สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วรรณะ รัตนพงษ์

สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

อินเดีย (India) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย อินเดียเป็นประเทศที่ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน มีภาษาพูดรวมกันประมาณ 800 ภาษา

ทางด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับ 4 ของโลก อินเดียทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน   ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า ทางตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย  ทางตะวันออกติดบังกลาเทศ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าไทยประมาณ 6 เท่า) ปากีสถาน (Pakistan) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) (อูรดู: پاکستان) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง  

แคชเมียร์ ซึ่งเดิมเป็นรัฐอิสระนั้นประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ แต่เรามักเรียกว่า “จามมูและ แคชเมียร์” เพราะเป็นสองจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็ได้แก่ ลาดากห์ จิลจิต บาลติสถาน และสกาดูร์ ใน ค.ศ.1947 ปากีสถานเข้ายึดครองจังหวัดต่างๆ ในแคชเมียร์ไปได้หลายจังหวัด (บางส่วนจีนก็ยึดครองอยู่) นี่เป็นสาเหตุให้แคชเมียร์เข้ารวมเป็นรัฐหนึ่งของอินเดีย ทุกวันนี้จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเดิม ซึ่งได้แก่จามมูและแคชเมียร์ ก็ยังคงอยู่ในอำนาจปกครองของอินเดีย กลุ่มมุสลิมในเขตอินเดียที่สนับสนุนการแยกตัวได้ประกาศสงครามศักดิ์สิทธิ์กับอินเดีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู และเริ่มทำการโจมตีในปี 1989 โดยส่วนมากจะโจมตีจากพื้นที่แคชเมียร์ส่วนที่เป็นของปากีสถาน รวมทั้งจากปากีสถานและอัฟกานิสถาน

จนถึงทุกวันนี้ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ โดยปากีสถานเองก็เริ่มตอบโต้กองกำลังกบฏอย่างโหดเหี้ยม แคว้นแคชเมียร์ หรือ กัศมีร์ เป็นดินแดนเล็กๆ บนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอินเดียและปากีสถานต่างอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง เป็นสงครามศาสนาระหว่างฮินดู กับ มุสลิม ก่อนที่อินเดียกับปากีสถานจะได้เอกราชจากอังกฤษ ในเดือนสิงหาคม 1947 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเอกราชอินเดีย ปี 1947 แคชเมียร์มีอิสระ ที่จะรวมกับอินเดียหรือปากีสถานก็ได้ ในขณะที่รัฐบาลปากีสถานกล่าวว่า แคชเมียร์ควรเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน เพราะแคว้นนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม แต่หลังจากสหประชาชาติ มีมติออกมาหลายครั้งในเรื่องนี้

ปากีสถานก็เสนอว่า ควรจะให้ชาวแคชเมียร์ลงเสียงแสดงประชามติ กำหนดอนาคตของตนเองมหาราชาฮารี สิงห์ แห่งแคชเมียร์ ตอนแรกตัดสินใจจะเป็นเอกราช แต่ทั้งอินเดียกับปากีสถาน ปฏิเสธ ไม่ยอมให้แคชเมียร์เป็นเอกราช ในที่สุดแคชเมียร์ก็ยอมลงนามมอบอำนาจสำคัญ ๆ ให้อินเดีย เพื่อแลกการช่วยเหลือทางทหาร นับจากนั้น แคชเมียร์กลายเป็นจุดปะทะกันระหว่างทหารอินเดียกับปากีสถาน ถึง 3 ครั้ง การ สู้รบของอินเดียและปากีสถานได้ดำเนินมาจนกระทั่งในเดือนมกราคม 1949 จึงได้มีการกำหนดเส้น แอลโอซีหรือเส้นกำหนดการหยุดยิง (Line of Control: LoC) และในปี 1972 ได้มีการปรับแต่งเส้น แอลโอซี

ทำให้ปัจจุบันเส้นแอลโอซีแบ่งแคชเมียร์ออกเป็น 2: 1 โดยอินเดียได้ครอบครองพื้นที่ 2 ใน 3 ของแคชเมียร์ เขตอินเดียทางตะวันออกและใต้ มีประชากรราว 9 ล้านคน ส่วนที่เหลือเป็นของปากีสถานที่เรียกว่าอาซัดแคชเมียร์ ทางเหนือและตะวันตก มีประชากรราว 3 ล้านคน นอกจากนั้น จีนก็ยึดพื้นที่ของแคชเมียร์ส่วนหนึ่งไปด้วย ในระหว่างที่อินเดียกับปากีสถานแย่งกันอ้างสิทธิเหนือดินแดนแห่งนี้ ก็เกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนระบาดอย่างหนักมาตั้งแต่ปี 1989 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในแคชเมียร์อินเดีย ได้จับอาวุธต่อสู้เพื่อแยกดินแดนดังกล่าวออกจากอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 30, 000 คน ซึ่งอินเดียกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเหล่านี้แผนที่ 2.3 แสดงตำแหน่งแคว้นแคชเมียร์

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ