สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วรรณะ รัตนพงษ์

คอเคซัสและรัสเซีย

ความขัดแย้งในสาธารณรัฐต่างๆ ของเอเชียกลางนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานซับซ้อน การต่อสู้ระหว่างบรรดาผู้นำทางการทหารกับกลุ่มศาสนาที่ต้องการจะออกไปตั้งรัฐอิสลามนอกสมาพันธ์รัสเซียนั้นมีขึ้นเป็นประจำ ฝ่ายรัสเซียนั้นพยายามจะคงสมาพันธรัฐไว้ คอเคซัสเป็นเส้นทางการส่งน้ำมันที่สำคัญจากทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียน คอเคซัส เป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างยุโรปและเอเชีย ทางตอนใต้ของรัสเซีย มียอดสูงสุดคือเอลบรุส (5,642 เมตร)

ประเด็นความขัดแย้งในคอเคซัสเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากมีชนชาติต่างๆ กว่า 50 กลุ่มยืนยันที่จะประกาศความเชื่อทางศาสนาของตนในดินแดนดังกล่าว และสถานการณ์นี้นับว่าอันตรายมากสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างคาซักสถาน จอร์เจีย และรัสเซีย

กล่าวคือ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง กลุ่มต่างๆ พากันสู้รบเพื่อจะกุมอำนาจของสาธารณรัฐต่างๆ ความขัดแย้งสาธารณรัฐหนึ่งเริ่มขยายตัวไปอีกสาธารณรัฐอื่น และต่างก็กล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายลงมือโจมตี เชชเนียซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียได้กระโจนเข้าสู่สงครามชนิดเกือบเต็มรูปแบบในปี 1994–96 และภายหลังการสู้รบที่เสียหายยับเยิน รัสเซียก็ถูกบีบให้พิจารณานโยบายการข้องเกี่ยวของตนในแถบนี้ดูใหม่

เดือนสิงหาคม ค.ศ.1999 รัสเซียได้เพิ่มขีดกำลังทางทหารในภูมิภาคคอเคซัส เนื่องจากกบฏในดาเกสถาน ซึ่งเป็นสาธารณรัฐเล็กๆ ที่มีภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ได้เริ่มบุกโจมตีโดยมีกลุ่มมุสลิมเชชเนียซึ่งเรียกร้องอิสรภาพจากรัสเซียหนุนหลังอยู่ ในเดือนกันยายนปี 1999 รัสเซียได้เปิดฉากการรบภาคพื้นดินเพื่อตัดเส้นทางไม่ให้ฝ่ายกบฏขนส่งเสบียงจากเอเชียกลางได้ เดือนมกราคมปี 2000 รัสเซียก็ได้เข้าไปมีส่วนอย่างเต็มตัวในความขัดแย้งในเชชเนียอีกครั้ง

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย