Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม

สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1

พัฒนาการของเทคโนโลยี : มีการประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้ม เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องปั๊มอากาศ เครื่องปั่นด้าย และการพัฒนาการเทคโนโลยีนี้ทำให้จำเป็นต้องเกิดวิธีการแบบโรงงาน เช่นเครื่องโยนไหมในอิตาลี สภาพโรงงานอุตสาหกรรมในยุคนี้จะเห็นได้จากบันทึกของ เดเนียล เดอโฟ นักเขียนชาวอังกฤษ ได้บันทึกว่าบริเวณฝั่งแม่น้ำเทมส์ มีการตีทองเหลืองทำภาชนะเครื่องใช้ ทำงานด้วยแรงดันไอน้ำ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาไปสู่สมัยของเครื่องจักร

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นในประเทศอังกฤษ

การขายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1

 

สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2

ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2

ชนชั้นกรรมากรเกิดและขยายตัวมากขึ้นในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2 เนื่องจากการที่ชนบทถูกลดบทบาทลง การผลิตในครัวเรือนและการผลิตแบบหัตถกรรมเสื่อมลง ทำให้เกิดระบบโรงงานขึ้นแทนที่ โดยประชากรในชนบทเข้ามารวมตัวในเมือง และกลายเป็นแรงงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม

 แนวความคิดชาตินิยม

ลัทธิชาตินิยมคือ ความรู้สึกผูกพันของคนที่มีความรู้สึกอุทิศตนเพื่อชาติ เกิดจากเหตุการณ์ การปฏิวัติฝรั่งเศส

 แนวความคิดเสรีนิยม

หลักการเสรีนิยม ยกยย่องสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ตามแนวความคิดของจอห์น ล็อค และนักคิดสมัยภูมิธรรม ที่ได้สนับสนุนให้มีการปกครองด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวความคิดเสรีนิยมให้ความสำคัญกับหลัก 3 ประการ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

 ลัทธิสังคมนิยม

นักคิดคนสำคัญ ได้แก่ อังรี เดอ แซง-ซิมง, ชาร์ลส์ ฟูริเยน์, หลุยส์ บลัง, โรเบิร์ต โอเวนส์ คาร์ล มาร์กซ์ อธิบายสังคมด้วยข้อเท็จจริงดังนี้ เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่ง, ใช้วิพากษ์วิธี, มีการต่อสู้ทางชนชั้น, มูลค่าส่วนเกิน, มีวิวัฒนาการของสังคม แนวความคิดสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ มีความสำคัญคือ 1.ช่วยให้มนุษย์เข้าใจระเบียบสังคมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติแบบเสรีนิยม 2.ข่วยกระตุ้นจิตสำนึกของคนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม 3.การนำไปสู่การปฏิวัติ

 ยุคสมัยของมวลชน

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com