ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

นรก

บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

อุสุทนรกเป็นบริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุมนั้น ตั้งอยู่ที่มุมนรกใหญ่ทั้ง 4 ขุม มุมละ 4 ขุมทุกมุม ตั้งเรียงกันออกไปเป็นลำดับๆ ขุมที่ 1 ตั้งอยู่ในภายใน ชื่อคูถนรก  ขุมที่ 2 อยู่ถัดออกมา ชื่อกุกกุลนรก   ขุมที่ 3 อยู่ถัดออกมา ชื่ออสิปัตตวนนรก  ขุมที่ 4 อยู่ในที่สุด ชื่อเวตตรณีนทีนรก และอุสุทนรกนั้น มีชื่อเหมือนกันดังนี้ ตั้งอยู่ในมุมนรกใหญ่ทั้ง 4 มุมๆ ละ 4 ขุม เหตุดังนี้นรกใหญ่ขุมหนึ่งๆ นั้น นับอุสุทนรกเป็นบริวารได้ 16 ขุม รวมอุสุทนรกซึ่งเป็นบริวารของนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุมนั้น เป็น 128 ขุมด้วยกัน ที่กำหนดเขตแดนแห่งอุสุทนรกนั้น มีภูเขาเหล็ก ชื่อกรรณิกบรรพต ปรากฏแก่สัตว์นรกทั้งหลาย ดุจกองเพลิงอันลุกรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในมุมทั้ง 4 แห่งนรกใหญ่ๆ นั้น และอุสุทนรกทั้ง 4 ขุมนั้น มีสัณฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยกว้างยาวและลึกนั้นได้ 30 โยชน์ ฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ฝาปิดเบื้องบน และพื้นล่างนั้นแล้วไปด้วยเหล็กหนา 9 โยชน์ ประตูมี 4 ประตู ด้านละประตูๆ เหมือนกันดังนี้ทุกขุมๆ

 

ขุมที่ 1 - สัญชีวนรก
ขุมที่ 2 - กาฬสุตตนรก
 ขุมที่ 3 - ฆาตนรก
ขุมที่ 4 - โรรุวนรก
ขุมที่ 5 - มหาโรรุวนรก
ขุมที่ 6 - ตาปนนรก
ขุมที่ 7 - มหาตาปนนรก
 ขุมที่ 8 - อวิจีนรก
อุสุทนรก - บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ