Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

บำเพ็ญจริง

ศิษย์ผู้บำเพ็ญจริงทั้งหลาย สิ่งที่ข้าพเจ้าสอนท่านคือหลักธรรมการบำเพ็ญพุทธและบำเพ็ญเต๋า ท่านกลับพร่ำบ่นต่อข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ในสังคมมนุษย์ ไม่ใช่ทุกข์ใจเพราะตัวเองไม่ปล่อยวางจิตยึดติดในสังคมมนุษย์ นี้คือการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมหรือ ท่านสามารถจะปล่อยวางจิตของมนุษย์ลงได้หรือไม่ นี้เป็นด่านชี้เป็นชี้ตายของการเดินสู่การเป็นคนเหนือธรรมดาสามัญอย่างแท้จริง เป็นด่านซึ่งศิษย์ผู้บำเพ็ญจริงทุกคนต้องข้าม นี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมและคนธรรมดาสามัญ

ที่จริง เวลาที่ท่านรู้สึกทุกข์ใจจากการที่ชื่อเสียง ผลประโยชน์ อารมณ์ในสังคมมนุษย์ ถูกทำร้ายกระทบกระเทือนนั้น เป็นเพราะท่านไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญลงได้ ท่านต้องจำไว้ว่า การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมโดยตัวมันเองไม่ลำบาก ประเด็นสำคัญคือท่านไม่ยอมปล่อยวางจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญ เวลาท่านจะปล่อยวางชื่อเสียง ผลประโยชน์ อารมณ์ จึงรู้สึกถึงความลำบาก


ท่านได้ตกลงมาจากโลกอันศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ผุดผ่อง สวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในระดับชั้นนั้น ท่านมีจิตยึดติด เมื่อตกลงมายังโลกที่สุดแสนจะสกปรกนี้ ท่านยังไม่รีบที่จะบำเพ็ญเพื่อกลับไป กลับไขว่คว้ายึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งสกปรกในโลกสกปรกไม่ยอมปล่อย ถึงกับเจ็บปวดทุกข์ทรมานเสียเหลือเกินเวลาสูญเสียอะไรเล็กๆน้อยๆ ท่านทราบหรือไม่ เพื่อช่วยให้ท่านหลุดพ้น องค์ศากยมุนีเคยมาบิณฑบาตขออาหารในสังคมมนุษย์ วันนี้ข้าพเจ้าก็เปิดประตูใหญ่ถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่เพื่อช่วยให้ท่านหลุดพ้น ข้าพเจ้าไม่รู้สึกทุกข์ใจที่ต้องรับโทษทัณฑ์นับไม่ถ้วน แล้วท่านยังมีอะไรที่ปล่อยวางไม่ได้อีก ท่านสามารถนำสิ่งที่ไม่อาจปล่อยวางในใจไปสวรรค์ได้หรือไม่

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com