สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

แข่เย้า

แข่เย้า ชอบอยู่ตามหุบเขาที่มีน้ำขัง เนื้อตัวสะอาด และชอบอาบน้ำ รักษาความสะอาด (ต่างกับอีก้อ ที่ชอบอยู่บนดอยสูงขาดแคลนน้ำและไม่อาบอาบน้ำ)
                     แต่ดั้งเดิมพวกแข่เย้าอยู่ที่ยูนาน ประเทศจีน แล้วอพยพมาอยู่เมืองยองประเทศพม่า ต่อมาไปอยู่ลาว แล้วจึงข้ามโขงมาอยู่ที่ดอยผาเดื่อ
                     แข่เย้ามีอาชีพทางเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และปลูกผัก การปรุงอาหารทำแบบจีน เครื่องดื่ม คือ น้ำชา และเหล้า
                    ชาวแข่เย้าทั้งชายและหญิง สะสวยสะอาดสะอ้านมาก พวกผู้หญิงนิสัยขี้อาย อยู่กับเหย้าเรือน เย็บปักถักร้อยและการเลือกคู่ การมีคู่ก็ไม่ประเจิดประเจ้อ คือให้หญิงต้อนรับชายคู่รักในห้องหับของเรือนตน

ถ้าฝ่ายหญิงมีครรภ์ก็จะมีการแต่งาน ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมแต่ง ก็จะต้องให้เงินค่าเสียผีแพงๆ   สำหรับเด็กที่เกิดมานั้น ก็จะถือเป็นความชื่นชมยินดีของฝ่ายหญิงไป ว่ามีคนเกิดมาช่วยทำมาหากินในภายหน้าอีกแรง
              บ้านเรือนของชาวเขาเผ่านี้ ปลูกไม่ยกพื้นเช่นเดียวกับพวกแข่ลีซอ และจะไม่เลือกทำเลตั้งหมู่บ้านอยู่บนที่สูงนัก จึงสามารถใช้รางไม่ไผ่ต่อน้ำจากลำธารบนภูเขาเข้ามาใช้ถึงครัวเรือนได้ ชาวเขาเผ่านี้รู้จักใช้กำลังน้ำมาเป็นเครื่องทุ่นแรงในการตำข้าวได้ด้วย
               พวกแข่เย้ารู้จักเก็บรักษาอาหาร ขยันขันแข็งและมีหัวทางการค้า จึงมีฐานะค่อนข้างดีกว่าเผ่าอื่น.

***ดอยผาเดื่อ อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ