สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

ข่า

             ชาวเขาเผ่านี้ แตกสาขาเป็น ข่าชิน ข่าขมุ และข่าฮ่อ นักมนุษยวิทยา บางพวกรวมเอาพวกยัมปรี หรือผีตองเหลือง เข้าไปด้วย พวกข่าอพยพมาจากลาวเข้าสู่เขตไทยทางหลวงพระบาง และเดี๋ยวนี้ก็ยังคงตั้งหลักแหล่งอยู่ในท้องที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย
               ชนเผ่านี้ มีสภาพความเป็นอยู่ทัดเทียมกับชาวเมืองแล้วในปัจจุบันนี้.

 

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย