ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรมของกรีก

2

งานประติมากรรมแบบนูนต่ำ สลักบนหินอ่อน ใช้ประดับตามหลุมศพ รูปนักรบเอเธนส์ชื่อAristion โดยประติมากรชื่อ Aristocles ราว 510 ปีก่อนค.ศ. ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีก

รูป ศีรษะ Aurige แห่ง Delphes ทำด้วยสัมริดนัยตาฝังหินสี ราว 470 ปีก่อนค.ศ. ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองDelphes ประเทศกรีก

รูป เทพเจ้า Zeus อุ้ม Ganymedes ราว 470 ปีก่อนค.ศ. แสดงให้เห็นถึงความนิยมในงานประติมากรรมด้วยดินเผาระบายสีด้วยเช่นกันส่วนประติมากรไม่ระบุชื่อไว้ ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ Olympia ประเทศกรีก

Doryphore วาดโดย Polyclete ทำด้วยหินอ่อน ราว 440 ปีก่อนค.ศ.แสดงการแบ่งส่วนในการปั้นรูปคน

Diadumene ปั้นโดย Polyclete ทำด้วยหินอ่อน ราว 430 ปีก่อนค.ศ.ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงทริโปลี ประเทศลิเบีย

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ