Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

ช่วยฝึกสอนอย่างไร

ศูนย์ฝึกในแต่ละแห่งแต่ละที่ มีผู้ช่วยฝึกสอนจำนวนมาก มีความเข้าใจในหลักธรรมใหญ่ได้ดี สามารถประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง จัดการงานของศูนย์ฝึกได้ดี แต่ก็มีผู้ช่วยฝึกสอนบางท่านยังทำได้ไม่ดีพอ มีสาเหตุจากวิธีการทำงาน เช่น เพื่อให้ผู้ฝึกเชื่อฟังผู้ช่วยฝึกสอน เป้าหมายคือเพื่อความสะดวกในการทำงาน จึงใช้วิธีออกคำสั่งในการทำงาน ณ ศูนย์ฝึก ทำเช่นนี้ไม่ได้ การศึกษาหลักธรรมเป็นเรื่องของความสมัครใจ ถ้าผู้ฝึกในใจไม่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ ซ้ำร้ายยังจะเกิดความขัดแย้ง หากไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ความขัดแย้งจะทวีความรุนแรง การศึกษาหลักธรรมก็เกิดความเสียหาย

ยิ่งกว่านั้น เพื่อให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อฟัง บางท่านมักจะกุเรื่องราวในทางสายย่อย หรือกุเรื่องราวขึ้นมาเพื่อเสริมชื่อเสียงบารมี หรือเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำเช่นนี้ไม่ได้เช่นกัน ผู้ช่วยฝึกสอนของเราคือผู้อุทิศ ซึ่งยินดีรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่อาจารย์ ยิ่งไม่ควรมีจิตยึดติดแบบนี้

ถ้าเช่นนั้นพวกเราจะช่วยฝึกสอนให้ดีได้อย่างไร ก่อนอื่นต้องวางตนอยู่ในระดับเดียวกับผู้ฝึก ไม่ให้มีใจคิดว่าอยู่เหนือผู้ฝึก เมื่อมีงานอะไรไม่เข้าใจ ให้ถ่อมตัวและปรึกษาหารือร่วมกับทุกคน เมื่อทำสิ่งใดผิด ให้พูดกับผู้ฝึกอย่างจริงใจว่า “ผมก็เป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเหมือนทุกท่าน การทำงานยากที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เรื่องนี้ผมทำผิด ก็ขอให้ปฏิบัติตามทางที่ถูก” ความจริงใจที่หวังจะให้ทุกคนร่วมใจกันทำงานให้ดี ท่านคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ใครก็ตำหนิท่านไม่ได้ กลับจะเห็นว่าท่านศึกษาหลักธรรมได้ดี จิตใจกว้างและราบเรียบ อันที่จริงมีหลักธรรมใหญ่อยู่ คนทุกคนล้วนแต่กำลังศึกษา พฤติกรรมของผู้ช่วยฝึกสอน ทุกบททุกตอน ดีหรือไม่ดี ผู้ฝึกก็จะนำไปเปรียบเทียบกับหลักธรรมใหญ่ เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อมีความคิดจะยกตัวเองให้สูง ผู้ฝึกก็จะคิดว่าจิต(ซินซิ่ง)ของท่านมีปัญหา ดังนั้นการถ่อมตนจึงช่วยให้ทำงานได้ดี ชื่อเสียงบารมีนั้นได้มาโดยการศึกษาหลักธรรมได้ดี การเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะไม่มีข้อผิดพลาดได้อย่างไร

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com