ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

สวรรค์

ชั้นนิมมานรดี

            นับจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป 336,000 โยชน์ ก็ถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ซึ่งมีปราสาทแก้วปราสาททอง มีกำแพงแก้ว กำแพงทอง มีแผ่นดินเป็นทองราบเรียบ และมีสระน้ำสวนแก้ว เหมือนสวรรค์ชั้นดุสิตทุกประการ แต่งามขึ้นไปอีก เทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ หากปรารถนาจะได้สิ่งใด ก็จะเนรมิตสิ่งนั้นมาเอง ตามใจปรารถนาได้ทุกประการ เทวดาชั้นนี้มีอายุยืนได้ 8,000 ปีทิพย์ หรือ สองพันสามร้อยสี่ล้านปี ในเมืองมนุษย์

ชั้นจาตุมหาราชิกา
ชั้นดาวดึงส์
ชั้นยามา
ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย