกันจะมีปรากฏการณ์ของระดับชั้นที่แตกต่างกัน ในโลกฝ่าหลุน(ธรรมจักร) เขาจะมีความเข้าใจของเขา เลยจากโลกของฝ่าหลุนขึ้นไป เขาจะมีความเข้าใจที่สูงยิ่งขึ้น และสูงขึ้นไปอีกก็จะมีความเข้าใจสูงยิ่งขึ้นอีก

ยังมีระดับชั้นๆหนึ่ง เรียกว่า “หยวนสื่อเสิน”(เทพต้นกำเนิด) มันไม่มีประโยชน์ที่พูดให้ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมในปัจจุบันฟัง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะคาดคะเนได้ เป็นระดับที่บรรลุไม่ถึง จึงพูดแต่เพียง พุทธและเต๋า สองสาย พูดสิ่งที่อยู่สูงเกินไป คนก็รับไม่ได้ ไม่อนุญาตให้คนรู้

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com