ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

2

04.jpg (12895 bytes)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้น ซึ่งมีความงดงามตระการตาทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม รวมถึงงานฝีมือ และศิลปกรรมต่างๆ อันล้ำค่าอย่างอยากที่จะหาสิ่งใดเสมอเหมือนได้

05.jpg (10343 bytes)

พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร
หรือที่เรียกว่า "พระแก้วมรกต" นับเป็นปูชณียวัตถุสูงสุด สิ่งหนึ่งของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ และเป็นพระราชมรดก ที่มอบให้ไว้กับประชาชนไทย ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา ในฐานะเป็นพระพุทธรูปปฎิมากรอันสวยงาม ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เป็นมหาสิริมงคล และหลักใจของพระพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง

 

06.jpg (8952 bytes)

กวีและวรรณกรรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นอกจากจะทรงเป็นนักรบและนักปกครองแล้ว ยังทรงเป็นนักกวีด้วย พระราชนิพนธ์ของพระองค์แต่ละเรื่อง ล้วนแต่แสดงถึงการเป็นกวีนักรบ ทรงระลึกถึงพระราชกรณ๊ยกิจต่อชาติบ้านเมือง ทรงรวบรวม เรื่อง รามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ มาไว้ด้วยกันเป็นเรื่องขนาดยาว มากล้วนสำนวนโวหาร หนักแน่น

ต่อหน้า 3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ