สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

ไร้สมรรถภาพทางเพศ

                  ภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย เป็นปัญหาที่อาจจะสร้างความไม่สมหวัง ให้กับท่านและคู่สัมพันธ์ นำไปสู่ความไม่เข้าใจ ความรู้สึกที่สูญเสียทั้งสุขภาพจิต และกำลังใจ ย่อมทำให้ท่านยิ่งไม่ทราบว่า จะได้รับคำตอบจากที่ใด ปัจจุบันในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ทำให้ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้
                    ปกติความรู้สึกทางเพศทั้งในเพศชาย และหญิง เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะในระหว่างคู่ครองที่มีสุขภาพ พลานามัยสมบรูณ์ จะสามารถระวังรักษาสมรรถภาพ และการมีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่ความรัก ความเข้าใจ รวมทั้งความผูกพัน ในระหว่างชีวิตครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริง พบว่าเพศชายประมาณหนึ่งในสิบคน ประสบกับปัญหาไร้สมรรถภาพทางเพศ

คำจำกัดความ
                    " สภาพไร้สมรรถภาพทางเพศ เป็นภาวะเรื้อรังในเพศชาย ที่ไม่สามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้เพียงพอ และนานพอ ที่จะร่วมกิจกรรมทางเพศ กับคู่สัมพันธ์ได้จนบรรลุถึงจุดสุดยอด "

อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้อย่างไร
                    การที่อวัยวะเพศจะมีการแข็งตัวได้นั้น จะต้องประกอบด้วยสรีระ การทำงานของหลายส่วนในร่างกาย ไม่เหมือนอวัยวะส่วนอื่น เช่น แขน ขา ที่จะยกขึ้น หรือก้าวเดินได้ทันทีตามความตั้งใจ ในทางการแพทย์ การที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวได้นั้น สมองจะต้องส่งสัญญาณที่จะควบคุม ให้มีการทำงานของระบบประสาทระดับฮอร์โมน การไหลเวียนของเลือดไปสู่อวัยวะเพศ รวมทั้งกล้ามเนื้อภายในแกนอวัยวะ เมื่อระบบเหล่านี้ทำงานด้วยกันแล้ว จะทำให้แกนอวัยวะเพศชายซึ่งมี 2 แกน ลักษณะคล้ายฟองน้ำ หรือหมอนข้างที่หุ้มด้วยปลอกหมอน มีเลือดแดงวิ่งเข้าไปเต็มที่ เปรียบเหมือนใส่น้ำเข้าไปในลูกโป่ง ส่วนเลือดดำถูกปิดกั้นอยู่ระยะหนึ่ง จึงทำให้อวัยวะเพศแข็งตึง ซึ่งเป็นสรีระที่ปกติของร่างกายนั่นเอง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่าง ที่อาจจะทำให้มีการสูญเสียสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ได้ ซึ่งก็คือสาเหตุต่างๆ ของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั่นเอง

สาเหตุของภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศ
                    ภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศไม่ใช่โรค แต่เป็นผลแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค หรือสาเหตุอื่น ประมาณ 30 ปีที่แล้ว เมื่อมีผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์ ด้วยเรื่องไร้สมรรถภาพทางเพศ ก็มักจะได้รับคำตอบว่า ไม่มีวิธีการรักษาเป็นเรื่องของอายุความชรา แต่ปัจจุบันความเข้าใจ และการรักษาทำได้มากขึ้น โดยที่แพทย์จะแบ่งสาเหตุออกเป็น
                    1. สภาพทางกาย    85%
                    2. สภาพจากจิตใจ  10%
                    3. ไม่ทราบสาเหตุ   5%

1. สภาพทางกาย

                    สาเหตุจากสภาพทางกาย ในทางการแพทย์มีภาวะ และโรคบางอย่างที่นำไปสู่ความผิดปกติ ทางสรีระของสมรรถภาพทางเพศ จากการสำรวจของแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา พบว่าสาเหตุทางกายเกิดจาก
                              เบาหวาน                         33%
                              หลอดเลือด                      25%
                              การผ่าตัด                        10%
                              อุบัติเหตุ                          8%
                              ไขสันหลัง อัมพาต
                              ฮอร์โมน                          6%
                              ยา                                   8%
                              สารเสพติด                       7%
                              Multiple sclerosis         3%
                                                     รวม        100%

2. สภาพทางจิตใจ

                    สาเหตุจากสภาพทางจิตใจ เป็นคำอธิบายที่นำมาใช้ เมื่อพบว่ามีปัญหาทางสรีระ หรือทางกาย บ่อยครั้งที่พบว่าสาเหตุทางจิตใจนี้ มักจะมีอาการเป็นทันทีไม่ค่อยเป็นค่อยไป โดยที่มักจะสัมพันธ์กับความเครียดทางการงาน ชีวิตสมรส ครอบครัว สภาพเศรษฐกิจที่ห่วงใย ความเครียด ความกดดันทางจิตใจ หรือความวิตกกังวล ที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จ ในการร่วมเพศเหล่านี้ ยิ่งทำให้สมรรถภาพทางเพศสูญเสียไปในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในช่วงหนึ่งของชีวิตทุกคนอาจจะเคยพบกับ " ระยะหนึ่งของการไร้สมรรถภาพทางเพศ " เป็นการชั่วคราวบ้างก็ได้

คลีนิกสมรรถภาพทางเพศ (Sexual Health Clinic)
                    เป็นการบริการใหม่ของแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ ปี พ.ศ.2536 คลีนิกสมรรถภาพทางเพศ ไอ.พี.คลีนิก (Impotence Clinic) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะรองรับปัญหาด้านสุขภาพทางเพศ ระหว่างคู่ครองที่อาจจะเกิดขึ้น และไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้ นำไปสู่การแตกแยก
                    จุดประสงค์หลักของคลีนิกสมรรถภาพทางเพศ คือ
               1. เพื่อที่จะแยกสาเหตุของปัญหาสมรรถภาพทางเพศ จากสภาพทางจิตใจ สภาพทางกาย และสภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครอง
               2. ตรวจวินิจฉัยแก้ไขปัญหาที่ผู้ป่วยต้องการรักษา
               3. ให้การรักษาและแนะนำ วิธีการส่วนตัวที่เหมาะสมตามสถานภาพ และความประสงค์ของผู้ป่วย

การรักษา
                    ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ทำให้ปัญหาไร้สมรรถภาพทางเพศ สามารถรักษาและแก้ไขได้ การรักษาที่นิยมใช้กันอยู่ในขณะนี้ ได้แก่  1) การรักษาด้วยยา และฮอร์โมนฉีด ใช้ได้ในบางกรณีที่เหมาะสมเท่านั้น   2) การใช้ยาขยายหลอดเลือด พี.จี.อี. ฉีดเข้าที่แกนอวัยวะเพศ เมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้เข็มเล็กๆ เช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวาน ที่สามารถใช้เข็มฉีดอินซูรินได้ด้วยตนเอง   3) การใช้อุปกรณ์สูญญากาศ ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ และ   4) การผ่าตัดใส่อวัยวะเพศเทียมฝังเข้าไว้ในร่างกาย ซึ่งจะอยู่ในสภาพเหมือนปกติและใช้งานได้ดี

บันไดขั้นแรกของการรักษา คือ
                    " ผู้ป่วยต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง "  กล่าวคือในเพศชาย
                    1. ถ้าอวัยวะเพศของท่านไม่แข็งพอ ที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้ ท่านไร้สมรรถภาพทางเพศ
                    2. ถ้าอวัยวะเพศของท่าน แข็งตัวได้ด้วยความพยายาม แต่ไม่แข็งเต็มที่ และเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ท่านอาจจะไร้สมรรถภาพ
                    3. ถ้าอวัยวะเพศของท่าน อ่อนตัวลงทันทีเมื่อเริ่มมีกิจกรรมทางเพศ ท่านอาจจะไร้สมรรถภาพทางเพศ
                    ถ้าท่านมีอาการคล้ายๆ ที่กล่าวมานี้แล้ว เป็นสิทธิของท่าน ที่จะต้องยอมรับและตัดสินใจ เพราะการได้รับคำแนะนำ และการรักษาที่ดี คือ คำตอบที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ของท่าน

บันไดขั้นที่สอง ท่านต้องตอบคำถามตัวเอง 3 ข้อ
                    1. ความกระตือรืนล้นของท่านอยู่ระดับไหน
                         ก. ไม่มาก  ข. พอควร  ค. มาก  ง. มากที่สุด

                    2. ความเต็มใจที่ท่านจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีไหม ?
                         ก. จะลองฟังดูก่อน
                         ข. ตั้งใจจะศึกษาดู
                         ค. ขอให้หายด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด

                    3. ความเห็นอกเห็นใจ ของคู่ครองของท่านมีแค่ไหน ?
                         ก. เธอยังต้องการที่จะให้ได้มีเพศสัมพันธ์ อย่างเดิมหรือไม่
                         ข. ท่านมีความสัมพันธ์ดีพอ ที่จะเรียกสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาหรือไม่
                         ค. เธอจะช่วยเป็นที่รับฟัง การรักษาของท่านหรือไม่
                         ง. เธอพร้อมที่จะพบแพทย์ร่วมกับท่านหรือไม่ ในบางโอกาส
                             ที่อาจจะต้องได้รับฟังคำอธิบาย และคำแนะนำจากแพทย์
                         จ. เธอจริงใจที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของท่านหรือไม่

               คำถามดังกล่าว 3 ข้อนั้น ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบวก ท่านจึงจะพบกับ วีธีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

» มะเร็งเต้านม

» โรคตับ

» ไวรัสตับอักเสบ บี

» กรรมพันธุ์กับภูมิแพ้

» ภูมิแพ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา

» โรคนิ่ว

» ความดันโลหิตสูง

» ปวดเข่า

» ไร้สมรรถภาพทางเพศ

» บุหรี่

» โรคหอบหืด

» โรคเก๊าท์

» โรคกระเพาะ

» โรคตาแดง

» เบาหวาน

» การตรวจร่างกายด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก

» การตรวจสมองด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

» การตรวจร่างกายด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

» เมื่อฟันแท้หลุด

» ต้อหิน

» ท่อน้ำตาตันในเด็ก

» เลเซอร์ช่วยดวงตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย