สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

          นอกจากสิทธิตามธรรมชาติ อย่างเช่นการหายใจ การคิด เป็นต้นแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คนอย่างเราๆท่านๆควรจะรู้เอาไว้บ้างเหมือนกัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เอาไว้ปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งของตนเอง และผู้อื่นในสภาพการเป็น"บุคคล"ของมนุษย์ มันมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอะไรอื่นๆอีกมากมายเกินกว่าจะมองข้าม โดยสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานทุกคนมีเหมือนกัน และเท่าๆกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม

        เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้ ในสังคมแห่งนี้ อย่างพี่ อย่างน้องเคารพและให้เกียรติกันในความเป็น "บุคคล" เป็น "มนุษย์" เหมือนๆกัน การแบ่งชนชั้นมันจะได้หมดไปเสียที เพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าการกดขี่เหยียบย่ำและดูถูกเหยียดหยามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง   เป็นเรื่องน่ารังเกียจที่สุดในสังคมโลก.....

"สิทธิมนุษยชน"......จงเจริญ.

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย