สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา

อือ อือ อ้ายเหยเฮย อ้ายไปก๊ากีด ยากใจ เยียะถกหลักขึ้นขว้าง ยกต่างขึ้นตั้ง
ไปฮอดตี้ยั้ง จะปดกินตอน ไปฮอดตื้นนอน จะปดกินหญ้า
ตั้งแต่นี้ปายหน้า จะใส่สองแสนต่อร้อย บัวปู๊คำน้อย ใส่ต่างเบา เบา
ปู๊จอมป่าเหล่า ใส่ต่างหมั้น หมั้น ปู๊คำผั้น ใส่ร้อยเจ็ดแสน
ปู๊ตาแหวน ใส่แหว่น ในจู้ ปู๊หลบหลู่ ใส่ต่าง นำตาง
ตี๊ผางลาง ไปปุ๊นแจ้ว แจ็ว อ้ายก๋องแก้ว เอาหยังมาต้อน ปั้นน้องพ่องกา.

อือ อือ จาจา หลับสองต๋าแม่นายมา ก่อยตื่น แม่จักอื่น เจ้าว่าจาจา ว่าหลับเต๊อะนา
หลับตาเต๊อะนา กุ๋มมาลาแม่อย่าไห้ ว่าแก่นแก้วไท้ แม่หลับเสียเนอ

แมงหมีหน้อย จักมาต๋อมต๋า แมงลำลา จักมาต๋อมหน้า ต๋อมแล้วรวดบินไป
ว่าอืออือจาจา หลับสองตาแม่นายมาอย่าไห้ บึกหนึ่ง แม่แก้วแก่นไท้ แม่จักมาเอา อื่อ อือ

นอนสาเนอทองคำลูกแม่ นอนแต่เซ้าเจ้าอย่าติ่งคิ่ง
นอนจริงจริงหลับตาจ้อยจ้อย ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วแม่กวย
ตาเวนส่วยถึงยามกินเข้า ให้ลูกแจ่มเจ้าลุกมากินนม
แม่ซิโจมเจ้าไปอาบน้ำ จับส่วยล้างเจ้าอย่าหาโล

นอนสาเนอ หลับตาจ้วยจ้วย เขามาขายก้วยแม่ซื้อให้กิน
เจ้าสุบินนอนสาลูกแล้ว นอนอยู่แล้วในอู่สายไหม
นอนอยู่จักกวยไปไวไว นอนอู่ไทยกวยไปโต้นเต้น.

นอนสาแม่เยอ แม่เฮาไป ไฮ่ขี่ควายเขาหลา แม่เฮาไปนา ขี่ควายเขาตู้
ขาหนึ่งคู้ ขาหนึ่งเหยียดซอย สองขาหน้า ยันไปกุ่นกุ่น
สาวไล่กัน ขี้ดินไงผง นอนสาแม่เยอ

นอนสาลูกเยอ หลับตาไปอ่วยซ่วย เห็นไผมาขายก้วย พ่อสิซื้อให้กิน
แม่เจ้าไม่ไฮ่ เผิ่นสิหมกไข่มาหา แม่เจ้าไปนา เผินสิหมกไข่ปลาต้อน
แม่เจ้ามาฮอด แล้วจึงค่อยตื่นกินนม.

อื่อ อื้อ จ้าจา
หลับสองตาแม่ไปนานอกบ้าน ไปเก็บมะส้านใส่ซ้ามาแขวน
ไปเก็บมะแหนใส่ซ้ามาต้อน น้องอย่าไห้อ้อนแม่ไปไฮ่บ่มา
หื้อน้องหลับสองตา นอนจาตี่ตี้ ตี่ตี้ติดกัน
หลับเมื่อวันน้องอย่าไห้อ้อน อออื้ออ้อน หื้อหลับเสียเตอะนาย

นอนเสียเยอ ลูกน้อยพ่อเอย เจ้าบ่นอน แมวโพงสิขบแก้ม
เจ้าบ่แอ้ม ไก่น้อยมันสิตอด หน่อยตา
เจ้าบ่นอน หมากสีดามันสิโหล่นจากขวั่น.

โอ้โอ นอนสาเหนอ
หลับตาสาเหนอ เจ้าบ่นอนอู่นี่ หนีไปนอนอู่ใหม่ นอนสาเหนอ
หลับตาสาเหนอ อู่เมืองเจียงใหม่ แม่นอู่สายไหม อู่เมืองไทย
แม่นอู่สายด้าน อู่เมืองด่านซ้าย แม่นอู่สายปอ นอนเหนอหล้า
เจ้าอาดลาดทาดใหญ่หนองคาย พ่อเจ้านี่เหนอ

ดินโลมในพะทายโลมยอก จำพอกแล้ว
เอาแก้วขึ้นไส่จอม เหลียวไปไกล แสงไฟพมพู เอิ้นหาปู่บ่มีผู้จา
เอิ้นหาตาบ่มีผู้ปาก ลำบากน้อยเที่ยวค่ำเที่ยวคืน
พ่อเจ้าแบกฟืนหนัก ซ้าผักผักเฮี่ย ทั้งเจี่ยน้อง ฝนซ้ำผัดริน
นอนสาเหนอ หลับตาสาเหนอ.

เจ้านรหนอยเอย เจ้าขี่ซ้างน้อยไปสอยดอกแค สอยได้เอามาให้แม่
ดอกแค ของข้า ระย้า โหยงเอ๊ย
ดอกแค ของข้า ระย้า โหยงเอ๊ย
(ซ้ำๆ)

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย