Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง

โดยแก่นแท้สายพุทธไม่สนับสนุนให้คนร่ำรวย โรคภัยไข้เจ็บคือผลพวงอันเกิดจากกรรม จึงไม่บอกให้คนขจัดโรคภัยไข้เจ็บ และเสริมสร้างสุขภาพอย่างไร ศาสนาพุทธพูดถึงการโปรดสรรพสัตว์ คือช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะแวดล้อมแห่งทุกข์ของคนธรรมดาสามัญ ข้ามฝั่งไปสู่นิพพาน นี่คือคำสอนขององค์ศากยมุนี ก็คือนำพาท่านไปสู่สวรรค์ คำสอนของพระเยซูก็มีความหมายเช่นเดียวกัน จึงบอกไม่ได้ว่าระดับของใครสูงของใครต่ำ เพียงแต่คนยุคปัจจุบันไม่สามารถรับรู้ บอกว่าพระสามารถคุ้มครองคน ช่วยขจัดโรคภัย ช่วยให้ร่ำรวย ผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงมีอานุภาพสูงส่ง สามารถช่วยเหลือผู้คน คนธรรมดาสามัญต่างเหมาคิดเอาว่าการช่วยเหลือของพระเป็นการคุ้มครองคน ดังนั้นผู้คนจึงกราบไหว้ขอให้พระคุ้มครอง ขอให้ร่ำรวย ขอให้พระช่วยขจัดโรคภัย อะไรต่างๆนานา แท้จริงแล้วพระท่านไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้ นี่คือความเข้าใจของคนยุคปัจจุบันซึ่งความคิดเกิดเสื่อมถอย เปลี่ยนแปลง ความหมายในพระสูตรก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหานี้อยู่เสมอว่า ท่านจุดธูปกราบไหว้ขอพรพระให้ตัวเองร่ำรวย โดยแก่นแท้พระท่านไม่สนใจว่าท่านจะร่ำรวยหรือไม่


เมื่อท่านไหว้พระ พระองค์นั้นไม่สนใจว่าท่านจะทำอย่างไรให้ร่ำรวย กลับจะเรียกให้ท่านขจัดความโลภในใจเหล่านั้นทิ้งไป ถ้าท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากจริงๆ ก็จะช่วยเหลือท่านในรูปวัตถุบ้าง เพื่อให้ท่านอยู่รอดปลอดภัย แต่จะไม่ช่วยให้ท่านร่ำรวยโดยที่ท่านไม่ร่ำรวย พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บ พระท่านเห็นว่าเป็นผลพวงของกรรมตกทอดมาจากชาติก่อน บางคนกราบไหว้พระพุทธรูปขอให้ตัวเองร่ำรวย ผลปรากฏว่าเขาเกิดร่ำรวยขึ้นมาจริงๆ เขาร่ำรวยจากอะไร ในพระพุทธรูปองค์นั้นไม่มีพระสถิตอยู่ แต่เป็นวิญญาณที่ผู้คนกราบไหว้กันขึ้นมา บ้างก็มีวิญญาณสุนัขจิ้งจอก งูเหลือม พังพอนสิงอยู่ หรือสิ่งชั่วร้ายอื่นๆ มันช่วยให้ท่านร่ำรวยเพราะท่านไปกราบไหว้ขอให้มันช่วย การช่วยท่านให้ร่ำรวยย่อมต้องมีเงื่อนไข ในจักรวาลนี้มีกฎข้อหนึ่งเรียกว่า ไม่เสียก็จะไม่ได้ มันอาศัยช่องโหว่ของกฎนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายมนุษย์ ใครคิดจะมากราบไหว้มันเพื่อขอให้ร่ำรวย ก็มาเถิด แต่ถ้าร่างกายของคนๆนั้นมีสิ่งไม่ดีมันก็จะไม่สนใจ ไม่ช่วยให้ท่านร่ำรวย กราบไหว้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้ามันรู้สึกว่าร่างกายของท่านมีสิ่งดีอยู่ ก็จะช่วยท่านให้ร่ำรวย จากนั้นก็จะเอาสิ่งดีในร่างกายของท่านไป ท่านอยากได้เงินทอง มันก็จะให้ท่านมีเงินทอง แต่ตัวท่านเองไม่รู้สิ่งที่เสียไปคือความสูญเสียที่ไม่มีวันเอากลับคืนมาได้ คนไม่ได้เกิดมาเพียงชาติเดียว ชาติหน้าอาจต้องทุกข์ทรมานหนักกว่านี้

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com