Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

คนในยุคธรรมะเสื่อม

ศาสนาหลักๆ ในโลกไม่สามารถช่วยให้คนหลุดพ้นได้แล้ว เพราะพระสูตรดั้งเดิมของศาสนาหลักๆ ถูกคนรุ่นหลังดัดแปลงแก้ไข หลักของศาสนาต่างๆ ความหมายถูกเบี่ยงเบนกลายเป็นวิชาความรู้แขนงหนึ่ง เช่นศาสนาพุทธถูกนำไปศึกษาดังเช่นวิชาปรัชญา และสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันอธิบายไม่ได้ก็ถูกเหมาเอาว่าเป็นจินตนาการของคนโบราณ เป็นเทพนิยายที่สืบทอดกันมา พระสงฆ์และนักบวชอ่านแต่หนังสือโดยไม่บำเพ็ญจริง วัดวาอารามกลายเป็นสังคมเล็กที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน บางคนสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองบนทุกข์ภัยของพระ จิตยึดติดมากเสียยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญ พวกเขายากที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้น นับประสาอะไรกับการช่วยผู้อื่น ยังมีพระสงฆ์ ผู้บำเพ็ญเต๋า นักบวชที่มีชื่อเสียงมากมายที่พยายามเขียนหนังสืออธิบายความพระสูตร คัมภีร์ไบเบิ้ลตามอำเภอใจ โดยยึดเอาความคิดเห็น ความเข้าใจต่อพระสูตรอันน้อยนิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง ชักนำผู้คนออกนอกลู่นอกทาง คำพูดของผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงมีความหมายลึกซึ้ง ล้วนสามารถสะท้อนให้เห็น ณแต่ละระดับชั้นที่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การชี้นำของพระธรรม การเปลี่ยนแปลงคำพูดของผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงเป็นอื่น ล้วนเป็นการบ่อนทำลายหลักธรรม

การตีความเพื่อช่วยให้คนเข้าใจพระสูตร คัมภีร์ไบเบิ้ลเหล่านั้น ยังห่างไกลจากความหมายอันแท้จริงในคำสอนขององค์ศากยมุนีอย่างมากมาย ห่างไกลราวกับเป็นคนละเรื่อง ความเข้าใจอันน้อยนิดนั้นก็เป็นเพียงความเข้าใจในระดับชั้นของตนซึ่งไม่สูงกว่าระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญสักกี่มากน้อย ความหมายในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปพวกเขาไม่รู้ เพราะยังบำเพ็ญไม่สูงถึงเพียงนั้น บำเพ็ญยังบรรลุไม่ถึงระดับชั้นของพระยูไล จะทราบได้อย่างไรว่าคำสอนของพระยูไลแท้จริงมีความหมายลึกซึ้งเพียงไร บทความเหล่านั้นจึงเป็นการบ่อนทำลายหลักธรรม ไม่สามารถช่วยให้ผู้คนหลุดพ้น บทความที่เขียนภายใต้อิทธิพลของความอยากมีชื่อเสียงผลประโยชน์ ชักนำผู้บำเพ็ญพุทธเข้าไปอยู่ในกรอบความคิดของผู้เขียน ยังมีบางคนถึงกับเสนอแนะให้ปรับหลักศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน คิดแก้ไขดัดแปลงความหมายในหลักศาสนา พระธรรมคือกฎสวรรค์วชิระที่ไม่เสื่อมสลาย พวกเขาคิดจะดัดแปลงพระธรรมให้สอดคล้องกับมนุษย์ซึ่งเสื่อมถอยทางศีลธรรม แทนที่จะเรียกให้ผู้คนปฏิบัติตามพระธรรมเพื่อกลับขึ้นไปใหม่ บาปหนักขนาดไหนลองคิดดู โดยเฉพาะพวกที่เขียนบทความอธิบายพระสูตรเสียจนยุ่งเหยิงสับสน ก่อกวนหลักธรรมที่แท้จริงอย่างร้ายแรง แท้ที่จริงพวกเขาตกนรกไปนานแล้ว


คนเราทำความชั่วไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติ สะสมเป็นกรรมไว้มากมาย นี่คือสาเหตุของการไม่ศรัทธาในความเชื่อที่ถูกต้อง บางคนเคยบำเพ็ญปฏิบัติในชาติก่อน เนื่องจากบำเพ็ญได้ไม่ดี ไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติดต่างๆ จึงบำเพ็ญไม่สำเร็จ แต่ก็สะสมบุญกุศลไว้จำนวนหนึ่ง เมื่อกลับชาติมาเกิดเป็นคนอีกครั้ง โดยมากจะพกเอาความสามารถติดตัวมา ตาทิพย์มองเห็นบางสิ่งบางอย่างในระดับชั้นต่ำของอีกมิติหนึ่ง แต่เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตยึดติดต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ในคนธรรมดาสามัญ จัดตั้งลัทธิทางศาสนาต่างๆขึ้นมา ดูผิวเผินจะสั่งสอนให้คนทำดี แต่ในส่วนลึกของจิตใจยังคงแสวงหาชื่อเสียงและลาภยศ มีจุดมุ่งหมายอันไม่อาจจะเปิดเผยต่อผู้คนได้ ผู้สำเร็จธรรมชั้นสูง มีโลก(สวรรค์)ของตัวเองที่จะนำพาผู้คนไปสู่ดินแดนแห่งนั้นได้ แต่คนพวกนี้จะพาผู้คนไปสู่ที่ใดได้ อาจารย์พลังลมปราณปลอมก็เช่นกัน บางคนคิดตั้งตัวเป็นพระพุทธ บางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธในชาติก่อน คนที่มีวิญญาณสัตว์สิงอยู่ในตัว จะยกยออาจารย์พลังลมปราณพวกนี้เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นต้น อาจารย์ลมปราณปลอมต่างพากันหลงคารม หลอกทั้งตัวเองและผู้อื่น ล้วนเป็นผีร้ายที่ขึ้นมาก่อกวนบ่อนทำลายโลกมนุษย์นั่นเอง

สังคมโลกถูกสิ่งชั่วร้ายก่อกวนจนตกอยู่ในสภาพที่ยุ่งเหยิงและวุ่นวาย นิกายศาสนาปลอม ลัทธิชั่วร้าย รวมทั้งศาสนาที่ถูกแก้ไขดัดแปลงต่างๆ มีเผยแพร่อยู่ในสังคมมานับร้อยนับพันปี จริงเท็จยากแก่การแยกแยะ คำสอนในลัทธิชั่วร้าย ลัทธิพ่อมดหมอผีล้วนแต่เป็นสิ่งชั่วร้าย แต่ก็ยังมีคนนับถือศรัทธาและไปกราบไหว้เจ้าลัทธิพ่อมดหมอผี นี่ไม่ใช่แสดงให้เห็นหรอกหรือว่าศีลธรรมของคนเสื่อมหายไปหมดแล้ว ทำไมคนจึงเดินเข้าสู่ทางมาร ส่วนใหญ่เข้าไปเพื่อแสวงหาวิชาทำร้ายคน มีจิตมุ่งร้ายต่อคน โดยไม่คำนึงว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรในอนาคต เนื่องจากศาสนาหลักๆที่มีมาแต่โบราณได้ดำเนินมาถึงยุคธรรมะเสื่อม ไม่สามารถจะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นได้อีกต่อไป มารนับหมื่นพากันออกมาบ่อนทำลายหลักธรรม บ่อนทำลายโลก คนไม่มี “ซินฝ่า”(จิตธรรมะ) คอยยึดเหนี่ยว ไม่มีมาตรฐานศีลธรรมในการครองตน ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเหล่ามาร ความชั่วใดๆทำได้ไม่มีเว้น ศีลธรรมและมาตรฐานตกต่ำในอัตราความเร็วที่สูงสุด แนวคิดและความคิดของคนได้เปลี่ยนแปลงไป สิ่งสวยงามสู้สิ่งน่าเกลียดไม่ได้ ของแท้สู้ของปลอมไม่ได้ ความดีสู้ความเลวไม่ได้ สิ่งสะอาดเรียบร้อยสู้สิ่งสกปรกรุงรังไม่ได้ ของใหม่สู้ของเก่าไม่ได้ กลิ่นหอมสู้กลิ่นเหม็นไม่ได้ ผู้ชายไว้ผมยาว ผู้หญิงตัดผมสั้น ธาตุหยินแข็งแรงรุ่งเรือง ธาตุหยางตกต่ำอับเฉา หยิน หยางกลับที่กัน ผลงานศิลปะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรม แสวงหาการปลดปล่อยของความเป็นมนุษย์ก็คือการแสดงออกของจิตมาร ยังมีที่เรียกกันว่า จิตรกรรมจากสำนักความประทับใจเอย(impressionist) สำนักนามธรรมเอย(abstractionist) เขี่ยด้วยพู่กันแบบง่ายๆสองสามที ก็เป็นที่ยอมรับของคนปัจจุบันซึ่งถดถอยทางความคิด ตั้งขยะกองหนึ่งไว้ ก็สามารถเรียกเป็นผลงานปฏิมากรรมของปรมาจารย์แห่งสำนักสมัยใหม่ ที่เรียกกันว่าผลงานทางดนตรี “ดิสโก้” “ร็อคแอนโรล” เสียงอึกทึกครึกโครมเข้าไปอยู่ในหอประชุมอันสง่างาม เสียงแหบแห้งของคนตาบอด ขาพิการ หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว วิทยุและโทรทัศน์ช่วยประโคม ก็สามารถเป็นดารานักร้อง ของเด็กเล่นในร้านค้าอะไรที่ยิ่งน่าเกลียดน่าขยะแขยงก็ยิ่งขายดี

ในสภาพจิตอันปราศจากความคิดที่ถูกต้อง สิ่งที่มนุษย์แสวงหาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวง เพียงเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ ทำได้แม้กระทั่งฆ่าคน วางเพลิง ซุกซ่อนสิ่งของเพื่อให้ร้ายผู้อื่น เห็นเงินตราสำคัญกว่าคน สำคัญกว่าญาติมิตร ความสัมพันธ์ของคนสองคนขึ้นอยู่กับเงินตรา เพียงเพื่อเงินทองแม้แต่เรื่องผิดกฎสวรรค์ ไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็ทำกันไม่หยุด สินค้าสำหรับการร่วมประเวณีแบบผิดศีลธรรม สิ่งพิมพ์ วิดีโอเทป เห็นมีขายอยู่ทุกแห่ง เพื่อเงินทองคนก็ไม่ยั้งคิดที่จะทำร้ายผู้อื่น ผลิตและค้ายาเสพติด ผู้ติดยาขาดสติถึงกับลักขโมย แย่งชิงสิ่งของ หลอกลวงคนเพียงเพื่อเอาเงินมาหาซื้อยามาเสพ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์พากันประโคมข่าวสนับสนุนการปลดปล่อยเสรีทางเพศ คนเราได้ดำเนินมาถึงขั้นร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดเดียวกัน พวกรักร่วมเพศสะท้อนให้เห็นถึงความสกปรกและผิดปรกติทางจิต การขาดสติสัมปชัญญะของนักรักร่วมเพศในเวลานี้ กลุ่มอิทธิพลมืดแผ่อิทธิพลเข้าไปทุกวงการ กลายเป็นแหล่งที่คนหนุ่มสาวแสวงหาความรุนแรงแห่งจิตมาร หัวหน้ากลุ่มอิทธิพลมืดกลายเป็นวีรบุรุษที่ผู้คนนับหน้าถือตาและพากันเข้าร่วม

ในประวัติศาสตร์ ผู้สำเร็จธรรมชั้นสูง นักพยากรณ์จำนวนมากเคยพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ว่า คนในยุคนี้จะประสบกับภัยพิบัติใหญ่ คนทุกวันนี้ชั่วร้ายยิ่งกว่าที่ได้พยากรณ์ไว้เสียอีก คนดีนับวันจะยิ่งน้อยลง เพราะความชั่วที่คนได้ก่อไว้ในทุกชาติทุกภพ สะสมกรรมไว้มากมาย พอออกจากบ้านก็จะพบแต่เรื่องไม่สบอารมณ์ คนเราไม่รู้ว่านั่นคือการชำระหนี้กรรมที่ได้กระทำไว้ในชาติก่อน เวลาคนอื่นปฏิบัติไม่ดีกับตัวเอง ท่านกลับไม่ให้อภัยไม่อดทน กลับเป็นว่าท่านไม่ดีต่อฉัน ฉันจะร้ายต่อท่านเท่าทวีคูณ ใครไม่ร้ายต่อฉัน ฉันจะไม่ร้ายตอบ ใครร้ายต่อฉัน ฉันจะตอบโต้ หนี้กรรมเก่ายังไม่ชำระ ก็สะสมกรรมใหม่ กรรมที่สะสมไว้ในร่างกายพอกพูนมากขึ้นจนน่ากลัว ศีลธรรมมนุษย์ตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ตกลงมาถึงขีดอันตรายแล้ว อันที่จริงการตกต่ำของศีลธรรมมนุษย์ ในทุกภพทุกชาติที่เกิดมา ทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ศีลธรรมตกต่ำเลวร้ายลง เหมือนคลื่นลมที่ช่วยกันโหมกระหน่ำ ทุกครั้งที่ภัยพิบัติปรากฏขึ้นบนโลก ล้วนแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศีลธรรมมนุษย์ได้เสื่อมสลายแล้วทั้งสิ้น นี่ก็คือปรากฏการณ์ของยุคธรรมะเสื่อมนั่นเอง

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com