ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

หาบเร่ สายป่านชีวิตไทย

2

ปลาเค็ม
หาบปลาเค็ม พบเห็นได้ในแถบจังหวัดชายทะเล โดยมีปลาอินทรีเค็มเป็นสินค้าหลัก และมีปลาหมึกแห้ง ปลาหวาน หอยแมลงภู่แห้ง ปลากระตัก เป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงหาบปลาเค็มเป็น หาบอาหารทะเลต้มหรือเผาอีกด้วย

ข้าวแกง
หาบข้าวแกง ในอดีตสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานีรถไฟ สถานีรถยนต์โดยสารระหว่างจังหวัด หรือตลาดสด ตัวหาบสานด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวายค่อนข้างแข็งแรง หาบทั้ง 2 ข้างจะบรรจุหม้ออะลูมิเนียมหลายใบ ซึ่งประกอบด้วยหม้ออะลูมิเนียมหลายใบ ประกอบด้วยหม้อข้าวสวย และหม้อแกง จำนวนมากน้อยแล้วแต่ขนาดของหาบ

 

กับข้าวสด
ในพื้นที่หรือชุมชนใด ซึ่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากตลาดจ่ายกับข้าว ก็จะมีกับข้าวสดบรรจุลงในหาบ สานด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวาย ขนาดค่อนข้างใหญ่ หาบมาบริการจนถึงบ้าน

ปลากริมไข่เต่า
ปลากริมไข่เต่า เป็นขนมหวานไทยๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ ลักษณะหาบรูปทรงกระบุงสูง สาแหรกทำด้วยหงายทั้งเส้น หาบแต่ละข้างบรรจุหม้อดินขนาดใหญ่ข้างละใบ ใบหนึ่งจะมีรสหวาน ส่วนอีกใบจะมีรสเค็ม

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย