สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วรรณะ รัตนพงษ์

 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ศรีลังกากล่าวว่าประเทศของตนมีพงศาวดารประวัติศาสตร์ลักษณ์อักษรต่อเนื่องกันที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก โดยได้บันทึกความตึงเครียดขัดแย้งในประเทศแห่งนี้ไว้ย้อนหลังกลับไปถึง 237 ปีก่อนคริสต์กาล ลัทธิชาตินิยมได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นในศตวรรษที่ 20 ชาวสิงหล (มีจำนวน 74% ของประชากร) มองว่าเอกภาพของศรีลังกานั้นต้องดำเนินไปพร้อมๆ กับหลักความเชื่อของศาสนาพุทธ และพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกเกาะหรือการจะให้ชาวทมิฬ (12% ของประชากร นับถือศาสนาฮินดู) มีอิสระในการปกครองตัวเองมากกว่านี้

ในปี 1931 อังกฤษยินยอมให้ซีลอน (ศรีลังกา) ปกครองตนเอง และศรีลังกาก็ได้เอกราชเต็มตัวในปี 1948 เอส. ดับเบิลยู. อาร์. ดี. บันดราไนเก ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 1956 เขาเป็นฝ่ายชาตินิยมสิงหล ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เขาประกาศให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการของประเทศ รวมทั้งออกมาตรการอื่นๆ เพื่อต่อต้านชาวทมิฬออกมาด้วย ความตึงเครียดและความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายยิ่งเพิ่มทวีขึ้นนับจากปี 1956

ในกลางทศวรรษที่ 70 ชาวทมิฬได้เรียกร้องขอจัดตั้งรัฐอิสระในภาคเหนือและตะวันออกของประเทศ ในการเลือกตั้งเมื่อปี 1977 พรรคทียูแอลเอฟ ซึ่งสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระได้ชัยชนะในพื้นที่ของชาวทมิฬ ขณะที่กลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น กลุ่มปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (แอลทีทีเอ) ได้เริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น ในปี 1983 ศรีลังกาได้ตกอยู่ในห้วงแห่งความรุนแรงอย่างเต็มรูปแบบ ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามเป็นระยะๆ ที่จะหาข้อยุติของความขัดแย้งดังกล่าว แต่ทั้งหมดก็ไม่เคยได้ผล

ในปี 1995 รัฐบาลได้เปิดฉากการโจมตีพยัคฆ์ทมิฬอย่างเต็มที่ โดยดินแดนที่สำคัญที่ยึดไว้ได้ในเดือนเมษายน 1996 คือคาบสมุทรจาฟนา แต่กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬก็ยังคงโจมตีกองทหารและใช้ระเบิดพลีชีพ มาถึงเดือนพฤษภาคมปี 2000 คาบสมุทรจาฟนาตกอยู่ในความควบคุมของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอย่างสิ้นเชิง เป็นเหตุให้ศรีลังกาต้องขอความช่วยเหลือจากอินเดียในการถอนทหารจำนวนนับพันออกจากที่นั่น การต่อสู้ที่รุนแรงโหดเหี้ยมยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ มีประชาชนที่ถูกฆ่าตายไปแล้วประมาณ 50,000 คนจากการต่อสู้ครั้งนี้

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย