ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรมของกรีก

4

งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา แบบใช้แม่พิมพ์ สมัยคลาสสิคยุคหลังเป็นงานที่สวยงามมากอย่างหนึ่ง ที่เป็นแบบอย่างต่อมาให้แก่ กรีก-เฮเลนิสติกเช่น ในรูปนี้เป็นเครื่องดินเผาของสำนักศิลปะ Tanagra สมัยปลายศตวรรษที่ 4ก่อนคริสตกาล ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ Staatliche กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

รูปปั้นเทพเจ้า Apollon ผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นโอรสของเทพเจ้า Zeus และพระนาง Leto เป็นเทพเจ้าที่มีบทบาทในหลายด้านหลายลัทธิ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีวันแก่ เป็นสัญลักษณ์ของความงามแบบนักกีฬารูปนี้ปั้นโดย Praxitele สมัยกลางศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประติมากรรมแบบนูนต่ำ รอบโลงศพหินอ่อน เป็นลาย หญิงร้องไห้ ทำขึ้นราว350 ปีก่อนค.ศ. ที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมือง Istambul สะท้อนให้เห็นงานประติมากรรมแบบเฮเลนิสติกที่เน้นภาพใกล้เคียงความเป็นจริงและการแสดงออกทางใบหน้า

ภาพศีรษะผู้ชาย ทำด้วยสัมริด พบที่เกาะ Delos ราว 100 ปีก่อนค.ศ.ให้เห็นลักษณะการแสดงอารมณ์ทางใบหน้าอย่างชัดเจน รูปนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงเอเธนส์

ลายนูนต่ำ เล่าเรื่องราวของสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย เป็นงานที่นิยมทำมากเช่นกันภาพนี้เป็นลายบนโลงศพที่เรียกว่า Alexander ทำขึ้นราว 310 ปีก่อนค.ศ.ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง Istambul ไม่ปรากฏชื่อประติมากร

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย