สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้>>

ปาร์ตี้สีเขียว

บัตรเชิญ

 • การเตรียมบัตรเชิญ
  เริ่มต้นด้วยการประมาณจำนวนผู้ร่วมงาน จากนั้นเริ่มต้นการจัดทำบัตรเชิญ โดยมีสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ
  - เลือกพิมพ์บัตรเชิญด้วยกระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษที่ไม่เคลือบ หรือกระดาษที่มีเยื่อกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่าย
  - ควรใช้กระดาษที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกขาว เพราะการฟอกขาว มักจะต้องใช้คลอรีน ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  - ควรเลือกใช้กระดาษที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก เพราะว่าราคาจะถูกกว่ากระดาษที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 • การส่งบัตรเชิญ
  วิธีการส่งบัตรเชิญที่ดีที่สุดคือ การส่งทางไปรษณีย์ เพราะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด นอกจากนี้ยังอาจจะส่งด้วยตนเอง โดยวางแผนในการส่งให้ผู้รับที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าเดินทางโดยใช่เหตุ

 • รายละเอียดในบัตรเชิญ
  นอกจากต้องบอกสถานที่ วันและเวลา อย่างชัดเจนแล้ว ควรระบุให้มีการส่งแบบตอบรับการมาร่วมงานด้วย เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณผู้ร่วมงาน และวางแผนกำหนดการ ปริมาณอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ของใช้ และสถานที่ได้อย่างเหมาะสม

 

บัตรเชิญ
ของชำร่วยและของขวัญ
การตกแต่งสถานที่
การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้
การแต่งกายของผู้ร่วมงาน
การสร้างบรรยากาศที่ดีในงาน
การทำความสะอาดหลังเลิกงาน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย