สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ปาร์ตี้สีเขียว

บัตรเชิญ

 • การเตรียมบัตรเชิญ
  เริ่มต้นด้วยการประมาณจำนวนผู้ร่วมงาน จากนั้นเริ่มต้นการจัดทำบัตรเชิญ โดยมีสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ
  - เลือกพิมพ์บัตรเชิญด้วยกระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษที่ไม่เคลือบ หรือกระดาษที่มีเยื่อกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่าย
  - ควรใช้กระดาษที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกขาว เพราะการฟอกขาว มักจะต้องใช้คลอรีน ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  - ควรเลือกใช้กระดาษที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก เพราะว่าราคาจะถูกกว่ากระดาษที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 • การส่งบัตรเชิญ
  วิธีการส่งบัตรเชิญที่ดีที่สุดคือ การส่งทางไปรษณีย์ เพราะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด นอกจากนี้ยังอาจจะส่งด้วยตนเอง โดยวางแผนในการส่งให้ผู้รับที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าเดินทางโดยใช่เหตุ

 • รายละเอียดในบัตรเชิญ
  นอกจากต้องบอกสถานที่ วันและเวลา อย่างชัดเจนแล้ว ควรระบุให้มีการส่งแบบตอบรับการมาร่วมงานด้วย เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณผู้ร่วมงาน และวางแผนกำหนดการ ปริมาณอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ของใช้ และสถานที่ได้อย่างเหมาะสม

 

บัตรเชิญ
ของชำร่วยและของขวัญ
การตกแต่งสถานที่
การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้
การแต่งกายของผู้ร่วมงาน
การสร้างบรรยากาศที่ดีในงาน
การทำความสะอาดหลังเลิกงาน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ