ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

3

07.jpg (6188 bytes)

พระราชกรณียกิจ
ทรงจัดการบริหารให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ทั้งในด้านอาณาจักร ได้แก่ การสังคยานา พระไตรปิฎก เมื่อ ปี พ.ศ. 2331 ที่วัดมหาธาตุ ในวงการพุทธศาสนา และรวบรวมกฎหมายเก่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มาชำระแก้ไขตัดทอน แล้วคัดลอกเป็นกฎหมายฉบับหลวงขึ้นเป็น 3 จุด เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง"

08.jpg (9057 bytes)

กำแพงเมือง
ในการก่อสร้างกำแพงเมืองตามแนวคลองรอบกรุง และได้ทรงสร้างป้อมรอบพระนครรวมทั้งสิ้น 14 ป้อม ปัจจุบันยังปรากฎให้เห็นอยู่ เช่น ป้อมมหากาฬ ตั้งอยู่กำแพงด้านทิศตะวันออก ป้อมพระสุเมธุ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือปากคลองบางลำพูบน

 

09.jpg (9518 bytes)

วัดราชบูรณวรวิหาร
ในปี พ.ศ. 2336 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทำการบูรณะปฎิสังขร วัดเลียบ ซึ่งกำลังทรุดโทรม ขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งพระอาราม และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนาม วัดเลียบ ขึ้นใหม่ วัดราชบูรณวรวิหาร เป็นอารามหลวง เป็นวัดคู่พระนครกรุงรัตนโกสินทร์

ต่อหน้า 4

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ