Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

          นอกจากสิทธิตามธรรมชาติ อย่างเช่นการหายใจ การคิด เป็นต้นแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คนอย่างเราๆท่านๆควรจะรู้เอาไว้บ้างเหมือนกัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เอาไว้ปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งของตนเอง และผู้อื่นในสภาพการเป็น"บุคคล"ของมนุษย์ มันมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอะไรอื่นๆอีกมากมายเกินกว่าจะมองข้าม โดยสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานทุกคนมีเหมือนกัน และเท่าๆกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม

        เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้ ในสังคมแห่งนี้ อย่างพี่ อย่างน้องเคารพและให้เกียรติกันในความเป็น "บุคคล" เป็น "มนุษย์" เหมือนๆกัน การแบ่งชนชั้นมันจะได้หมดไปเสียที เพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าการกดขี่เหยียบย่ำและดูถูกเหยียดหยามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง   เป็นเรื่องน่ารังเกียจที่สุดในสังคมโลก.....

"สิทธิมนุษยชน"......จงเจริญ.

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com