สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วรรณะ รัตนพงษ์

คอเคซัสและรัสเซีย

ความขัดแย้งในสาธารณรัฐต่างๆ ของเอเชียกลางนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานซับซ้อน การต่อสู้ระหว่างบรรดาผู้นำทางการทหารกับกลุ่มศาสนาที่ต้องการจะออกไปตั้งรัฐอิสลามนอกสมาพันธ์รัสเซียนั้นมีขึ้นเป็นประจำ ฝ่ายรัสเซียนั้นพยายามจะคงสมาพันธรัฐไว้ คอเคซัสเป็นเส้นทางการส่งน้ำมันที่สำคัญจากทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียน คอเคซัส เป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างยุโรปและเอเชีย ทางตอนใต้ของรัสเซีย มียอดสูงสุดคือเอลบรุส (5,642 เมตร)

ประเด็นความขัดแย้งในคอเคซัสเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากมีชนชาติต่างๆ กว่า 50 กลุ่มยืนยันที่จะประกาศความเชื่อทางศาสนาของตนในดินแดนดังกล่าว และสถานการณ์นี้นับว่าอันตรายมากสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างคาซักสถาน จอร์เจีย และรัสเซีย

กล่าวคือ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง กลุ่มต่างๆ พากันสู้รบเพื่อจะกุมอำนาจของสาธารณรัฐต่างๆ ความขัดแย้งสาธารณรัฐหนึ่งเริ่มขยายตัวไปอีกสาธารณรัฐอื่น และต่างก็กล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายลงมือโจมตี เชชเนียซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียได้กระโจนเข้าสู่สงครามชนิดเกือบเต็มรูปแบบในปี 1994–96 และภายหลังการสู้รบที่เสียหายยับเยิน รัสเซียก็ถูกบีบให้พิจารณานโยบายการข้องเกี่ยวของตนในแถบนี้ดูใหม่

เดือนสิงหาคม ค.ศ.1999 รัสเซียได้เพิ่มขีดกำลังทางทหารในภูมิภาคคอเคซัส เนื่องจากกบฏในดาเกสถาน ซึ่งเป็นสาธารณรัฐเล็กๆ ที่มีภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ได้เริ่มบุกโจมตีโดยมีกลุ่มมุสลิมเชชเนียซึ่งเรียกร้องอิสรภาพจากรัสเซียหนุนหลังอยู่ ในเดือนกันยายนปี 1999 รัสเซียได้เปิดฉากการรบภาคพื้นดินเพื่อตัดเส้นทางไม่ให้ฝ่ายกบฏขนส่งเสบียงจากเอเชียกลางได้ เดือนมกราคมปี 2000 รัสเซียก็ได้เข้าไปมีส่วนอย่างเต็มตัวในความขัดแย้งในเชชเนียอีกครั้ง

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ