สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ปัญหานิวเคลียร์

สหรัฐอเมริกา นับเป็นประเทศแรกที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ คือเมื่อปี พ.ศ.2488 และการทดลองครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 รวมการทดลองทั้งสิ้นรวม 1,030 ครั้ง ซึ่งเป็นการทดลองแบบใต้ดิน 815 ครั้ง และสหรัฐอเมริกา ก็นับเป็นประเทศที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลก ที่เคยใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงคราม คือเมื่อครั้งการทิ้งระเบิดปรมาณูลงบนเกาะฮิโรชิม่า และนางาซากิ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2488 สังหารคนราว 140,000 คนและต่อมาเสียชีวิตตามไปอีก 70,000 คน และญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้สงครามในที่สุด ก่อนที่สหรัฐจะลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์แต่ยังไม่มีการให้สัตยาบัน

รัสเซียนับเป็นประเทศที่ 2 ในโลก ที่มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ โดยการทดลองครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2492 ส่วนการทดลองครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 และมีการทดลองทั้งหมด 715 ครั้ง โดยเป็นการทดลองแบบใต้ดิน 496 ครั้ง โดยเมื่อปี พ.ศ.2504 รัสเซียได้เปิดตัวอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา มีอำนาจในการระเบิดมากถึง 50 เมกะตัน หรือเท่ากับระเบิดทีเอ็นที 50 ล้านตัน

ประเทศที่ 3 ที่มีการทดลองนิวเคลียร์เกิดขึ้น คือสหราชอาณาจักร ที่มีการทดลองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยการทดลองครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2534 มีการทดลองเกิดขึ้นทั้งหมด 45 ครั้ง เป็นการทดลองใต้ดิน 24 ครั้ง ซึ่งอังกฤษได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกที่เกาะมอนเต เบลโล ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ชั้นบรรยากาศบริเวณดังกล่าวปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีไปจนถึงปี พ.ศ. 2499 ก่อนที่จะอังกฤษจะยอมให้สัตยาบันในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ 4 ของโลก ที่มีการทดลองนิวเคลียร์ คือเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2503 การทดลองครั้งล่าสุดเกิดเมื่อปี พ.ศ.2539 มีการทดลองทั้งหมด 210 ครั้ง เป็นการทดลองใต้ดิน 160 ครั้ง โดยฝรั่งเศสได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 6 ครั้งบริเวณแปซิฟิกตอนใต้ ในช่วงปี พ.ศ.2538 และปี พ.ศ.2539 ทำให้ประชาคมโลกออกมาแสดงความไม่พอใจ จนทำให้ฝรั่งเศสต้องออกมาประกาศเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2539 ว่าจะหยุดการทดลองนิวเคลียร์เอาไว้

ประเทศจีน เป็นประเทศที่ 5 ที่มีการทดลองนิวเคลียร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 และการทดลองครั้งหลังสุดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 มีการทดลองทั้งหมด 43 ครั้ง เป็นการทดลองใต้ดิน 22 ครั้ง ซึ่งการทดลองนิวเคลียร์ทุกครั้งของจีนจะมีขึ้นที่ฐานทัพลอบ นูร์ ในมณฑลซินเจียง ทางฝั่งตะวันตกของประเทศจีน

ส่วนประเทศที่ 6 ที่มีการทดลองนิวเคลียร์ คือประเทศอินเดีย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 การทดลองที่เกิดขึ้นล่าสุด คือเมื่อปี พ.ศ.2541 มีการทดลองทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเมื่อปี พ.ศ.2509 อินเดียได้ประกาศว่าจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้ภายใน 18 เดือน และในอีก 8 ปีให้หลัง อินเดียก็ได้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพในการระเบิดสูงถึง 15 กิโลตัน และเรียกมันว่าเป็น "ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ" โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 อินเดียได้สร้างความตกตะลึงให้กับโลกด้วยการทำการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินถึง 6 ครั้งด้วยกัน ที่เมืองโพคาราน รัฐราชสถาน พร้อมประกาศให้อินเดียเป็นรัฐแห่งนิวเคลียร์

และประเทศที่ 7 คือประเทศปากีสถาน ที่มีการทดลองนิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 และการทดลองครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี พ.ศ.2541 มีการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง โดยในปี 2525 หลังจากสงครามครั้งที่ 3 ระหว่างอินเดีย-ปากีสถาน ก็ได้เริ่มโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างลับๆ เพื่อให้เท่าทันอินเดีย คู่ปรับที่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้ว และเพื่อเป็นการตอบโต้การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของอินเดียเมื่อปี พ.ศ.2541 ปากีสถานจึงได้ทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์แบบใต้ดินถึง 6 ลูกด้วยกัน ที่แคว้น บาลูคิสถาน ใกล้กับชายแดนที่ติดกับอัฟกานิสถาน

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ยังไม่มีประเทศใดที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการสู้รบกัน แม้ว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สหรัฐฯ กับโซเวียตเคยขัดแย้งกันด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองหรือที่เรียกว่า “สงครามเย็น” จนเกือบจะมีการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์เข้าทำลายล้างกัน แต่โลกก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ด้วยดี ต่อมามหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งสองประเทศก็บรรลุข้อตกลงที่จะเปิดเผยและสร้างดุลย์อำนาจนิวเคลียร์ในการเจรจาลดอาวุธยุทธศาสตร์ (Strategic Arms Limitation talks: SALT) จนกระทั่งปัจจุบันโซเวียตได้ล่มสลายกลายเป็น รัสเซียและประเทศเล็กๆ อีกกว่า 14 ประเทศ

ดังนั้น ในปัจจุบัน หากนับประเทศที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเปิดเผย เกาหลีเหนือจะเป็นประเทศที่ 8 ที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ให้โลกได้รับรู้ แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่า มีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย