ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

สวรรค์

ชั้นจาตุมหาราชิกา

             นับห่างจากแผ่นดินที่เราอยู่ ขึ้นไปเบื้องบนได้ 46,000 โยชน์ ก็จะถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ตั้งอยู่บนยอดเขายุคันธร ทางทิศใต้เป็นเขาสิเนรุราช มีเมืองสวรรค์สำหรับเทพยดาอยู่ 4 เมือง มีกำแพงล้อมรอบ ประดับประดาด้วยแก้ว 7 ประการ บานประตูทำด้วยแก้ว มีปราสาทอยู่เหนือประตูทุกด้าน ภายในเป็นแผ่นดินทองคำ แวววาวงดงาม แก้วที่ประดับพื้นเมือง เหยียบลงไปก็อ่อนนุ่มยุบลงเล็กน้อย แล้วก็เต็มขึ้นมาเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีสระน้ำ ใสยิ่งกว่าแก้ว มีดอกบัว 5 ชนิดบานอยู่ มีกลิ่นหอมมาก มีดอกไม้และต้นไม้ที่งามเลิศ มีผลไม้อร่อยยิ่งนัก ต้นไม้นี้ออกดอก ออกผลตลอดปีไม่รู้วาย
               เทพยดาผู้เป็นใหญ่ เหนือเทพยดาทั้งหลาย สถิตอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุราช ทรงนามว่า "ท้าวธตรฐมหาราช" เป็นใหญ่ปกครองเทพยดาทั้งหมด ในบริเวณกำแพงจักรวาล ด้านทิศตะวันออก
               เทพยดาที่เป็นใหญ่ ทางทิศตะวันตกทรงนามว่า "ท้าววิรูปักษ์มหาราช" ปกครองเหล่าครุฑและนาค รวมทั้งเหล่า เทพยดาทั้งหลาย ในบริเวณกำแพงจักรวาล ด้านทิศตะวันตก
               เทพยดาผู้เป็นใหญ่ ทางทิศใต้ทรงนามว่า "ท้าววิรุฬหกมหาราช" ปกครองเหล่ายักษ์ ที่ชื่อว่า "กุมภุณฑ์" รวมทั้งเหล่าเทพยดาทั้งหมด ในบริเวณกำแพงจักรวาล ด้านทิศใต้
               เทพยดาผู้เป็นใหญ่ ทางทิศเหนือทรงพระนามว่า "ท้าวไพศรพณ์มหาราช" ปกครองเหล่ายักษ์ รวมทั้งเทพยดาทั้งหมด ในบริเวณกำแพงจักรวาล ด้านทิศเหนือ


               เทพยดาชั้นนี้มีอายุยืนถึง 500 ปีทิพย์ ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เราได้ 9 ล้านปี มนุษย์ผู้ใดทำบุญไว้ดี ก็จะเกิดเป็นเทพยดา มีปราสาทแก้ว เงินทอง และสมบัติทิพย์มากมาย ถ้าเทพยดาเกิดในที่ชายผ้าพับ ของเทพยดาองค์ใด ก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกสาว ของเทพยดาองค์นั้น ถ้าเทพยดาเกิดเหนือที่นอน ก็นับเป็นเมียเทพยดา ผู้เป็นเจ้าของวิมาน ถ้าเทพยดาเกิดที่เชิงฐานบัลลังก์ ของเทพยดา ก็มีฐานะเป็นสาวใช้ของเทพยดานั้น ถ้าเทพยดาใดทำบุญไว้น้อย ได้ไปเกิดที่ประตูประสาท หรือภายในกำแพงของเทพยดาองค์ใด ก็จะมีฐานะเป็นข้ารับใช้ ของเทพยดาองค์นั้น
               เทพยดาเมื่อไปเกิดในแดนสวรรค์นั้น มีร่างกายโตใหญ่ขึ้นทันที อีกครู่หนึ่งต่อมา ก็มีเครื่องประดับสวยงาม มีวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ 16 และคงสภาพเช่นนี้ตลอดไป เทพยดาจะมีร่างกายสะอาด บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ภายในกายปราศจากกลิ่นเหม็น แม้เพียงเล็กน้อย เทพยดาทั้งหลายรู้จักเนรมิตกาย ให้ใหญ่โตและเล็ก ตามความประสงค์ได้ อาหารของเทพยดาคือ อาหารทิพย์ การเจ็บป่วย จะไม่บังเกิดแก่เทพยดาเลย มีแต่ความสุขใจตลอดเวลา

ชั้นจาตุมหาราชิกา
ชั้นดาวดึงส์
ชั้นยามา
ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย