ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรมของกรีก

5

ประติมากรสมัย เฮเลนิสติกบางคนเน้นลายจีบของเครื่องนุ่งห่มและการวางท่าที่สมดุลย์ ดังเช่น รูปปั้นหินอ่อนของเทพธิดา Aphoride เทพธิดาแห่งความงามหรือที่คนทั่วไปในสมัยปัจจุบันเรียกว่า วีนัส นั่นเอง รูปนี้ไม่ทราบนามประติมากรแต่ทำขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre ประเทศฝรั่งเศส

ลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ งานที่เน้นให้เหมือนจริงตามลักษณะธรรมชาติ ไม่ว่าเป็นรูปปั้นคนแก่ คนป่วยเด็ก ฯลฯ ก็จะทำออกมาตามความจริง รูปนี้เป็นศีรษะนักปรัชญากรีก ทำด้วยสัมริดเมื่อราว 225 ปีก่อนค.ศ. ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก

จุดเด่นของงานประติมากรรมกรีกแบบเฮเลนิสติค คือ การให้รายละเอียดทำได้อย่างงดงามมาก รูปสลักหินนี้เป็นภาพงานฉลองความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำไนล์ทำขึ้นเมื่อราว 175 ปีก่อนค.ศ. ไม่ทราบนามประติมากร ชมได้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเมืองเนเปิ้ล

<<<กลับหน้าแรก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ