ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

4

10.jpg (7756 bytes)

วัดสุทัศน์เทพวราราม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้สร้างเป็นวัดกลางพระนคร มีวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิง กรุงศรีอยุธยา จะได้เป็นสง่าแก่พระนคร โปรดอัญเชิญพระพุทธสำริดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย สร้างเมื่อ 600 ปี มาแล้วจากวิหารหลัง วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยลงมาคือ พระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

11.jpg (8908 bytes)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา แต่เดิมชื่อ วัดโพธาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงทำการปฎิสังขรณ์ และเสริมสร้างจนเสร็จในรัชกาลพระองค์ ใช้เวลาถึง 7 ปี 8 เดือน 25 วัน สำเร็จใน พ.ศ. 2344 แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงามฉลอง พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"

 

12.jpg (7427 bytes)

หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธียกหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ปีขาล จุลศักราช 1144 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ฤกษ์เวลาย่ำรุ่ง แล้วเวลา 06.54 น. ก็ได้ โปรดให้ยกเสาหลักเมืองขึ้น งานก่อสร้างพระมหานครได้ดำเนินตั้งแต่นั้นมา จนบรรลุความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย