Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

ศึกษาหลักธรรม

การศึกษาหลักธรรมใหญ่ คนชั้นปัญญาชนพึงระวังปัญหาข้อหนึ่งคือ ศึกษาหลักธรรมใหญ่เหมือนคนธรรมดาสามัญวิเคราะห์ทฤษฎีทั่วไป เช่นเลือกเฟ้นเฉพาะคำพูดที่เกี่ยวข้องของบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบกับการกระทำของตนเอง วิธีเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม บางคนพอได้ยินว่าหลักธรรมใหญ่มีความหมายลึกซึ้งอย่างมาก มีสิ่งในระดับสูงคอยชี้นำการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ณระดับชั้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์เจาะลึกชนิดคำต่อคำ ผลก็คือไม่พบอะไรเลย การกระทำเช่นนี้เป็นความเคยชินที่เกิดจากการศึกษาทฤษฎีทางการเมืองมานาน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม บิดเบือนหลักธรรม


เวลาทุกท่านศึกษาหลักธรรม ไม่ควรมีความคิดมุ่งแต่จะแก้ปัญหาให้จงได้และพุ่งเป้าหมายศึกษาเฉพาะแต่ส่วนเกี่ยวข้องนั้นๆ นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการยึดติด (ไม่รวมถึงความขัดแย้งที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน) วิธีศึกษาหลักธรรมใหญ่ที่ดี ต้องศึกษาโดยไม่ตั้งเป้าหมายใดๆ จึงจะถูกต้อง เมื่ออ่าน“จ้วนฝ่าหลุน”จบหนึ่งเที่ยว เข้าใจได้บางส่วนก็คือการยกระดับ แม้จะเข้าใจเพียงหนึ่งปัญหา หลังจากอ่านจบหนึ่งเที่ยว นั่นก็เป็นการยกระดับอย่างแท้จริงแล้ว

อันที่จริงในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม การยกระดับของท่านจะดำเนินไปทีละเล็กละน้อย บำเพ็ญขึ้นไปอย่างไม่รู้ตัว ขอจงจำไว้ ไม่มุ่งหวังแล้วจะได้เอง

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com