Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม

ผู้พึงดัดได้สอนได้ทั้งหลาย อย่าได้เอาศาสนาพุทธมาเป็นมาตรวัดหลักธรรมใหญ่แห่งความจริง ความเมตตา ความอดทน ไม่สามารถจะวัดได้ เพราะคนเราเคยชินกับการยึดเอาพระสูตรของศาสนาพุทธเป็นหลักธรรม แท้จริงแล้วจักรวาลนั้นใหญ่ยิ่งนัก ใหญ่เกินกว่าความเข้าใจต่อจักรวาลของพระพุทธ “ไท้จี๋”สัญลักษณ์ของสายเต๋าก็เป็นเพียงความเข้าใจต่อจักรวาลในลำดับชั้นที่เล็ก มาถึงชั้นของคนธรรมดาสามัญก็ไม่มีหลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ มีเพียงปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆ ตามขอบจักรวาลเพื่อให้มนุษย์ได้บำเพ็ญปฏิบัติเท่านั้น เพราะว่าคนธรรมดาสามัญคือมนุษย์ชั้นต่ำสุด ดังนั้นจึงไม่ให้มนุษย์ได้รับรู้พระธรรมที่แท้จริง แต่ผู้คนได้ยินนักปราชญ์พูดว่า การนับถือพระพุทธสามารถปลูกมรรคผลแห่งโอกาสของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมท่องคาถาจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งมีชีวิตชั้นสูง รักษาศีลสามารถจะบรรลุมาตรฐานของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ในประวัติศาสตร์ตลอดมามีผู้พยายามศึกษาค้นคว้าว่าคำพูดของผู้สำเร็จธรรมเป็นพระธรรมใช่หรือไม่ คำพูดของพระยูไลคือการสะท้อนของจิตพุทธ และสามารถเรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนของหลักธรรม แต่มิใช่หลักธรรมแก่นแท้ของจักรวาล เพราะในอดีตมนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ล่วงรู้ปรากฏการณ์อันแท้จริงของพระธรรม พระธรรมคืออะไร ต้องบำเพ็ญปฏิบัติถึงระดับชั้นที่สูงจึงจะสามารถรับรู้ได้ ดังนั้นจึงไม่ให้มนุษย์ได้รู้ถึงแก่นแท้ของการบำเพ็ญปฏิบัติที่แท้จริง หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) คือการนำเอาคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล(พระธรรม) ที่ดำรงอยู่มาแต่โบราณกาลมาเปิดเผยให้มนุษย์รู้เป็นครั้งแรก ประหนึ่งให้บันใดสู่สวรรค์แก่มนุษย์ ดังนั้นท่านจะใช้สิ่งที่อยู่ในศาสนาพุทธมาแต่อดีต มาวัดกับหลักธรรมใหญ่ของจักรวาลได้อย่างไร

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com