ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

3

07.jpg (6188 bytes)

พระราชกรณียกิจ
ทรงจัดการบริหารให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ทั้งในด้านอาณาจักร ได้แก่ การสังคยานา พระไตรปิฎก เมื่อ ปี พ.ศ. 2331 ที่วัดมหาธาตุ ในวงการพุทธศาสนา และรวบรวมกฎหมายเก่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มาชำระแก้ไขตัดทอน แล้วคัดลอกเป็นกฎหมายฉบับหลวงขึ้นเป็น 3 จุด เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง"

08.jpg (9057 bytes)

กำแพงเมือง
ในการก่อสร้างกำแพงเมืองตามแนวคลองรอบกรุง และได้ทรงสร้างป้อมรอบพระนครรวมทั้งสิ้น 14 ป้อม ปัจจุบันยังปรากฎให้เห็นอยู่ เช่น ป้อมมหากาฬ ตั้งอยู่กำแพงด้านทิศตะวันออก ป้อมพระสุเมธุ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือปากคลองบางลำพูบน

 

09.jpg (9518 bytes)

วัดราชบูรณวรวิหาร
ในปี พ.ศ. 2336 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทำการบูรณะปฎิสังขร วัดเลียบ ซึ่งกำลังทรุดโทรม ขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งพระอาราม และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนาม วัดเลียบ ขึ้นใหม่ วัดราชบูรณวรวิหาร เป็นอารามหลวง เป็นวัดคู่พระนครกรุงรัตนโกสินทร์

ต่อหน้า 4

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย