สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

ลีซอ

พวกลีซอ ในท้องถิ่นเรียกว่า แข่ลีซอ อพยพมาจากทางตอนเหนือของแม่น้ำสาละวินเข้ามาสู่ไทย ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย หลักแหล่งใหญ่ของเผ่านี้ อยู่ที่เชียงดาว แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บางกลุ่มกระจายเข้าไปทางด้านตะวันตกของเชียงราย และตะวันออกของแม่ฮ่องสอน และลึกเข้าไปถึงจังหวัดตากก็มี
              แข่ลีซอและแข่เย้า มีอะไรคล้ายกันมาก การแต่งกายของผู้หญิงนั้น จะมีสีฉูดฉาด ยิ่งกว่าเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าอื่น และพิถีพิถันมาก เสื้อผ้ามักจะปักลวดลายอย่างปราณีตสวยงาม
              ลีซอมีอาชีพทำไร่ ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ราบเชิงเขาอันอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ ลีซอจะออกทำไร่ทั้งชายและหญิง กลางบ้านจะมีเตาทำอาหารและต้มน้ำ นำชาเป็นเครื่องดื่มที่พวกลีซอชอบดื่มกันมาก และดื่มกันเป็นประจำ
                 การปลูกบ้านจะไม่ยกพื้น ใช้ดินเป็นพื้นบ้าน และจะทำให้เรียบเป็นมัน ตรงที่ที่เป็นที่นอนจะยกขึ้นสูงประมาณ 1 ฟุต พวกเด็กๆ และคนแก่จะอยู่เหย้าเฝ้าเรือน ทำงานบ้าน ตำข้าวไว้หุงกิน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู.

***ผลไม้ของชาวเขาแถบนี้ ได้แก่ ทุเรียนป่าผลเล็ก แต่เนื้อหนา และหวานอร่อย

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย