ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

สวรรค์

ดินแดนแห่งสันติสุข และความเป็นนิรันดร์ ที่ทุกชีวิตใฝ่ฝันที่จะไปทั้งที่อาจจะเป็นแต่...แค่เพียงความว่างเปล่า...เท่านั้น.

ชั้นจาตุมหาราชิกา
ชั้นดาวดึงส์
ชั้นยามา
ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย