สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

แข่เย้า

แข่เย้า ชอบอยู่ตามหุบเขาที่มีน้ำขัง เนื้อตัวสะอาด และชอบอาบน้ำ รักษาความสะอาด (ต่างกับอีก้อ ที่ชอบอยู่บนดอยสูงขาดแคลนน้ำและไม่อาบอาบน้ำ)
                     แต่ดั้งเดิมพวกแข่เย้าอยู่ที่ยูนาน ประเทศจีน แล้วอพยพมาอยู่เมืองยองประเทศพม่า ต่อมาไปอยู่ลาว แล้วจึงข้ามโขงมาอยู่ที่ดอยผาเดื่อ
                     แข่เย้ามีอาชีพทางเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และปลูกผัก การปรุงอาหารทำแบบจีน เครื่องดื่ม คือ น้ำชา และเหล้า
                    ชาวแข่เย้าทั้งชายและหญิง สะสวยสะอาดสะอ้านมาก พวกผู้หญิงนิสัยขี้อาย อยู่กับเหย้าเรือน เย็บปักถักร้อยและการเลือกคู่ การมีคู่ก็ไม่ประเจิดประเจ้อ คือให้หญิงต้อนรับชายคู่รักในห้องหับของเรือนตน

ถ้าฝ่ายหญิงมีครรภ์ก็จะมีการแต่งาน ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมแต่ง ก็จะต้องให้เงินค่าเสียผีแพงๆ   สำหรับเด็กที่เกิดมานั้น ก็จะถือเป็นความชื่นชมยินดีของฝ่ายหญิงไป ว่ามีคนเกิดมาช่วยทำมาหากินในภายหน้าอีกแรง
              บ้านเรือนของชาวเขาเผ่านี้ ปลูกไม่ยกพื้นเช่นเดียวกับพวกแข่ลีซอ และจะไม่เลือกทำเลตั้งหมู่บ้านอยู่บนที่สูงนัก จึงสามารถใช้รางไม่ไผ่ต่อน้ำจากลำธารบนภูเขาเข้ามาใช้ถึงครัวเรือนได้ ชาวเขาเผ่านี้รู้จักใช้กำลังน้ำมาเป็นเครื่องทุ่นแรงในการตำข้าวได้ด้วย
               พวกแข่เย้ารู้จักเก็บรักษาอาหาร ขยันขันแข็งและมีหัวทางการค้า จึงมีฐานะค่อนข้างดีกว่าเผ่าอื่น.

***ดอยผาเดื่อ อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย