สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

ลีซอ

พวกลีซอ ในท้องถิ่นเรียกว่า แข่ลีซอ อพยพมาจากทางตอนเหนือของแม่น้ำสาละวินเข้ามาสู่ไทย ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย หลักแหล่งใหญ่ของเผ่านี้ อยู่ที่เชียงดาว แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บางกลุ่มกระจายเข้าไปทางด้านตะวันตกของเชียงราย และตะวันออกของแม่ฮ่องสอน และลึกเข้าไปถึงจังหวัดตากก็มี
              แข่ลีซอและแข่เย้า มีอะไรคล้ายกันมาก การแต่งกายของผู้หญิงนั้น จะมีสีฉูดฉาด ยิ่งกว่าเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าอื่น และพิถีพิถันมาก เสื้อผ้ามักจะปักลวดลายอย่างปราณีตสวยงาม
              ลีซอมีอาชีพทำไร่ ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ราบเชิงเขาอันอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ ลีซอจะออกทำไร่ทั้งชายและหญิง กลางบ้านจะมีเตาทำอาหารและต้มน้ำ นำชาเป็นเครื่องดื่มที่พวกลีซอชอบดื่มกันมาก และดื่มกันเป็นประจำ
                 การปลูกบ้านจะไม่ยกพื้น ใช้ดินเป็นพื้นบ้าน และจะทำให้เรียบเป็นมัน ตรงที่ที่เป็นที่นอนจะยกขึ้นสูงประมาณ 1 ฟุต พวกเด็กๆ และคนแก่จะอยู่เหย้าเฝ้าเรือน ทำงานบ้าน ตำข้าวไว้หุงกิน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู.

***ผลไม้ของชาวเขาแถบนี้ ได้แก่ ทุเรียนป่าผลเล็ก แต่เนื้อหนา และหวานอร่อย

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ