Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรมของกรีก

2

งานประติมากรรมแบบนูนต่ำ สลักบนหินอ่อน ใช้ประดับตามหลุมศพ รูปนักรบเอเธนส์ชื่อAristion โดยประติมากรชื่อ Aristocles ราว 510 ปีก่อนค.ศ. ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีก

รูป ศีรษะ Aurige แห่ง Delphes ทำด้วยสัมริดนัยตาฝังหินสี ราว 470 ปีก่อนค.ศ. ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองDelphes ประเทศกรีก

รูป เทพเจ้า Zeus อุ้ม Ganymedes ราว 470 ปีก่อนค.ศ. แสดงให้เห็นถึงความนิยมในงานประติมากรรมด้วยดินเผาระบายสีด้วยเช่นกันส่วนประติมากรไม่ระบุชื่อไว้ ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ Olympia ประเทศกรีก

Doryphore วาดโดย Polyclete ทำด้วยหินอ่อน ราว 440 ปีก่อนค.ศ.แสดงการแบ่งส่วนในการปั้นรูปคน

Diadumene ปั้นโดย Polyclete ทำด้วยหินอ่อน ราว 430 ปีก่อนค.ศ.ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงทริโปลี ประเทศลิเบีย

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com