สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

กรรมพันธุ์ กับ ภูมิแพ้

                แนวโน้มที่เด็กเป็นโรคภูมิแพ้นั้นถ่ายทอดได้ทางพันธกรรม เพราะอาการภูมิแพ้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งกระตุ้นคือ "สิ่งแวดล้อม" ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในคนไข้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อไข่มดแดง ถ้าคนไข้รายนี้ไม่ไปทานไข่มดแดง หรือทานจำนวนไม่เพียงพอที่จะไปกระตุ้นอาการจะไม่เกิด
                 การเรียนรู้ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค มีมาตั้งแต่สมัยฮิปโปเครติส ซึ่งเป็นบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบัน ท่านยังได้ย้ำถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเกิดโรคและการบำบัดโรค เช่น ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล อาชีพต่างๆ สัตว์เลี้ยง การใช้ขนนก ขนห่าน มาทำเป็นที่นอนหมอน ผ้านวม ตลอดถึงการออกกำลังกาย   ต่อมาในวงการแพทย์ได้มีการศึกษาเรื่องทฤษฎีของเชื้อโรค (Germ Theory) ซึ่งมีหลักว่า เชื้อโรคในร่างกายนอกจากจะเป็นตัสร้ายที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ แล้ว ยังมีเชื้อโรคกลุ่มที่ดี (Friendly Bacteria)   ซึ่งเป็นตัวช่วยสอนให้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ทำงานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพที่เอื้อต่อการป้องกันโรคภัยต่างๆ ถ้าร่างกายขาดเชื้อโรคกลุ่มดีแล้ว การทำงานของภูมิคุ้มกันอาจพกพร่อง ซึ่งการที่เด็กได้รับประทานยาฆ่าเชื้อโรคหรือยาแก้อักเสบในขวบปีแรก จะทำให้จำนวนเชื้อโรคดีลดลงเป็นอย่างมาก

คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคงสงสัยว่า แล้วมันเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้อย่างไร
                    สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคหอบหืด และภูมิเพิ่มในเด็กเพิ่มมากขึ้น จึงมีการก่อตั้งสมาพันธ์ระหว่างชาติ( Internation Study of Asthma and Allergies in Childhood หรือ ISAAC ) ได้แบ่งผลของสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดของโรคเป็น 2 กลุ่ม คือ พวกที่ให้ผลบวก กับพวกที่ให้ผลลบ

1) สิ่งแวดล้อมที่ให้ผลบวกต่อโรค คือ สิ่งที่ช่วยลดแนวโน้มของการเกิดโรคภูมิแพ้ และหอบหืด ได้แก่

  • การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะปลาที่มันๆ เช่น ปลาทู ผักสด ผลไม้ธัญพืชต่างๆ
  • อาหารของเด็กแรกเกิด ควรทานนมแม่เท่านั้นใน 4 เดือนแรก จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
  • การมีกลุ่มเชื้อโรคที่ดีในร่างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร
  • การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ กล่าวได้ว่าการที่เด็กเล็กเป็นหวัดบ้าง เป็นการดี เปรียบเสมือนเป็นการฝึกซ้อมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง

2) สิ่งแวดล้อมที่ให้ผลลบต่อโรค คือสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรค ได้แก่

  • การสูบบุหรี่ในแม่ที่ตั้งครรภ์
  • การสูดควันบุหรี่ของเด็กอ่อน จากคนในบ้านที่สูบบุหรี่
  • ลักษณะบ้านที่ปิด ขากการระบายอากาศ มีความอับชื้น เช่นบ้านในเมืองใหญ่
  • มลภาวะจากรถและโรงงาน
  • การรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก เช่น ของทอดต่างๆ.

มะเร็งเต้านม
โรคตับ
ไวรัสตับอักเสบ บี
กรรมพันธุ์กับภูมิแพ้
ภูมิแพ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา
โรคนิ่ว
ความดันโลหิตสูง
ปวดเข่า
ไร้สมรรถภาพทางเพศ
บุหรี่
โรคหอบหืด
โรคเก๊าท์
โรคกระเพาะ
โรคตาแดง
เบาหวาน
การตรวจร่างกายด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
การตรวจสมองด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
การตรวจร่างกายด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
เมื่อฟันแท้หลุด
ต้อหิน
ท่อน้ำตาตันในเด็ก
เลเซอร์ช่วยดวงตา
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย