Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

เหตุใดจึงไม่ประจักษ์

เห็นจึงจะเชื่อ ไม่เห็นก็ไม่เชื่อ นี่คือการเห็นของผู้มีการรับรู้ต่ำ มนุษย์ตกอยู่ในวังวน ก่อกรรมมากมาย ธาตุแท้ถูกครอบงำแล้วจะเห็นได้อย่างไร รับรู้ก่อนค่อยประจักษ์ภายหลัง บำเพ็ญจิตชำระกรรม ธาตุแท้ปรากฏก็จะได้ประจักษ์ ผู้มีการรับรู้สูงเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่าง อาศัยการรับรู้บำเพ็ญจนสำเร็จสมบูรณ์ คนทั่วไปเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง ด้วยถูกกำหนดมาตามระดับชั้น รากฐานที่มา ผู้บำเพ็ญส่วนใหญ่ไม่เห็นเพราะแสวงหาที่จะเห็น นี้คือยึดติด หากไม่ขจัดทิ้งไปย่อมไม่เห็น ส่วนมากเป็นเพราะกรรมขวางกั้น หรือสภาพแวดล้อมไม่อำนวย หรือหลักบำเพ็ญธรรมกำหนด สาเหตุมีมากมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ผู้เห็นสิ่งที่เห็นไม่ชัดแจ้ง ไม่ชัดแจ้งก็รับรู้หลักธรรมได้ เสมือนตัวเผชิญอยู่กับสภาพการณ์ ไม่มีอะไรไม่ชัดแจ้ง คนผู้นี้เปิดพลัง(กง)แล้ว ไม่อาจบำเพ็ญต่อ ไม่มีเหลือให้รับรู้

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com