สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วรรณะ รัตนพงษ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์)

คองโก เป็นชื่อดินแดนของประเทศสองประเทศในแอฟริกากลาง โดยมีแม่น้ำคองโกไหลผ่าน โดยสองประเทศนั้นคือ สาธารณรัฐคองโก (Republic of the Congo, ROC) ตั้งอยู่ทางส่วนด้านตะวันตกของดินแดน โดยในอดีตได้เป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส เดิมชื่อว่า “คองโก” สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo, DRC) เดิมชื่อ “ซาอีร์”

การปฏิวัติซึ่งทำให้โลรองต์ กาบีลาได้อำนาจปกครองประเทศแห่งนี้ ซึ่งเขาได้ตั้งชื่อเสียใหม่ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ได้จบสิ้นลง เมื่อไซเรียน ทุตซิสได้จับอาวุธขึ้นต้านแผนการของรัฐบาลที่จะขับไล่พวกตนออกไปจากพื้นที่และออกไปจากประเทศ ใน ค.ศ.1997 กองทัพรวันดาได้ช่วยเหลือ โลรองต์ กาบีลาในการโค่นรัฐบาลคอรัปชันของโมบูตู เซเซ่ เซโค

นอกจากนี้กาบีลายังได้รับการสนับสนุนจากประเทศยูกันดาและแองโกลาอีกด้วย ในปลายเดือนกรกฎาคมปี 1997 กาบีลาได้สั่งการให้กองทัพรวันดาออกจากคองโก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นชนวนให้เกิดการกบฏโดยกลุ่มการเมืองติดอาวุธในภาคตะวันออกของประเทศซึ่งประชาชนแถบนั้นมีเชื้อชาติเดียวกับชาวรวันดา รวันดาได้ออกมาตอบโต้โดยอ้างว่ากาบีลาไม่สามารถควบคุมกองทหารฮูตูทางพรมแดนทางภาคตะวันออกของคองโก ซึ่งเป็นกลุ่มที่สังหารชาวรวันดาไปมากกว่า 500,000 คนในปี 1994 และยังคงซุ่มโจมตีรวันดาจากฐานที่มั่นในคองโกมาตลอด

เมื่อกลุ่มแนวร่วมผู้รักชาติรวันดาซึ่งนำโดยพวกทุตซีได้เข้ายึดครองรวันดา ผู้อพยพชาวฮูตูราวหนึ่งล้านคน ซึ่งในจำนวนนั้นมีกลุ่มทหารหัวรุนแรงซึ่งมีส่วนในการสังหารหมู่รวมอยู่ด้วย ก็พากันหลั่งไหลเข้าไปในซาอีร์ตะวันออก ต่อมาได้เกิดความแตกร้าวขึ้นระหว่างกลุ่มนี้และกลุ่มบันยามูลองเช่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพวกทุตซีเชื้อสายคองโก เพียงไม่กี่วันต่อมา กองกำลังกลุ่มกบฏได้เข้ายึดเมืองสำคัญๆ ในภาคตะวันออกไว้ได้ รวมทั้งมูอานดาซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันทางชายฝั่งตะวันตกด้วย กองกำลังนี้บุกยึดพื้นที่ 300 กิโลเมตรจากเมืองหลวงคินชาซ่าออกไป ควบคุมพื้นที่ในซาอีร์ได้มากกว่าครึ่งประเทศ รวมถึงเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและสามของประเทศด้วย

กาบีลานั้นได้รับการสนับสนุนจากแองโกลา ซิมบับเว นามีเบีย และชาด แองโกลานั้นต้องการจะกันไม่ให้กลุ่มกบฏยูนิตาขนส่งเสบียงผ่านทางคองโก ขณะที่ยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับรวันดาก็มีปัญหาถูกกลุ่มกบฏกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยซุ่มโจมตีจากเขตพื้นที่ของคองโก

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย