ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คาลิล ยิบราน

คาลิล ยิบราน

ชีวประวัติ

          คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม เช่น บทกวี จิตรกรรม งานเขียนของยิบราน งดงามราวภาพวาด จนกระทั่งทุกวันนี้ ผู้คนก็ยังกล่าวขวัญถึงด้วยความยกย่องและศรัทธา ชื่นชม
         คาลิล ยิบราน เกิดที่ประเทศเลบานอน ค.ศ. 1883 และเสียชีวิตที่นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1931 เขาเป็นกวี นักเขียนและเป็นศิลปิน ผู้ได้รับสมญานามว่า วิลเลียม เบลค แห่งศตวรรษที่ 20
        บิดามารดาของยิบราน เป็นผู้มีการศึกษาและวัฒนธรรมดี ตระกูลทางมารดาได้ชื่อว่าเก่งทางดนตรีที่สุดในหมู่บ้าน ยิบรานได้แสดงฝีมือทางวาดเขียน ก่อสร้าง ปั้นและแต่งเรียงความมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่ออายุ 8 ปี ก็สนใจและเข้าใจซาบซึ้งในงานของไมเคิล แองเจโล  และลีโอนาร์โด ดาวินชี   ในปี ค.ศ. 1895 ครอบครัวของเขาได้เดินทางไปตั้งรกรากที่อเมริกา จนเมื่อเขาอายุได้ 14 ปี ยิบรานก็ได้เดินทางกลับไปยังเลบานอน และเข้าเรียนในสถานศึกษา ภาษาอาหรับของซีเรีย ต่อมาเขาได้เดินทางไปศึกษาศิลปะกับโรแดง   ประติมากรชาวฝรั่งเศส ที่ Ecole des Beaux Arts ในกรุงปารีส เมื่อปี ค.ศ. 1912 ยิบรานเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา และอยู่ที่กรุงนิวยอร์ค   ที่นั่นเขาได้ก่อตั้งสมาคมนักเขียนชาวอาหรับ และได้เป็นนายกสมาคมด้วย
           งานประพันธ์ของยิบราน ได้มีอิทธิพลจูงใจคนรุ่นหลังมาก ทั้งผู้ใช้ภาษาอารบิค ในประเทศอาหรับ และในอเมริกา ตลอดทั้งยุโรป และเอเซีย งานชิ้นแรกๆของยิบราน เป็นข้อเขียนและบทกวีภาษาอาหรับ งานเหล่านั้นแสดงทัศนะเห็นแจ้งในธรรมะ ความงดงามในถ้วงทำนอง และแนวใหม่ที่จะใช้แก้ปัญหาชีวิต            ยิบรานเริ่มใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนของเขาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปี งานเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ The Prophet (ปรัชญาชีวิต) เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษญ์ด้วยกัน งานชิ้นนี้ได้ถูกแปลออกเป็นภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 ภาษา มีผู้อ่านกันแพร่หลายอย่างยิ่งทั่วโลก ยิบรานได้บรรจุหลักสัจธรรมไว้ด้วยสำนวนกวี ที่อ่านง่ายและไพเราะ เข้าถึงชนทุกชั้น นับเป็นบทกวีปรัชญา และธรรมะ พร้อมกันในตัว บุคคลในหลายเชื้อชาติและต่างลัทธิศาสนาจำนวนมาก ได้ยึดถือเอาคำสอนในงานชิ้นนี้เป็นประทีปนำทางแห่งการดำเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะความเป็นกลางของสัจธรรมของยิบรานนั่นเอง แม้จะกล่าวออกมาในเปลือกหุ้มใดๆ ก็มีธรรมชาติอันแท้จริงเป็นสมบัติของมนุษย์ทั่วไป ไม่ว่าชาติ ภาษา หนือลัทธิศาสนาใด
             คาลิล ยิบราน ได้ทำพินัยกรรมยกลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ของเขา 7 เล่ม ให้แก่เมืองบุเชอรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา แม้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้น หนังสือเหล่านี้ทำรายได้ให้เขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในระยะเวลาต่อมากลับแพร่หลายมาก โดยเฉพาะเรื่อง ปรัชญาชีวิต หรือ The Prophet กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดมา
             ผลประโยชน์ที่ได้จากหนังสือ 7 เล่มนี้ ประมาณปีละ 1   ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้คณะกรรมการเมืองเกิดความขัดแย้งกัน เพราะการช่วงชิงอำนาจควบคุมเงินรายได้ จนทำอะไรตามความมุ่งหหมายของพินัยกรรมไม่ได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลเลบานอนจึงได้ยื่นมือเข้ามาจัดการทรัพย์สิน และได้นำผลประโยชน์มาใช้สร้างโรงเรียน สถานพยาบาล และให้ทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของพินัยกรรม " ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เหมือนพวกท่าน และบัดนี้กำลังยืนอยู่ถัดจากท่านไป ดังนั้นจงหลับตาลงและมองย้อนไป ท่านจะได้แลเห็นข้าพเจ้าอยู่ ณ เบื้องหน้าท่าน"
             นั่นคือคำจารึกบนหลุมศพของยิบราน ที่อยู่บนภูเขาทางภาคเหนือของเลบานอน.

 แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย