ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

หาบเร่ สายป่านชีวิตไทย

2

ปลาเค็ม
หาบปลาเค็ม พบเห็นได้ในแถบจังหวัดชายทะเล โดยมีปลาอินทรีเค็มเป็นสินค้าหลัก และมีปลาหมึกแห้ง ปลาหวาน หอยแมลงภู่แห้ง ปลากระตัก เป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงหาบปลาเค็มเป็น หาบอาหารทะเลต้มหรือเผาอีกด้วย

ข้าวแกง
หาบข้าวแกง ในอดีตสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานีรถไฟ สถานีรถยนต์โดยสารระหว่างจังหวัด หรือตลาดสด ตัวหาบสานด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวายค่อนข้างแข็งแรง หาบทั้ง 2 ข้างจะบรรจุหม้ออะลูมิเนียมหลายใบ ซึ่งประกอบด้วยหม้ออะลูมิเนียมหลายใบ ประกอบด้วยหม้อข้าวสวย และหม้อแกง จำนวนมากน้อยแล้วแต่ขนาดของหาบ

 

กับข้าวสด
ในพื้นที่หรือชุมชนใด ซึ่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากตลาดจ่ายกับข้าว ก็จะมีกับข้าวสดบรรจุลงในหาบ สานด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวาย ขนาดค่อนข้างใหญ่ หาบมาบริการจนถึงบ้าน

ปลากริมไข่เต่า
ปลากริมไข่เต่า เป็นขนมหวานไทยๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ ลักษณะหาบรูปทรงกระบุงสูง สาแหรกทำด้วยหงายทั้งเส้น หาบแต่ละข้างบรรจุหม้อดินขนาดใหญ่ข้างละใบ ใบหนึ่งจะมีรสหวาน ส่วนอีกใบจะมีรสเค็ม

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ