สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

          นอกจากสิทธิตามธรรมชาติ อย่างเช่นการหายใจ การคิด เป็นต้นแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คนอย่างเราๆท่านๆควรจะรู้เอาไว้บ้างเหมือนกัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เอาไว้ปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งของตนเอง และผู้อื่นในสภาพการเป็น"บุคคล"ของมนุษย์ มันมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอะไรอื่นๆอีกมากมายเกินกว่าจะมองข้าม โดยสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานทุกคนมีเหมือนกัน และเท่าๆกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม

        เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้ ในสังคมแห่งนี้ อย่างพี่ อย่างน้องเคารพและให้เกียรติกันในความเป็น "บุคคล" เป็น "มนุษย์" เหมือนๆกัน การแบ่งชนชั้นมันจะได้หมดไปเสียที เพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าการกดขี่เหยียบย่ำและดูถูกเหยียดหยามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง   เป็นเรื่องน่ารังเกียจที่สุดในสังคมโลก.....

"สิทธิมนุษยชน"......จงเจริญ.

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ