สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วรรณะ รัตนพงษ์

รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐเลบานอน

อิสราเอล (State of Israel) เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และเป็น "รัฐยิว" ตามนโยบายแห่งชาติ ประชากรของอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นชาวยิว โดยมีชนกลุ่มน้อยขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวยิว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์ อิสราเอลมีพรมแดน (ตามเข็มนาฬิกา) ติดกับประเทศเลบานอน ซีเรีย จอร์แดน และอียิปต์ อิสราเอลมีชายฝั่งบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อ่าวไอลัต/อะกาบา (อะกอบะหฺ) (Gulf of Eilat / Aqaba) และทะเลเดดซี เลบานอนเป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และถือเป็นหนึ่งใน 15 ดินแดนที่ประกอบเป็น "แหล่งกำเนิดแห่งมนุษยชาติ" (Cradle of Humanity)

เลบานอนมีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียและประเทศอิสราเอล ความขัดแย้งในเลบานอนเป็นต้นกำเนิดของคำว่า Lebanonization ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในรูปต่างๆ ซึ่งผลจากสถานการณ์นั้นยากที่จะควบคุมได้ ความขัดแย้งหลายประการในเลบานอนเป็นผลมาจากลัทธิแบ่งแยกและความแตกต่างทางการเมือง ความขัดแย้งอิสราเอล-เลบานอน พ.ศ. 2549 หรือ ความขัดแย้งเฮซบอลลาห์-อิสราเอล พ.ศ. 2549 เป็นชุดของการปฏิบัติการและการปะทะทางทหาร ที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศเลบานอนและตอนเหนือของประเทศอิสราเอล โดยผู้มีส่วนร่วมคือฝ่ายติดอาวุธของกลุ่มเฮซบอลลาห์และกองทหารอิสราเอล  

ในทศวรรษที่ 1970 และ 1980 ได้เกิดการปะทะระหว่างกลุ่มต่างๆ หลายครั้งหลายครา เริ่มต้นตั้งแต่ยุคมืดของสงครามกลางเมืองในปี 1975 และ 1976 เหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นแทบจะไม่เคยว่างเว้น ส่วนหนึ่งในบรรดาโศกนาฏกรรม ได้แก่ การที่อิสราเอลบุกเข้าไปในเลบานอนตอนใต้ เพื่อค้นหากลุ่มกบฏปาเลสไตน์ในปี 1978 การสู้รบของชาวคริสต์ในปลายทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ 1980 การ บุกรุกครั้งร้ายแรงของอิสราเอลในปี 1982 การปะทะกันเองระหว่างชาวปาเลสไตน์ในปี 1983

การสู้รบในภูเขาชูฟระหว่างทหารรัฐบาลเลบานอนและกองกำลังดรูซใน ค.ศ.1983 และ 1984 การทิ้งระเบิดสถานที่ต่างๆ ของรัฐบาลประเทศตะวันตกในปี 1983–84 การบุกยึดแบบอามาลในค่ายผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ที่เบรุตตั้งแต่ ค.ศ.1985 ถึง 1988 และการสู้รบกันเองของกลุ่มมุสลิมชีอะในปี 1988 อิสราเอลได้ลงมือปฏิบัติการทางด้านการทหารครั้งใหญ่หลายครั้งที่พรมแดนเพื่อต่อต้านกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ ในปี 1978 และ 1982 รวมทั้งการโจมตีกลุ่มเฮซบอลลาห์ในปี 1993 ขณะที่อิสราเอลยึดครองเลบานอนตอนใต้ไว้เป็นเวลา 22ปี โดยให้การสนับสนุนกองทัพเลบานอนใต้ กลุ่มเฮซบอลลาห์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากซีเรีย ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลกรุงเบรุต ในวันที่ 23 พฤษภาคมปี 2000 กองกำลังอิสราเอลได้ถอนกำลังออกจากเลบานอนตอนใต้เนื่องจากการโจมตีของกลุ่มเฮซบอลลาห์ ถึงตอนนี้กองกำลังซีเรียยังคงตรึงกำลังอยู่ในเลบานอน แต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มศาสนายังคงดำเนินต่อไป

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย