ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

4

10.jpg (7756 bytes)

วัดสุทัศน์เทพวราราม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้สร้างเป็นวัดกลางพระนคร มีวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิง กรุงศรีอยุธยา จะได้เป็นสง่าแก่พระนคร โปรดอัญเชิญพระพุทธสำริดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย สร้างเมื่อ 600 ปี มาแล้วจากวิหารหลัง วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยลงมาคือ พระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

11.jpg (8908 bytes)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา แต่เดิมชื่อ วัดโพธาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงทำการปฎิสังขรณ์ และเสริมสร้างจนเสร็จในรัชกาลพระองค์ ใช้เวลาถึง 7 ปี 8 เดือน 25 วัน สำเร็จใน พ.ศ. 2344 แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงามฉลอง พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"

 

12.jpg (7427 bytes)

หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธียกหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ปีขาล จุลศักราช 1144 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ฤกษ์เวลาย่ำรุ่ง แล้วเวลา 06.54 น. ก็ได้ โปรดให้ยกเสาหลักเมืองขึ้น งานก่อสร้างพระมหานครได้ดำเนินตั้งแต่นั้นมา จนบรรลุความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ